خانه » دانلود طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی
دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

معرفی محصول 2
-1-1 مشخصات کلی محصول 2
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 5
-3-1 شرایط واردات و صادرات 5
-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 6
-5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 11
-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12
-8-1 اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 12
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 13
-2 وضعیت عرضه و تقاضا : 14
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه – 1-2 و 2
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 14
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 17 85
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 18
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 18
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم 20
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 20
-1-1 تقطیر 22
-1-1 خشک کردن 22 -1
-2-1 تقطیر به وسیله آب 24 -1
-3-1 تقطیربا بخار و آب 27 -1
-4-1 تقطیر با بخار آب 27 -1
-5-1 تقطیر استخراجی 28 -1
-2-1 استخراج به کمکحلال 29
-1-2 خیساندن 29 -1
-2-2 دم کردن 30 -1
-3-2 ماسراسیون 31 -1
-4-2 استخراج توسط حلال هاي فرار 31 -1
-5-2 استخراج به وسیله گاز دي اکسید کربن 31 -1
-3-1 فیلتر کردن 33
-4-1 پرسکردن 33
-5-1 انبار کردن و بسته بندي 33
-6-1 طراحی فرآیند 34
-7-1 نقشه جانماي کارخانه 36
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 37
-1-3 محوطه سازي 37
-2-3 ساختمان 38
-3-3 ماشین آلات 39
-4-3 تاسیسات 40
-5-3 وسائط نقلیه 41
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 41
-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده 42
-8-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 43
-9-3 سرمایه در گردش 43
-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 44
-11-3 برآورد آب, برق, سوختو ارتباطات 45
-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 46
-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 46
-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 46
-15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 47
-16-3 نتیجه گیري 48
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 48
-5 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 51
-6 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 52
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 53
-8 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 53
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 53
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود 54
مراجع 55
پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات اسانس) 56

چکيده :
هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد و بسته بندي اسانس از
گياهان داروئي است . در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در
دست احداث , منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث
واحد به تفصيل شرح داده شده است.
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ٩٢٠ ميليون تومان
دارد و هزينه هاي در گردش سالانه مورد نياز براي توليد و تامين منابع در حدود ٢٥٠ ميليون
تومان برآورد شده است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت ٢,٨ سال برگشت مي يابد .
احداث واحد در مناطق مختلف کشور با توجه رويش گياهان مختلف در نقاط مختلف امکان
پذير است و با توجه به توسعه ارتباطات و احداث شهرک هاي صنعتي در نقاط مختلف کشور
توجيه پذير است .

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است