خانه » روش تحقیق » روش تحقیق عوامل موثر بر افت تحصيلي
روش تحقیق عوامل موثر بر افت تحصيلي

روش تحقیق عوامل موثر بر افت تحصيلي

دانلود روش تحقیق عوامل موثر بر افت تحصيلي 

چكيده

يكي از معضلات مهم نظام آموزشي كشور ما و كشورهاي ديگر افت تحصيلي است كه سبب هدر رفتن نيروي انساني و مادي جامعه مي شود (سايت شيعه نيوز) لذا بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي جهت پيشگيري از افت تحصيلي ضروري به نظر مي رسد. ما در اين اثر با استناد از روش اسنادي مطالبي را تهيه نموده ايم و طي اين مشخص شده است كه وضعيت اقتصادي خانواده / آرامش و توافق والدين ؟ تحصيلي موثر است همچنين عوامل فردي مانند علاقه، انگيزه ، نوع مطالعه و در مدرسه كلاس، روش تديس معلم بر شكست تحصيلي اثر مي گذارد كه مي توان اين عوامل را به صورت عوامل درون سازماني يا برون سازماني نيز بررسي كرد (سايت اخبار تحليلي شيعه)

روش تحقیق عوامل موثر بر افت تحصيلي 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

پيشينه تحقيق

گزاره هاي تحقيق

هدف

سؤالات

فرضيه ها

فصل دوم: روش تحقيق

توصيف مفهومي متغيرها

تعريف عملياتي متغيرها

روش تحقيق

فصل سوم: متن تحقيق

مباني نظري

تئوري هاي يادگيري

يافته ها و اطلاعات

تجزيه و تحليل يافته

ارائه مدل نظري

فصل چهارم:

نتيجه گيري و ارائه راه حل ها

منابع و موأخذ تحقيق و پيوستها

مقدمه:

افت تحصيلي امروزه يكي از نگراني هاي خانواده ها و دست اندر كاران تعليم و تربيت است مساله موفقيت يا شكست تحصيلي مسابقه طولاني و نامشخص دارد. اما به طور رسمي پس از اجباري شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم و همگام با تحولات صنعتي و نياز به نيروهاي تربيت شده و متخصص افكار دولتمردان و دست اندر كاران آموزش و پرورش به مسأله پيشرفت و شكست تحصيلي معطوف شده است(بيابانگرد ، اسماعيل، 1378. ؟ از برگ 1993) به گزارش نهاد نظارتي ، افت تحصيلي به عنوان بزرگترين معضل نظام آموزشي كشور موجب هدر رفتن حدود 12000 ميليارد ريال بودجه سالانه كشور مي شود در اين گزارش آمده است كه افت تحصيلي در پايه هاي مختلف از مشكلات نظام آموزشي كشور است كه در دراز مدت موجب پايين آمدن سطح علمي دانش آموزان و بازماندن آنان از تحصيلات عاليه و نيز كاهش سطح بندي علمي كشور مي شود 0شيعه نيور 1386) افت تحصيلي علاوه بر زيانهاي اقتصادي و خسارتهاي اجتماعي دانش آموزان را نيز به مشكلات روحي و رواني مبتلا مي كند لذا لازم است پژوهشگران به بررسي علل و عوامل موجود افت تحصيلي بپردازند تا شايد راهكاري براي جلوگيري و كاهش آن بيابند.

پيشينه تحقيق:

پيشرفت تحصيلي به عنوان يك معضل نظام آموزشي موضوعي است كه بسياري از متخصصان علوم تربيتي و علوم اجتماعي به آن علاقمندند. از اين ميان برونيگ و كلاور به بررسي اثر رفتار معلمان بر افت تحصيلي پرداخته اند و واژه معلم كار آمد را استناد كرده اند كه بر اساس نظر آنها معلم كارآمد قادرند قدرت نظر دانش آموزان را افزايش دهند و رشد او را تسهيل كنند (فهيم بخشي 13869

روشناين و فرست (Furst , Roshnine)  در تحقيقات خود نشان داده اند كه رفتار كلاي معلم با يادگيري رابطه مستقيم دان (فهيم بخشي 1386) عده از جامعه شناسان به بررسي تاثير نابرابري اقتصادي بر تعليم و تربيت پرداخته اند و تأثير مثبت نابرابري اقتصادي بر تعليم و تربيت به طور آشكار مشخص شده است (با توجه به امارهاي به دست آمده دربارة تاثير وضع اقتصادي بر تحصيل دانش آموزان دوره متوسطه در بلژيك مشاهده مي شود كه 24 درصد از مردوديها متعلق به خانواده هاي مرفه ، 28 درصد متعلق به خانواده هاي متوسط و 47 درصد متعلق به خانواده هاي فقير بوده اند همچنين مطالعات انجام شده بر روي 100 نفر دانش آموز در فرانسه نشان مي دهد كه وضع اقتصادي و اجتماعي خانواده ها به طور قطع در ميزان هوش و نتيجه پيشرفت و شكست تحصيلي آنان موثر است مثلاً فرزندان دهقانان نسبت به فرزندان ساير مشاغل موفقيت كمتري دارند (حسن طلائي – 1372)

