خانه » پروژه » سایر رشته ها » مقاله گرد آوردی شکار به تولید غذا
مقاله گرد آوردی شکار به تولید غذا

مقاله گرد آوردی شکار به تولید غذا

دانلود مقاله گرد آوردی شکار به تولید غذا

«پیشگفتار»

در اصطلاح نوسنگی یعنی دوره انتقال از گرد آوردی شکار به تولید غذا می باشد، دوره ای که بشر دچار تحول و دگرگونی در فناوری تولید غذا(کشاورزی) ، معماری ، تولید سفال، اهلی سازنده، شد ، که این روند را می توان در گستره هلال حاصلخیز جست.

به دلیل نامناسبی شرایط زیست محیطی منطقه، ناامنیتی را برای بقای زیست به وجود آورد که این عامل نیازی را  می طلبید تا بشر این چالش ها را پر کند و در مضیقه قرار گرفتن محتیاجات زندگی، مسبب یکسری ابداعاتی شد که این تحولات را می توان از دوره فراپارینه سنگی پیدا کرد که با تجربه اندوزی که بشر کرده بود توانست زمینه یکسری از تحولات شود.

با توجه به مطالعاتی که باستان شناسان بر روی گرده های دریاچه زریبار در کرمانشاه انجام داده اند شرایط دما و بارش نوسنگی را مطلوب عنوان کرده اند به طوری که شرایط برای کشاورزی اولیه فراهم بود و تمام محوطه های نو سنگی زاگرس در کنار منابع آب و زمینهای قابل کشت و دسترسی به حیوانات وحشی واقع شده اند که تعداد شان کم و پراکنده اند استقرار معمولی این دوره ۵۰ تا ۱۰۰ نفر ساکن را در بر می گیرد که یا در درون ارودگاه چوبی یا خانه های چاله ای و بعداً در خانه های چینه ای / خشتی زندگی می کردند.

در دوره نوسنگی آغازین ۸۵۰۰-۹۵۰۰ ق.م می توان محوطه های استقراری موقتی را بر فراز دامنه ها دید که با معماری حفره ای (کلبه ای ) یا پناهگاه چوبی با اقتصاد معیشتی کشاورزی دیمی و شکار  و گرد آوری نباتات و حیوانات وحشی عنوان کرد که در این شرایط آب و هوا به صورت پر باران بوده که شرایط کشت و زرع را فراهم کرده بود.

گرد آوردی شکار به تولید غذا

فهرست مطالب

پیشگفتار۳

مقدمه ۶

محیط زیست در مناطق کوهستانی زاگرس در غرب ایران ۹

دشت دهلران ۱۳

تپه بزمرده ۱۵

منطقه کنکاور در زاگرس مرکزی ۱۹

تپه گنج دره۲۰

تپه آسیاب ۲۴

تپه گوران ۲۶

اوضاع جغرافیایی بین النهرین ۲۹

پیشینه مطالعاتی عراق ۳۲

زاوی شمی شانیدر ۳۴

کریم شهیر ۳۹

جارمو ۴۰

اهلی سازی گیاهان ۴۴

اهلی سازی حیوانات ۵۱

تغییرات آب و هوا در دوره نوسنگی ۵۶

سیر تغییر و تحولات در دوران نوسنگی۵۷

معماری ۷۴

پیکرک ۸۵

تجارت ابسیدین ۹۰

۲۲- نتیجه ۹۷

۲۳- عکس۱۰۰

۲۴- گاهنگاری۱۱۲

۲۵- منابع۱۲۲

منابع فارسی

  • حیدری / نوذر ، غار شانیدی ، سولکی ، باستان پژوهی ، سال اول ، شماره اول ، اردیبهشت ۱۳۷۷
  • ارجمندی / م ، گاهنگاری مکانهای پیش از تاریخ با توجه به ابزار سنگی در ایران ، پایان نامه ۱۳۷۶
  • ساعد موحشی امیر ، نوسنگی در ایران ، نشریه هسته ، علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران ، باستان پژوه ، چهار دانشگاهی دانشگاه ادبیات علوم انسانی ، سال دهم ، شماره ۱۰ ، بهار ۱۳۷۸
  • مجید زاده / یوسف ، آغاز شهرنشینی در ایران مرکز دانشگاهی تهران ص ۷۸-۹۳ ، ۱۳۸۵
  • بایستی / زهرا ، باستان شناسی غرب ایران ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت ، ۱۳۸۱ ، چاپ سوم ، زمستان ۱۳۸۶
  • تمدن / محمد ، جنبه های بین منطقه ای دوران نوسنگی پیش از سفال ، باستان شناسی و هنر ایران ، ۳۲ مقاله در بزرگداشت نگهبان عباس علیزاده ، یوسف مجیدزاده ، صادق ملک شهمیزاده ، مرکز نشر دانشگاهی – تهران ۱۳۷۸
  • عبدی / کامیار ، آغتاز روستا نشینی ، مقایسه ای بین ساختار معماری روستاهای آغازین در خاور نزدیک . آمریکای مرکزی ، فصل نامه ، علمی ، اثر ، سازمان میراث فرهنگی شماره ۳۲-۳۱، ۱۳۷۹

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۰۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است