خانه » لیست » پروژه » خط تولید و شرکتها » مقاله فرایند تولید کاشی
مقاله فرایند تولید کاشی

مقاله فرایند تولید کاشی

دانلود مقاله فرایند تولید کاشی

فصل اول

مروري بر فازهاي مطالعاتي

فرايند توليد كاشي كف

مواد اوليه براي بدنه‌ها :

ويژگي عمومي : بر طبق نوعي از طبقه بندي تجاري ،كاشي‌هاي ديوار به چهار دسته‌ي بدنه‌ي ماژوليكا (‌قرمز ) ، بدنه‌هاي كاتوفورت (‌قرمز ) ، بدنه‌هاي ارتن ور (سفيد ) و بدنه‌هاي مونوپروزا (‌سفيد يا قرمز ) تقسيم مي‌كنند . مواد اوليه از دو نوع

1)‌مواد رسي

2) مواد مكمل ( مثل كوارتزها ، رس‌هاي فلد اسپاتيك و فلد سپات )

در بدنه‌هاي قرمز ، مواد رسي شامل خاك رس ايليت – كائولينيتيك وايليتيك – لكروتيك مي‌باشد . در بدنه‌هاي سفيد انواع رس چيني يا بالكي يا وضعيت ايليتيك – كائولينيتيك يا كائولينيتيك غالب مي‌باشد .

مواد اوليه مكمل ميان مواد رسي ، كوارتز و بي ثبات مي باشد . مثل ملد سپاتويدها ، فلدسپات ،ماسه‌هاي فلدسپاتيك وكوارتز نسبت كمي ميان مواد رسي ، كوارتز و بي ثبات ، نسبت كمي ميان خاك رس ، مواد بي‌ثبات و كوارتز منوط به ماهيت يا خواص معدني ذاتي خاك رس ، اندازه آن ،‌توزيع و مقدار هر كدام ويژگي‌هاي مواد ناپايدار مي‌باشد . در بدنه‌هاي سفيد آنها بر طبق فراواني اكسيدها در فرمول‌هايشان داراي مشخصه بارز هستند . اكنون به اختصار به ويژگي‌هاي هر يك از بدنه‌هاي ديوار مي‌پردازيم .

بدنه‌هاي ماژوليكا:

مشخصه‌ي اصلي اين بدنه‌ها وجود كربنات كلسيم بسيار زياد در اين بدنه‌ها مي باشد . مواد اوليه براي ساخت اين نوع كاشي ديوار متشكل شده از خاك‌هاي رسي – آهكي و رسي – غير آهكي و مقاديري شاموت است . اين بدنه‌ها داراي استحكام بالا مي‌باشد و استحكام خمشي قطعه خشك شده 30% – 25 است . پخت بيسكوئيت اين بدنه‌ها در دماي  انجام گرفته و زمان اين پخت 20-38 مي‌باشد .

(‌2-1-1) بدنه‌هاي كاتوفورت :

اين بدنه‌ها در مقايسه با بدنه‌هاي ماژوليكا داراي كربنات كلسيم كمتري مي‌باشد و جذب آب نيز در آنها پائين‌تر است استحكام در اين بدنه‌ها ماژوليكا بيشتر است آن هم به علت كاهش كربنات كلسيم و در نهايت كاهش تخلفل مي‌باشد .

( 3-1-1) بدنه‌هاي ارتن ور :

اين بدنه به علت سفيد بودن بايد از موادي براي ساخت آن استفاده كرد كه داراي اكسيد آهن كمي مي‌باشد اين بدنه‌ها قابليت مصرف لعاب ترانسپرت را دارند همچنين مي‌توان روي آنها دكوراسيون بيشتري نيز انجام داد از اين جهت اين بدنه‌ها بر بدنه‌هاي قرمز ارجحيت دارند اما از نظر ميزان ضايعات بعد از پخت ، فرسوده كردن قالبهاي پرس ، قيمت تمام شده و كيفيت لعاب پخته شده ، بدنه‌هاي قرمز پخت ترجيح داده مي‌شود . ضايعات اين بدنه‌ها به دليل وجود كوارتز بالا مي‌باشد .

