صنعتی

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

معرفي محصول ١-نام و كد محصول ٢-شماره تعرفه گمركي ٣-شرايط واردات ٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٦-موارد مصرف و كاربرد ٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ١٠ – شرايط صادرات ٢-وضعيت عرضه وتقاضا ١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

معرفی محصول 8 -1 مشخصات کلی محصول 8 -1 -2 شماره تعرفه گمرکی 9 -1 -3 شرایط واردات 10 -1 -4 استانداردهاي ملی وجهانی 11 -1 -5 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11 -1 -6 موارد مصرف و کاربرد 12 -1 -7 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12 -1 -8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 12 -1 -9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 16 -1 -10 شرایط صادرات 18 -1 -2 وضعیت عرضه و تقاضا : 19 – 1 بررسی ظرفیت بهره برداري وروند ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

معرفی محصول 1-1 مشخصات کلی محصول 2-1 شماره تعرفه گمرکی 3-1 شرایط و واردات و صادرات 4-1 استانداردهای ملی و جهانی 5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 6-1 موارد مصرف و کاربرد 7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -2 وضعیت عرضه و تقاضا 2 بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

معرفي محصول -1 نام و كد محصول -1-2 شماره تعرفه گمركي -1 شرايط واردات -1-4 بررسي و ارائه استاندارد ملي -1-5 بررسي و ارئه اطلاعات لازم در زمينه قيمت -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد -1-7 بررسي كالاهاي جايگزين -1-8 اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده -1-10 شرايط صادرات -2 وضعيت عرضه و تقاضا -2 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد -2 وضعيت طرح هاي جديد -2 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

مقدمه معرفي محصول 1-1 نام و كد محصول (آيسيك) 2-1 شماره تعرفه گمركي 3-1 شرايط واردات 4-1 بررسي و ارائه استاندارد 5-1 قيمت جهاني و داخلي 6-1 بررسي موارد مصرف و كاربرد 7-1 بررسي كالاهاي جايگزين محصول 8-1 اهميت استراتژيك كالا -10-1 شرايط صادرات -2 بررسي بازار -1-2 واحدهاي توليدي فعال -2-2 واحد هاي در دست اجرا -3-2 واردات 4-2 بررسي تقاضا -5-2 صادرات -6-2 بررسي نباز به محصول با اولويت صادرات -7-2 كشورهاي عمده توليد كننده محصول -3 روشهاي م...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب