خانه » پروژه » حقوق و علوم سیاسی » دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی
دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی

دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی

بررسی حقوق سرقفلی
فهرست مطالب

* فصل اول كليات         1
* گفتاراول تعريف سرقفلي         1
* گفتار دوم تعريف حق كسب وپيشه وتجارت      4
* گفتار سوم تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت       6
* فصل دوم بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي 7
* گفتاراول سوابق تاريخي
* بند اول قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317      8
* بند دوم قانون سال 1339    9
* بند سوم قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 9
* بندچهارم قاون روابط مؤجرومستأجر سال13629
* بندپنجم قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
* بندششم قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
* گفتار دوم وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي
* بند اول نظريات امام خميني         11
* بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره)    12
* بند سوم نظرآيت الله سيد علي حسيني سيستاني         13
* بند چهارم نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
* بند پنجم نظير ميرزا جوادتبريزي
* بند ششم نظر سيد مهدي موسوي شهري
*
* فصل سوم احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت
* گفتار اول سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول
* گفتار دوم سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
* گفتار سوم مبلغ سرقفلي       16
* گفتار چهارم نكاتي درباب سرقفلي    17
* فصل چهارم دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشه
* گفتاراول موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر
* مبحث اول تخليه به لحاظ احداث بنا
* مبحث دوم تخليه به منظور احتياج شخصي موجر
* محبث سوم تخليه محل كسب براي سكونت
* گفتار دوم   موردي كه نصف سر قفلي اسقاط مي شود (انقال به غير )
* گفتار سوم موارد اسقاط حق سر قفلي
* محبث اول تخليه به لحاظ   تعدي و نفریط
* مبحث دوم تخليه به لحاظ تغيير شغل
* مبحث سوم تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
* مبحث چهارم تخليه به لحاظ تخلف از شرط
* گفتار چهارم گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي
* منابع ومأخذ

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است