کشاورزی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دودي کردن و شورکردن ماهی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دودي کردن و شورکردن ماهی

فهرست مطالب چکيده ١ ١- معرفي محصول ٢ ١- مشخصات کلي محصول ٢ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکي ٧ -١ ٣- شرايط واردات و صادرات ٨ -١ ٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٨ -١ ٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ١٤ -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد ١٤ -١ ٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٥ -١ ٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ١٥ -١ ٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ١٥ -١ ٢- وضعيت عرضه و تقاضا : ١٦ ٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و ...

ادامه مطلب

دانلودمطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور

دانلودمطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور

فهرست مطالب معرفي محصول نام محصول ١ ١ ISIC شماره تعرفه گمرکي و کد محصول تاريخچه پيدايشمحصول ١ معرفي و شناخت محصول ١ مصارف و کاربردهاي روغن هسته انگور ٥ ميزان و شرايط واردات ٥ واردکنندگان روغن هسته انگور به ايران ٩ استانداردهاي ملي و بين المللي ١٠ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ١٢ بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه وتحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٣ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١٥ کشورهاي عمده تول...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات )

فهرست مطالب چکيده ١ ١- معرفي محصول ٢ ١- مشخصات کلي محصول ٢ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکي ٣ -١ ٣- شرايط واردات ٣ -١ ٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٣ -١ ٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٤ -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد ٤ -١ ٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٥ -١ ٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ٥ -١ ٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ٦ -١ ٢- وضعيت عرضه و تقاضا : ٧ ٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جدي...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرحهاي صنعتي طرح توليد كنسرو ذرت و نخود فرنگي

دانلود مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرحهاي صنعتي طرح توليد كنسرو ذرت و نخود فرنگي

فهرست مطالب مقدمه بخش اول : معرفي محصول نام و كد محصولات (آيسيك 3 -1) -1-2 شماره تعرفه گمركي -1-3 شرايط واردات محصول -1-4 بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -1-6 معرفي موارد مصرف و كاربرد -1-7 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز -1-9 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

معرفی محصول 2 -1-1 مشخصات کلی محصول 2 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 5 -3-1 شرایط واردات و صادرات 5 -4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 6 -5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11 -6-1 موارد مصرف و کاربرد 11 -7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12 -8-1 اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 12 -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 13 -2 وضعیت عرضه و تقاضا : 14 2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه – 1-2 و 2 و در ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی عمل آوري ميوه و سبزيجات به روش انجماد سريع

دانلود طرح توجیهی عمل آوري ميوه و سبزيجات به روش انجماد سريع

خلاصه گزارش 1 -1 معرفي محصول 2 -1-1 نام و كد آيسيك محصول 4 -1-2 شماره تعرفه گمركي 4 -1-3 شرايط واردات 5 -1-4 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) 5 -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول 6 -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد 6 -1-7 بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول 8 -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 9 -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 10 -1-10 شراي...

ادامه مطلب