خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی آسانسور
دانلود گزارش کارآموزی آسانسور

دانلود گزارش کارآموزی آسانسور

دانلود گزارش کارآموزی آسانسور فهرست
 فصل اول:آشنایی با آسانسور………………………………………. 9
تاریخچه آسانسور…………………………………………………………… 9
یک آسانسورمسافربرچطورکارمی کند ………………………………….10
کنترل ها……………………………………………………………………..10
ماشین آلات…………………………………………………………………10
جنبه ها وکیفیت های ایمنی…………………………………………….11
آسانسور از کجا می فهمد که چه وقت باید توقف کند……………….11
فصل دوم :انواع آسانسورازنظر کار بری……………………….13
آسانسور……………………………………………………………………13
آسانسور درداخل محیط نصب می شود از سه قسمت تشکیل شده…………….13
آسانسور سیلو………………………………………………………………14
آسانسورحمل بارومسافر……………………………………………………15
آسانسورخدماتی…………………………………………………………….16
آسانسورخودروبرساختمان های خصوصی…………………………………..16
فصل سوم:قطعات آسانسورومقررات ایمنی……………………..17
تعریف سیستم مکانیکی وقطعات مربوطه…………………………………..17
پارامتر های فنی…………………………………………………………..17
قطعات اصلی آسانورهای الکتریکی………………………………………..17
قطعات دیگرآسانسور………………………………………………………18
موتور وگیربکس بالابر…………………………………………………….19
ترمزها…………………………………………………………………….19
مقررات ایمنی سیستم محرکه آسانسور………………………………………20
سیستم تعلیق کابین ومکانیزم تعادل…………………………………………21
وزنه تعادل……………………………………………………………….22
هدایت کابین………………………………………………………………22
مقررات ایمنی ریل های راهنما……………………………………………23
انواع کفشک راهنما………………………………………………………24
فصل چهارم:گاورنروپاراشوت وضربه گیرهاوایمنی سیم بکسل…………..26
گاورنر(سرعت غیر مجاز)……………………………………………….26
موارد غیر مجاز که نباید انجام شود……………………………………….28
پاراشوت…………………………………………………………………28
ضربه گیر ها…………………………………………………………….30
مقررات ایمنی سیم بکسل ها…………………………………………..31
فصل پنجم:درها واستاندارد سازی آسانسور………………..33
درهاو سردرها……………………………………………………………33
درهای لولایی و کشویی افقی………………………………………………33
استاندارد سازی آسانسور………………………………………………….34
کلیات……………………………………………………………………..34
فصل ششم:آسانسور در سازه وساخت آسانسورازچاهک……………..36
آسانسوردرسازه…………………………………………………………..36
نحوه مدل کردن چاله آسانسودرsafe……………………………………..37
روند آنالیز طراحی آسانسور………………………………………………37
پس از آنالیز طراحی در سه مرحله انجام می شود…………………………38
فاز اول(طراحی ابعاد و اندازه ها)………………………………………..39
فاز دوم(تعیین مشخصات فنی قطعات)…………………………………….39
فاز سوم(تهیه نقشه های اجرایی)………………………………………….40
مراحل طراحی و ساخت آسانسور ازچاهک تا بتون ریزی…………………41
مرحله 1- آماده سازی کف چاله آسانسور………………………………….41
مرحله 2- تهیه نقشه………………………………………………………44
مرحله 3- بتون ریزی کف چاهک………………………………………..44
مرحله 4- عملیات آهن کشی………………………………………………44
مرحله 5- دیوار کشی اطراف چاهک……………………………………..45
مرحله 6- ایجاد موتورخانه……………………………………………….46
مرحله 7- دورچینی درب طبقات………………………………………….46
مرحله 8- اجرای کابل کشی ونصب تابلو برق سه فاز…………………….47
مرحله 9- بتون ریزی سقف چاهک………………………………………47
فصل هفتم:انواع آسانسورازنظرساختاروایمنی ودراتوماتیک…………….50
مقدمه …………………………………………………………………..50
آسانسور های هیدرولیک…………………………………………………50
اشکالات سیستم هیدرولیک……………………………………………….51
دلایل رواج آسانسور هیدرولیک………………………………………….51
آسانسور کابلی……………………………………………………………55
ایمنی سیستم………………………………………………………………57
درهای اتوماتیک…………………………………………………………57
فصل هشتم:قسمت برقی وایمنی وحفاظت هاوآسانسور معلولین………….59
انواع تابلو فرمان………………………………………………………..59
مدار فرمان……………………………………………………………..61
موتور آسانسور………………………………………………………….62
انتخاب موتور آسانسور…………………………………………………..63
ترمزآسانسور……………………………………………………………64
سیستم رویزیون…………………………………………………………66
سیم بکسل………………………………………………………………67
تراول کابل……………………………………………………………..68
توضیح کلی……………………………………………………………..69
سنسورها……………………………………………………………….73
ایمنی ها………………………………………………………………..74
آسانسورمناسب معلولین…………………………………………………75
احتیاط های ایمنی……………………………………………………….75
تضمین امنیت وآسایش………………………………………………….76
حفاظت در مقابل آتش………………………………………………….77
برنامه ریزی عملیات…………………………………………………..78
فصل نهم:مراحل مونتاژوکارهای بعدازآن………………………………79
آمادگی…………………………………………………………………79
مراحل مونتاژ………………………………………………………….79
برقراری عملیات………………………………………………………81
عملیات کششی طناب دستگاه کنترل کننده ترمز اضطراری……………..81
کارکردن آزمایشی بعد از مونتاژ کردن…………………………………82
کنترل کردن تمام عملیات………………………………………………82
کنترل کردن دستگاه ایمنی برای طناب فولادی کششی…………………..83
برنامه نگهداری وکنترل……………………………………………….84
انجام دادن تعمیرات……………………………………………………84
فصل دهم:برق اضطراریEU7500وکنتاکتور………………………..85
تابلو برق اضطراریEU7500……………………………………….85
نحوه کار دستگاهEU7500…………………………………………..85
سیم کشی ترمینالهای ………………………………………EU750086
راه اندازی انواع درب در تابلو های EU7500……………………….87
کنتاکتور درتابلو فرمان………………………………………………..88
فصل یازدهم:IPوجعبه رویزیون وتابلوهای دوسرعته…………………91
تعریف شاخصIP…………………………………………………….91
جعبه رویزیونEC6………………………………………………….93
تابلو های دو سرعتهAC2…………………………………………….94
فصل دوازدهم:نوسازی,ترافیک,بزرگترین وهزینه های آسانسور……..96
ضرورت نو سازی آسانسور های قدیمی……………………………….96
ترافیک آسانسور………………………………………………………97
بزرگترین آسانسور جهان………………………………………………99
هزینه ها………………………………………………………………101
فصل سیزدهم: کار تجربی…………………………………..102
کار بصورت تجربی…………………………………………………..102
منابع………………………………………………………………….113

امتیاز 4.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است