خانه » دانلود طرح توجیهی » طرح توجیهی تولید انواع باطری،پنل و سلول های خورشیدی
طرح توجیهی تولید انواع باطری،پنل و سلول های خورشیدی

طرح توجیهی تولید انواع باطری،پنل و سلول های خورشیدی

دانلود طرح توجیهی تولید انواع باطری، پنل و سلول های خورشیدی

مقدمه

مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع باطری ، پیل و سلول های خورشیدی میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد.

تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

دانلود طرح توجیهی تولید انواع باطری

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : معرفی محصول

نام و کد محصولات آیسیک

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات محصول

بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ) ملی یا بین المللی

بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

معرفی موارد مصرف و کاربرد

بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

صادرات شرایط

بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون

بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال ۱۳۲۹

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ۱۳۹۱

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه پنجم

بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و منابع تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

-بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی

وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

بخش چهارم : مطالعات مالی و اقتصادی

ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه در گردش

محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر

آنالیز قیمت و حاشیه سود

آنالیز جریان نقدی طرح  -آنالیز ریسک پذیری پروژه

محاسبه کلیه شاخصهای مالی

آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۰۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است