خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » مقاله مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري
مقاله مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري

مقاله مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري

مقاله مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري

مديريت اجرا و نگهداري سيستم‌هاي آبياري

پيشگفتار:

هدف از نگارش كتاب حاضر آن است كه با توضيح كامل مراحل مختلف يك طرح، به گردانندگان تشكل هاي گروهي در زمينه‌ي اجراي وظايف محوله، كمك شود.

الف) طرح توسعه:

طرح توسعه شامل مراحل زير است:

تهيه و جمع آوري اطلاعات

فرايند برنامه ريزي و طراحي

تشكيل گروه

تجهيز گروه

و سرانجام امور تكميلي.

هر يك از مراحل فوق به زير شاخه هايي تقسيم مي شوند. توضيحات كامل مراحل ياد شده در كتاب آمده است.

ب) توضيحاتي درباره‌ي كتابچه راهنما:

در ابتداي هر فصل يكي از مراحل طرح توسعه شرح داده شده و در ابتداي آن كلياتي از اطلاعات ذيل درج گرديده است:

گروه هدف: در اين قسمت مشخص شده كه كدام فرد يا گروه كشاورزي در مرحله‌ي مورد بحث، مسئوليت دارد. گروه هدف مي تواند شامل كليه‌ي كشاورزان يك روستا و حومه‌ي آن، اعضاي گروههاي ويژه، اعضاي شورا، اعضاي هيئت مديره، كارگران فني حوزه‌ي آبياري[1] و غيره باشد.

كارمندان مسئول: در اين بخش از كارمنداني از موسسات دولتي يا خصوصي نام برده شده كه در مرحله‌ي مورد نظر، مسئوليت خاصي را برعهده دارند.

NGOها: سازمان هاي غير دولتي كه در زمينه هاي خاصي فعاليت دارند.

زمان بندي: مشخص مي كند طي چه زماني پس از اتمام يك مرحله، مرحله‌ي بعدي آن بايد آغاز شود.

اهداف اصلي: نتيجه اي است كه طي هر مرحله از طرح توسعه بايد حاصل شود.

روش ها: مشخص مي كند كه در هر مرحله از چه روشهايي مي توان بهره جست. (مصاحبه، گفتگوهاي گروهي يا خصوصي، نظرسنجي، سخنراني، مباحثه، مشاهده و…)

اسناد: در هر مرحله از طرح، اسناد و مدارك خاصي مورد نياز است.

تجهيزات سمعي بصري: گردانندگان تشكل ها بايد در هنگام ملاقات با كشاورزان، از امكاناتي مانند فلوچارت، نقشه، طرح و عكس استفاده كنند. بخصوص استفاده از فلوچارت براي جلب توجه و آموزش كشاورزان، در حين سخنراني توصيه مي‌شود. پس از چند جلسه، بروشور يا اطلاعيه اي كه حاوي خلاصه مطالب باشد، بايد بين كشاورزان توزيع شود. در ضميمه‌ي 2، متن كليه‌ي اطلاعيه ها و فلوچارت ها درج شده است. وظايف ويژه‌ي گروه‌هاي آبياري عبارتند از:

تهيه‌ي يك طرح اجرايي كه شامل جداول توزيع آب آبياري و الگوي كشت است.

ارايه‌ي كليه‌ي اطلاعات لازمه، مانند الگوي كشت و نياز آبي به حوزه‌ي آبياري.

اطلاعات و دستورالعمل‌ها:

تحت اين عنوان و به منظور كمك به گردانندگان تشكل ها در راستاي اجراي مراحل طرح، يك سري اطلاعات كلي و دستورالعمل هاي مهم ارايه شده است.

در اين راستا براي بيان موضوعات مختلف ازنمادهاي متفاوتي استفاده شده است:

B: اطلاعات مهم و يا دستورالعمل.

O : توصيه به پرهيز از شرايطي ويژه يا عدم انجام كاري خاص.

$: فلوچارت هايي كه توصيه مي شود.

?: بروشور/ اطلاعيه اي كه بايد توزيع گردد.

`: كپي اسناد و ساير اطلاعاتي كه در ضميمه آمده است.

ج) ثبت فعاليت ها:

توصيه مي شود گردانندگان تشكل ها با استفاده از اطلاعات كلي مربوط به بازديدها، گزارش هايي تهيه و ارايه كنند. اين اطلاعات مي تواند شامل نام روستا، تاريخ بازديد، تعداد كشاورزان بازديد كننده، هدف از بازديد، موضوعاتي كه مورد بحث قرار گرفته، تصميمات گرفته شده وبالاخره ساير اقدامات مقتضي باشد.

[1]  واژه حوزه‌ي آبياري را به سازماني اطلاق كرده ايم كه مسئوليت مديريت سيستم آبياري را برعهده دارد. البته در مورد ضرورت و امكان تشكيل يك حوزه‌ي آبياري كليه سهام داران مي توانند تصميم گيري كنند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 165/ بدون منابع

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است