خانه » لیست » پروژه » گردشگری و توریسم » مقاله خدمات حمل و نقل دريايي
مقاله خدمات حمل و نقل دريايي

مقاله خدمات حمل و نقل دريايي

خدمات حمل و نقل دريايي
فهرست مطالب مقدمه
روند تاريخي شيوه مسافرت
راه آهن راه آبي
مسافرت از راههاي آبي
چالش هايي روياروي سيستم حمل و نقل
جهانگردي و محيط فيزيكي
انتظارات مسافران دريايي
غفلت از سفر دريايي
پاگرفتن كشتي هاي مسافربري
پيشينة كشتيراني و حمل و نقل دريايي در ايران
حمل و نقل مسافري دريايي در ايران
فناوري ساخت كشتي
خدمات اطلاع رساني
ترجمة اينترنتي
مقدمه
سيستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردي قرار دارد. سيستم حمل و نقل خانه يا وطن جهانگرد و مقصد (با تمام جذابيت ها، تسهيلات و ساير ويژگي هاي سفر) را به هم مرتبط مي سازد. كارآيي، راحت بودن و ميزان سلامت و امنيت اين سيستم، تعيين كنندة نوع تجربه و كيفيتي است كه از سفر به دست مي آيد. در برخي از موارد هزينة حمل و نقل تشكيل دهندة بزرگترين بخش كل هزينة سفر است.
بين پيشرفت سيستم حمل و نقل و رشد صنهت جهانگردي يك رابطة مستقيم برقرار است. به ويژه، خودرو و هواپيماي جت توانستند مسافرت را براي بخش بزرگي از جمعيتن دنيا ميسر سازند. با افزايش تقاضا براي مسافرت، ظرفيت وسيله هاي مختلف حمل و نقل عاملي حياتي در افزايش يا كاهش صنعت جهانگردي به حساب مي آيد. براي برخي از مقصدها، محدودديت هايي كه به وسيلة سيستم حمل و نقل و ساختار زيربنايي مقصد (مثا فرودگاه و جاده) اعمال مي شود، به صورت بزرگ ترين مانع و عامل بازدارنده در مسير رشد قرار مي گيرد. در مورد مقصدهايي كه به صورت كجزيره در وسط اقيانوس قرار دارند، بدون وجود خطوط هوايي صنعت جهانگردي در آن مسيرها رشد نمي كند و اگر اين وسيلة نقليه براي آن مسير وجود نداشته باشد دست اندركاران صنعت جهانگردي كار چنداني نمي توانند بكنند…..

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است