خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » مقاله مدیریت آموزشی
مقاله مدیریت آموزشی

مقاله مدیریت آموزشی

دانلود مقاله مدیریت آموزشی (اصول و کاربرد آن )

– تشخیص مفاهیم :

۱-۱-   مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد . استونر “stoner”  می گوید ،   فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بر وظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد .

فلیپو “Flippo” مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان بطوری که هدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود تعریف می کند . در این تعریف مدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترین کار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوق اصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ، بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان و مکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی این که برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ، امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .

فهرست مطالب

۱-.. تشخیص مفاهیم : ۳

۱-۱- مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها ۳

۱-۲- انواع سبکهای مدیریتی : ۶

۱-۳- آموزش و انواع آن. ۹

۱-۴- سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی ) ۱۱

۱-۵- سازمان ، انواع و کارکردهای آن  ( نظریه های سازمان مدیریت ) ۱۵

۲-.. برنامه ریزی ، نظارت بر اجرای برنامه ها : ۱۹

۲-۱- برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها ۱۹

۲-۲- فرآیند برنامه ریزی آموزشی.. ۲۰

۲-۳- اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی.. ۲۱

۲-۴- اصولا تحلیل محتوای دوره آموزشی.. ۲۳

۲-۵- ویژگیهای اساسی آموزش پودمانی.. ۲۳

۳-.. ارزشیابی از دوره های آموزشی. ۲۷

۳-۱- مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن. ۲۷

۳-۲- اصول ارشیابی جامع و فراگیر. ۲۸

۳-۳- اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی.. ۳۰

۴-.. نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه. ۳۷

۴-۱- پایه های اساسی و مقررات مکاتبات اداری.. ۳۷

۵-.. برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات.. ۳۹

۵-۱- اصول برقراری روابط انسانی.. ۳۹

۵-۲- مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن. ۴۰

۵-۳- عوامل مؤثر ارتباطی و سدها و موانع ارتباط.. ۴۲

۵-۴- اصول روانشناسی عمومی.. ۴۵

۵-۵- اصول جامعه شناسی عمومی : ۴۸

۶-.. نظارت بر امور مالی آموزشگاه : ۵۱

۶-۱- هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصل آن. ۵۱

۶-۲- مفاهیم و اصطلاحات حسابداری ( دارایی ها و بدهی ها ) ۵۴

۶-۳- اصول عمومی حسابداری.. ۵۷

۶-۴- ثبت معاملات حساب ها ( شناخت دفاتر مالی قانونی و دفاتر کمکی حسابداری ) ۵۹

۶-۵- انواع گزارشهای حسابداری ( تراز آزمایشی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب ) ۶۵

۷-.. تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر: ۸۱

۷-۱- خلاقیت ، نوآوری و فنون آنها ۸۱

۷-۲- شیوه های تفکر خلاق.. ۸۶

۷-۳- موانع خلاقیت ونوآوری  درسازمانها: ۹۰

۸-.. نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار : ۹۳

۸-۱- حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار. ۹۳

۸-۲- اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار. ۱۰۴

۸-۳- عوارض جانبی و اصول کمکهای اولیه. ۱۰۸

۸-۴- آتش‌سوزی و اصول انجام آتش نشانی.. ۱۱۳

۸-۵- آسیب‌های‌ الکتریکی‌ ۱۱۶

۸-۶- اقدامات‌ در وضعیت‌های‌ اورژانس‌: ۱۱۹

علی علاقه بند ، مدیریت را بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت برآوردن هدف های معینی بطور موثر و کار آمد فعالیت کنند تعریف می کند . در بیشتر تعاریف مدیریت ، به انسان و کار کردن انسان ها اشاره شده است . یک تعریف مدیریت را کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی معرفی می کند . صاحب نظر دیگری می گوید ، مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . عده ای نیز مدیریت را فراهم کردن محیط مناسب برای افراد می دانند .

۱-۱-۱- کار کردهای مدیریت :

فرا گرد مدیریت را غابلاً بکار کردها یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می کنند منظور از کار کرد اشاره به فعالیت مهم و اساسی است که در نیل به هدف ضرورت تام دارد .

هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کار کرد ها تقسیم و تعریف کرد او پنج وظیفه ی اساسی را در مدیریت تشخیص داد :

۱-   برنامه ریزی ، یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده .

۲-    سازماندهی ، یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار .

۳-   فرماندهی ، یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار .

۴-    هماهنگی ، یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه ی کوشش ها و فعالیتها .

۵-    کنترل ، یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات  صورت می گیرند یا نه .

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : ۱۲۴

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است