خانه » لیست » پروژه » شیمی و زیست شناسی » پژوهش زیست حسگرها
پژوهش زیست حسگرها

پژوهش زیست حسگرها

دانلود پژوهش زیست حسگرها

بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی و تلفیق آن با دانش الکترونیک، منجر به پیدایش ابزارهای آنالاتیکی هوشمندی شده است که نام آن را زیست حسگر(bio-sensor) نهاده اند. ترنر (P.F Turner) از اولین کسانی است که تلاش نمود تا تعریف جامعی از زیست حسگر ارائه دهد. وی در مجله “بیوسنسور و بیو الکترونیک”، زیست حسگرها را چنین تعریف نموده است: “زیست حسگرها ابزارهای آنالاتیکی هستند که از تلفیق یا ارتباط نزدیک یک ماده بیولوژیکی (بافت،ریزاندامگان ،اندامکها،یاخته ها، گیرنده ها، آنزیم ها، آنتی بادی ها، نوکلئیک اسیدها یا امثال آنها)، مشتق یک ماده بیولوژیکی یا ترکیبی با رفتار مشابه آن، از یک سو، و یک مبدل شیمی – فیزیکی یا یک ریز مبدل (که ممکن است نوع نوری ، الکترو شیمیایی، حرارت سنجی، پیزوالکتریکی یا مغناطیسی باشد)، از دیگر سو ، پدید می آیند. زیست حسگرها معمولاً چنان قابلیتی دارند که می توانند با بهره گیری از ویژگی عمل ماده بیولوژیک خود ، یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات مشابه را شناسایی نموده و با  آن برهم کنش نمایند و نتیجه را به صورت یک پیام الکتریکی گزارش کنند.

پژوهش زیست حسگرها

فهرست مطالب

مقدمه 6

تعريف و توضيح اجمالي زيست حسگر و انواع آن 7

عناصر بيولوژيكي 18

عوامل مؤثر بر عملكرد 33

كاربرد هاي مهم 42

مثال هاي تجربي 54

كاربرد هاي تجاري 61

فهرست اشكال

شكل 1 ) طرح كلي يك زيست حسگر 7

شكل 2 ) بيني به عنوان يك زيست حسگر 8

شكل 3 ) الكترود اكسيژن كلارك 10

شكل 4 ) نمايش ساده از زيست حسگر كلارك براي گلوكز 11

شكل 5 ) جدول1 : سنجش هاي متداول و فوري براي تشخيص بيماري ها 17

كه با آنزيم كاتاليز شده باشد ، درحاليكه غلظت آنزيم ثابت است20

شكل 7 ) الكترود موز 24

شكل 8 ) جدول2 : زيست حسگرهاي مبتني بر بافت و مواد مربوط به آن 24

شكل 9 ) جدول3 : مشخصات پاسخ زيست حسگرهاي گلوتامين 26

شكل 10 ) حسگر آمپرومتري  hCG27

شكل 11 ) اندازه گيري اواستراديول 17- بتا با استفاده از يك الكترود حساس

به يديد

مقدمه

زیست حسگر چیست؟

همه ما دو نمونه از زیست حسگرها را داریم؛ بینی و زبان! ولی اجازه دهید ابتدا سوالی کلی تر طرح کنیم: حسگر چیست؟ یکی از بهترین نوع حسگر ها ، کاغذ لیتموس (تورنسل) است که برای آزمایش اسید یا قلیا مورد استفاده قرار می گیرد و با واکنش رنگی، به طور کیفی حضور یا غیاب اسید را نشان می دهد. روش دقیق تر برای نشان دادن درجه اسیدیته اندازه گیری  PH، با استفاده گسترده تری از واکنش های رنگی حاصل از محلول های معرف یا بهره گیری از کاغذ PH است؛ اگر چه بهترین روش برای تعیین مقدار اسید، استفاده از دستگاه  PH متر است.

منابع و مآخذ

كتاب :

ديباچه اي بر زيست حسگرها

اينترنت :

WWW.Jazirehdanesh.com

WWW.Aftab.ir

WWW.Wikipedia.com

WWW.Gigapedia.com

WWW.Iran-eng.com

WWW.Irandoc.ac.ir

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 71

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است