خانه » پروژه » نساجی » مقاله تأثير آنزيم بر روي كالاهاي رنگرزي شده
مقاله تأثير آنزيم بر روي كالاهاي رنگرزي شده

مقاله تأثير آنزيم بر روي كالاهاي رنگرزي شده

دانلود مقاله تأثير آنزيم بر روي كالاهاي رنگرزي شده با رنگ مستقيم

مقدمه

همگام با رشد فزايندة استفاده از فرآيندهاي بيوتكنولوژي در صنعت، استفاده از آنزيم‌ها در صنايع نساجي نيز گسترش چشمگيري داشته است. به عنوان مهمترين نمونه از اين موارد مي‌توان هيدروليز كتنرل شده آنزيمي كالاهاي سلولزي توسط سلولازها را نام برد.اين عمليات اولين بار در ژاپن تحت عنوان بيوپوليشينگ (1) براي تكميل پارچه هاي تاري ـ پودي بكار گرفته شد. اين تكميل خاص پارچه هاي پنبه اي نبوده و مي‌تواند براي پارچه هاي بافته شده از كتان، رامي و ديگر الياف سلولزي و مخلوط آنها با الياف مصنوعي و پروتئيني نيز بكار برده شود.هيدروليز آنزيمي منسوجات سلولزي، توسط ايزوآنزيم هاي سلولاز انجام مي‌شود. سلولاز به سيستمي از آنزيم ها اطلاق مي‌شود كه باهم به صورت زنجيره اي عمل كرده و قادر به شكستن پليمرهاي سلولزي بسيار آرايش يافته هستند. اجزاء سلولاز عبارت از:

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1)  مقدمه

1-2) اهداف پروژه

1-3) اهميت پروژه

1-4) كارهاي انجام شده قبل

1-4-1) هيدروليز آنزيمي سلولز و عوامل مؤثر در شدت هيدروليز

1-4-2) اثر آنزيم سلولاز بر رنگ پذيري الياف سلولزي

1-4-3) تأثير رنگ به كار رفته روي پارچه در شدت هيدروليز آنزيمي

فصل دوم: تجربيات

1-2) مواد مورد استفاده

2-2) وسايل مورد استفاده

2-3) روش انجام آزمايشات

2-3-1) رنگرزري پارچه هاي پنبه اي قبل از هيدروليز آنزيمي

2-3-2) هيدروليز آنزيمي پارچه هاي پنبه اي قبل از رنگرزي

فصل سوم: نتايج و بحث

فصل چهارم: نمونه ها

فصل پنجم: مقالات لاتين

فصل يكم

1-1) مقدمه

همگام با رشد فزايندة استفاده از فرآيندهاي بيوتكنولوژي در صنعت، استفاده از آنزيم‌ها در صنايع نساجي نيز گسترش چشمگيري داشته است. به عنوان مهمترين نمونه از اين موارد مي‌توان هيدروليز كتنرل شده آنزيمي كالاهاي سلولزي توسط سلولازها را نام برد.

اين عمليات اولين بار در ژاپن تحت عنوان بيوپوليشينگ (1) براي تكميل پارچه هاي تاري ـ پودي بكار گرفته شد. اين تكميل خاص پارچه هاي پنبه اي نبوده و مي‌تواند براي پارچه هاي بافته شده از كتان، رامي و ديگر الياف سلولزي و مخلوط آنها با الياف مصنوعي و پروتئيني نيز بكار برده شود.

هيدروليز آنزيمي منسوجات سلولزي، توسط ايزوآنزيم هاي سلولاز انجام مي‌شود. سلولاز به سيستمي از آنزيم ها اطلاق مي‌شود كه باهم به صورت زنجيره اي عمل كرده و قادر به شكستن پليمرهاي سلولزي بسيار آرايش يافته هستند. اجزاء سلولاز عبارت از:

الف) اكسو ـ بتا ـ 1و4 ـ گلوكانيز[1] (E.C.3.2.1.91)

ب) اندو ـ بتا ـ 1و4 ـ گلوكانيز[2] (E.C.3.2.1.4)

ج) بتا ـ گلوكزايداز[3] (E.C.3.2.1.21)

مي‌باشد (3و2) به طور خلاصه مكانيزم هيدروليز پليمرهاي سلولزي توسط اين آنزيم‌‌ها را مي‌توان به اين صورت در نظر گرفت كه:

  • × اكسو گلوكانيزها (اكسوسلولازها) واحدهاي سلوبيوز را از انتهاي غيراحيايي زنجيره‌هاي سلولزي جدا مي‌كنند.
  • × اندوگلوكانيزها (اندوسلولازها) پيوندهاي بتا ـ 1و4 ـ گلوكزايدها را به صورت تصادفي هيدروليز مي‌كنند و سبب كاهش درجه پليمريزاسيون زنجيره هاي سلولزي مي‌شود.
  • × بتاگلوكزايدها يا سلوبيازها واحدهاي سلوبيوز را به گلوكز تجزية مي‌كنند.
  • × اگرچه يك همكاري گروهي بين اين تركيبات مشاهده شده است ولي جزئيات نحوة فعاليت آنها كاملاً مشخص نمي‌باشد. (3و2)

سلولاز قابل استفاده در صنعت نساجي از حدود 12 منبع مختلف تهيه مي‌شود. دسته‌بندي آنزيم هاي سلولاز معمولاً باتوجه به محدودهpH آنان صورت مي‌گيرد كه منظور آن است كه در اين pH بالاترين فعاليت را دارند و براين اساس آنزيم هاي سلولاز به سه دسته اسيدي، بازي و خنثي تقسيم مي شوند.

[1] . exo-b-1.4.glucanases

[2] . enddo -b – 1.4. glucanases

[3] . b.glucosidases

ب: كتب

(25) دانيال زاده ، الف . ، اصول بيوشيمي، مركز نشر دانشگاهي، 1362.

(26) ملك نيا، ن.، بيوشيمي هارپر (جلد اول)، مركز نشر اشارات.

(27) ملك پور الف.، بيوشيمي باليني، مركز نشر دانشگاهي.

[28] Streitwieser, Andrew, Jr., and Heathcock, C.H., “Organic Chemistry”, Ch. 25, Macmillan publishing Co, Inc., 1976.

فرمت :  WORD | صفحات : 65

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است