انجمن اطفال ، انجمن پزشكي ايالات متحده (AMA) در سال 1999 و 2000 تاثير تماشاي تلويزيون بر مغز اطفال را بررسي كرده و تاثيراتي چون ؟ رفتار تهاجمي ، (اضافه وزن (چاقي) و ضعف تحصيلي اشاره داشته است. اين مطالعات نشان داده است كه با توجه به توانايي شكل پذيري مغز تجارب محيطي مي تواند از طريق ايجاد يك مسير ويژه رشد ذهني و هيجاني مغز را تحت تاثير قرار دهند و سبب كاهش مهارت خواندن و مهارت حل مسئله مي شود (سعيد ملايري – 1386)

بيان اين نمونه ها براي توجه دادن محققان به اهميت عوامل مختلف بر نظام آموزشي و افت تحصيلي كافي به نظر مي رسد. در عين حال تبين علل افت تحصيلي در ايران دشوار است چون از پشتوانه نظري لازم برخوردار نيست.

بنابر اين روش شناساي اين عوامل مبتني بر نظريه هايي است كه رد خارج كشور شكل گرفته است.

گزاره هاي تحقيق

الف) اهداف

هدف كلي : بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسط در ناحيه 5 مشهد در سال تحصيلي 86 -85

اهداف جزئي :

 • بررسي عوامل فردي موثر بر افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85
 • بررسي عوامل خانوادگي موثر بر افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85
 • بررسي عوامل آموزشي موثر بر افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85
 • ارائه راه كار براي كاهش افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85

از آنجا كه در يادگيري عوامل فردي مثل هوش – انگيزه – علاقمندي – برنامه ريزي و …

و عوامل خانوادگي مثل وضعيت اجتماعي – فرهنگي – اقتصادي و عاطفي و …

و عوامل آموزشي مثل معلم – روش تدريس – امكانات و تجهيزات آموزشي و … موثر است.

هر كدام از اين موارد مي تواند بر پيشرفت يا افت تحصيلي موثر باشد . بنابر اين هدف از اين پژهوهش بررسي اثر هر كدام از اين عوامل بر افت تحصيلي مي باشد.

ب) سوالات تحقيق

 • ميزان افت تحصيلي در چگونه بوده است.
 • عوامل موثر در افت تحصيلي چيست
 • اثر مشاركت خانواده در موفقيت تحصيلي چگونه است.
 • آيا بين پيشرفت تحصيلي و علاقه به رشته تحصيلي وجود دارد.
 • آيا بين آگاهي از روش مطالعه و موفقيت تحصيلي ارتباط وجود دارد.
 • چه رابطه بين شرايط فيزيولوژيك مدرسه و پيشرفت تحصيلي وجود دارد.
 • چه رابطه اي بين نحوه جامعه پذيري دانش آموزان و موفقيت تحصيلي وجود دارد
 • رابطه بين آگاهي والدين از ويژگي هاي حاكم بر نسل جديد و موفقيت تحصيلي چگونه است.
 • آيا بين آموزش روشهاي جديد تدريس و موفقيت تحصيلي رابطه وجود دارد؟
 • آيا بين نحوه برگزاري كلاسهاي تقويتي – جبراني با موفقيت تحصيلي رابطه اي وجود دارد؟
 • آيا با توجه به جنسيت دانش آموزان و رشته تحصيلي با موفقيت تحصيلي رابطه اي وجود دارد؟

فهرست منابع

 • بهرنگي . محمدرضا . 1373 . الگوهاي تدريس . مركز ترجمه و نشر كتاب
 • بازرگان . زهرا . نگاهي ديگر به مساله افت تحصيلي و شيوه هاي موثر مقابله با آن . ماهنامه پيوند . دي ماه 1379 . شماره صص 255 – 40 -29
 • بيابانگرد . اسماعيل . 1378 . روش پيشگيري از افت تحصيلي . انتشارات سازمان اولياء و مربيان
 • افروز . والدين و رفتار تحصيلي فرزندان . ماهنامه پيوند . آبان ماه 1379 . شماره 253 – صص 73 – 71
 • بازرگان . زهرا . نگاهي ديگر به مساله افت تحصيلي . ماهنامه پيوند . دي ماه 1379 . شماره 255 . صص 95 – 86

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 30

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است