صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی چینی بهداشتی

دانلود طرح توجیهی چینی بهداشتی

عنوان معرفی محصول -1 نام و کد محصول -1-2 شماره تعرفه گمرکی -1 شرایط واردات -1-4 بررسی و ارائه استاندارد ملی -1-5 بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت -1-6 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-7 بررسی کالاهای جایگزین -1-8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز -1-9 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده -1-10 شرایط صادرات -2 وضعیت عرضه و تقاضا -2 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید -2 وضعیت طرح های جدید -2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم -2-4...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چرم مصنوعی با روش تر وخشک

دانلود طرح توجیهی تولید چرم مصنوعی با روش تر وخشک

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چرم از کراست

دانلود طرح توجیهی تولید چرم از کراست

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چربی گیرهاي صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چربی گیرهاي صنعتی

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی دستگاه چاپگر عريض

دانلود طرح توجیهی دستگاه چاپگر عريض

1. مقدمه 2. معرفي محصول 1-2 . نام و كد آيسيك محصول 2-2 . شماره تعرفه گمركي 3-2 . شرايط واردات 4-2 . استاندارد ملي و بين المللي 5-2 . قيمت محصول 6-2 . توضيح موارد مصرف و كاربرد 7-2 . كالاهاي جايگزين 8-2 . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 9-2 . توليدكنندگان اصلي 10-2 . شرايط صادرات 3. بررسي بازار 1-3 . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي 2-3 . بررسي وضعيت طرحهاي جديد 3-3 . واردات 4-3 . صادرات 5-3 . مصرف 4. مطالعات فني و تكنولوژيكي 1-4 . ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید طلا و نقره از طریق بازیافت ضایعات الکترونیکی

دانلود طرح توجیهی تولید طلا و نقره از طریق بازیافت ضایعات الکترونیکی

معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا – بررسی بازار جهانی و کشوری ̵...

ادامه مطلب