خانه » دانلود طرح توجیهی » دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی )
دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی )

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی )

فهرست مطالب

مقدمه 1
معرفی محصول 2
-1-1 نام و کد محصول : 2
1-2 شماره تعرفه گمرکی: 3
1-3 شرایط واردات : 4
1-4 استانداردهاي محصول: 4
1-5 قیمت تولید داخلی و جهانی : 5
1-6 معرفی انواع و کاربردهاي محصول: 5
-1-7 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول: 6
-1-8 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز : 7
-1-9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول: 7
1-10 شرایط صادرات : 7
-2 وضعیت عرضه و تقاضا: 8
-2-1 بررسی وضعیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون 8
-2-2 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا 12
2-3 بررسی روند واردات محصول: 19
2-4 بررسی روند مصرف: 19
2-5 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم 22
2-6 بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم 25
بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم (به شکل اجمالی)در فرایند تولید محصول
-5 بررسی و تعین حد اقل ظرفیت اقتصادي و حجم سرمایه گذاري: 31
6 – میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن، قیمت : 40
-7 پشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح : 41
-1-7 بازارهاي فروش محصول 42
-8 وضعیت تامین نیروي انسانی: 43
9 – بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی وارتباطی
10 – وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی و مالی: 50
11 – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است