کشاورزی

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط و واردات و صادرات استانداردهای ملی و جهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون بررسی روند واردات محصول از آغاز ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

اکالیپتوس 1 چکیده 2 -1 معرفی محصول 3 ١- مشخصات کلی محصول 3 -١ ٢- شماره تعرفه گمرکی 4 -١ ٣- شرایط واردات 4 -١ ٤- استانداردهاي ملی وجهانی 8 -١ ٥- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 9 -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد 9 -١ ٧- کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 10 -١ ٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 10 -١ ٩- کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 10 -١ -2 وضعیت عرضه و تقاضا : 11 2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

-1 معرفي محصول 2 -1-1 نام و كد آيسيك محصول 5 -1-2 شماره تعرفه گمركي 5 -1-3 شرايط واردات 5 -1-4 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) 6 -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول 6 -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد 8 -1-7 بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول 9 -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 9 -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 10 -1-10 شرايط صادرات 11 -2 و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

عنوان صفحه محصول 4 ISIC -1-1 معرفی کد -1-2 تعرفۀ کود کمپوست 4 -1-3 شرایط واردات 5 -1-4 بررسی استاندارداهاي ملی و بین المللی 5 -1-5 قیمت داخلی 6 -1-6 کاربردها 7 -1-7 محصولات جایگزین 14 -1-8 اهمیت استراتژیک تولید کود کمپوست 14 -1-9 کشورهاي عمدة تولید کننده 15 -1-10 شرایط صادرات 15 -2-1 بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و معرفی شرکت هاي سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول 17 -2-2 وضعیت طرح ه...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

-1 معرفی محصول 1-1 مشخصات کلی محصول 2-1 شماره تعرفه گمرکی 3-1 شرایط و واردات و صادرات 4-1 استانداردهای ملی و جهانی 5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 6-1 موارد مصرف و کاربرد 7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -2 وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز بر...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد غذاي ميگو

دانلود طرح توجیهی توليد غذاي ميگو

مقدمه بخش اول : معرفي محصول ( -1 نام و كد محصولات -2-1 شماره تعرفه گمركي -3-1 شرايط واردات محصول -4-1 بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) -5-1 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -6-1 معرفي موارد مصرف و كاربرد -7-1 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -8-1 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز -9-1 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول -10-1 شرايط صادر...

ادامه مطلب