اين بدنه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شوند .]1[

1)‌بدنه‌هاي ارتن و فلد سپاتي – سيليسي

2) بدنه‌هاي ارتن ور فلدسپاتي – آهكي

3) بدنه‌هاي ارتن ورآهكي

(2-1) مواد خام براي لعاب‌ها :

ويژگي‌هاي فيزيكي لعاب‌ها مثل مقاومت به آب ، اسيدها و بازها مشخص مي‌كند كه چنين محصولاتي را مي‌توان دركجا به كاربرد . اين پاسخ به اين سوال است كه چراتحقيقات در خصوص انواع جديد شيشه‌ با ويژگي‌هاي شيميايي مكانيكي وفيزيكي ابتكاري و درحال پيشرفت مي‌باشد . ويژگي‌هاي لعاب‌ها اساساً بستگي به موادخام به كار رفته در فرمول آنها و حرارت پخت دارد . فرمول براساس استفاده از انواع مختلف فريت به نسبت‌هاي مختلف است: فريت‌هاي يوتكتيك ذوبي جديد .ديگر مواد طبيعي و مصنوعي نيز به همراه فريت‌ها در لعاب‌ها تركيب مي شوند كه بستگي به تركيب و بافت دقيق و ويژگي‌هاي لعاب و هدف سازنده آن دارد . يعني اين اجزاء‌غيرفريتي مثل فلدسپات ، نفلين وشكل دي اكسيد دوي به همراه فريت ماتريس لعابي شيشه‌اي را ايجاد مي كنند.

منابع مطالعاتي :

 • Single – fired ceramic floor tile manufacture ” , Tile and ceramic Int , Escardino A, 1993.
 • ” A vessel Typology for early Chesapeake ceramics : the Potomac Typological system , In Approaches to Material culture Research for Archaeologists ” , compiled by George L . Miller , oliver R . Jones A. Ross and Teresita Majew ski . the society for Nistorical Archaeology , Pennsylvania 1991 .
 • “uniaxial pressing in ceramic tile manufacturing “, Instituto de Technologia ceramica de la univer sided Jaume I de castellon , Dr . Jose luis Amoros Albaro.
 • ” European and international ceramic wall and floor tiles ” industry : A MARKET / TECHNOLOGY REPORT 1999.
 • ” Integrated pollution prevention and control in the ceramic Tile Industry “. Best Available Techniques ( BAT) – NAVARRO J.E.(1998).
 • “Ceramic tile products Manufacturing “, Final Report , EPA contract No. 68-D2- ols9 , Midwest Research Institute , cary, NC,June 1996.
 • “Modern ceramic Engineering : properties processing , And use In Desing ” , Marcel Dekker , D .W. Richerson , Inc ., New York , Ny , 1982.
 • “Methods of sampling and testing ceramic tiles ” , published by standards Australia ( standards association of Australia ) 1 the crescent , homebush , NSW , 1997.
 • ” Testing of Recycled Glass and Inorganic Binder paving Tiles “, CWC , 1999.
 • ” Clay pavers and accessories for rigid paving – Req uirements and test methods ” , CEN central Secretariat , Brussels , August 1999.
 • ” utilization of Illinois fly ash in manufacturing of ceramic tiles ” , principal Investigator : Alex Mishulovich , project Manager : Dr. Francois Bothu , ICCI , 2002.
 • ” standard Test Method for Flexural strength of Tile ( using Simple Beam with Third – point loading ) ” , ASTM C 67( 1984) .
 • ” standard Test Method for strength of Tile ( using Beam with Center – point loading ) ” , ASTM C 67( 1984) .
 • ” standard Test Methods for sampling and Testing Brick and structuval clay Tile” , ASTM C 67- 92 a ( 1992) .
 • ” ceramic tile standards: product performance and consumer expectations ” , T.Jonsson , A. Tillman , A-M and S.Svensson , ford , (1996)
 • Int production to the principles of ceramic processing – James S.Reed.

فرمت : WORD | صفحات : 48

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است