صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول نام و کاربرد محصول طبقه بندی محصول مشخصات فنی محصول بسته بندی شماره تعرفه گمرکی استاندارد محصول کالاهای قابل جانشین بررسی بازار و قیمت فروش بررسی روند مصرف بررسی روند واردات و صادرات بررسی قیمت فروش محصول مشابه فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه معرفی روشهای مختلف تولید تشریح فرایند تولید منتخب بررسی ایستگاهها، مراح...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

مقدمه: 1 معرفی محصول 2 الف– جو 2 ب- مالت 3 ب- 1-انواع مالت: 4 ب– 2- ترکیب شیمیایی و ارزشتغذیه اي مالت 4 ب- 3-موارد استفاده مالت 5 ج- عصاره مالت 6 د- ماء الشعیر 7 د- 1-خواص ماءالشعیر 8 8 ( -1-1 نام و کد محصول(آیسیک 3 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 8 -3-1 شرایط واردات 9 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد( ملی یا بین المللی) 10 : 1-4-1 استاندارد و و یژگی هاي عصاره مالت 10 -2-4-1 استاندارد و ویژگی هاي ماءالشعیر 10 -3-4-1 ویژگیهاي ظاهري ماءالشعیر : 11 ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

معرفی محصول -1-1 نام و کد محصول -2-1 شماره تعرفه گمرکی -3-1 شرایط واردات -4-1 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -6-1 موارد مصرف و کاربرد -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -8-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -10-1 شرایط صادرات -2 وضعیت عرضه وتقاضا -1-2 بررسی ظرفیت بهره بردار...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

معرفي محصول نام و كد محصول شماره تعرفه گمركي شرايط واردات بررسي و ارائه استاندارد ملي بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني توضيح موارد مصرف و كاربرد بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول شرايط صادرات وضعيت عرضه و تقاضا بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا بررسي روند واردات م...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

فهرست مطالب 1 ) معرفي محصول 5 -1 نام و كد محصول 8 -1 -1 شماره تعرفه گمركي 8 -2 -1 شرايط واردات 9 -3 -1 بررسي و ارئه استاندارد ملي 9 -4 -1 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و خارجي 10 -5 -1 توضيح موارد مصرف و كاربرد 11 -6 -1 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول 11 -7 -1 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 12 -8 -1 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 12 -9 -1-10 شرايط صادرات 13 2 ) وضعيت عرضه ...

ادامه مطلب