دسته‌بندی نشده

مقاله اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

مقاله اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي ع...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی نانوکاتالیست ها

دانلود مقاله بررسی نانوکاتالیست ها

بررسی نانوکاتالیست ها فهرست مطالب فصل ۱-کاتالیست و علم سطح ۱-۱-کاتالیست ۱-۲-انواع کاتالیزور ۱-۲-۱-کاتالیست هموژن ۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن ۱-۲-۳-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها ۱-۳-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن) ۱-۳-۱-کاتالیزورهای توده ای ۱-۳-۲-کاتالیزورهای پایه ای ۱-۴-فعالیت و گزینش ۱-۵-مراحل فعل و انفعال کاتالیستی ۱-۶-کاتالیزور ایده آل ۱-۷-سرعت ویژه کاتالیست ۱-۸-گزینش پذیری ۱-۹-پایداری ۱-۱۰-خصوصیات فیزیکی کاتالیست ۱-۱۱-خصوصیات مکانیکی کاتالیست ۱-۱۲-تهیه کاتا...

ادامه مطلب

آزمايشگاه فيزيك خاك تكميلي

آزمايشگاه فيزيك خاك تكميلي

آزمايشگاه فيزيك خاك تكميلي فهرست مطالب تعيين جرم مخصوص ظاهري خاك به روش كلوخه1 تعيين بافت خاك4 دانه بندي مكانيكي خاك 10 منحني مشخصه آب خاك در حالت خشك شدن(آزمايشگاه14 پخشيدگي هيدروليكي27 ساخت منحني رطوبتي خاك در مزرعه 30 مقدمه : خواص فيزيكي خاك درتعيين قابليت استفاده از آن براي مقاصدگوناگون حائزاهميت مي‌باشد. استحكام وتحمل فشار، قابليت زهكشي درحالت مرطوب وخشك، قدرت ذخيره رطوبت، خاصيت پلاستيكي، سهولت نفوذريشه گياهان درخاك، تهويه وسرانجام قابليت ...

ادامه مطلب

تجربیات مدون مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی

تجربیات مدون مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی

مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی فهرست مطالب چکیده مقدمه دانش‌آموز دیرآموز : اثرات نامطلوب جداسازی کودکان دیرآموز از دانش‌آموزان عادی دیرآموز به چه کسانی گفته می‌شود؟ ویژگیهای عاطفی کودکان دیرآموز : * اهداف تلفیق دانش‌آموزان دیرآموز در کلاس‌های عمومی مدارس عادی : *اصول کلی آموزشی دانش‌آموزان دیرآموز: *راههای مقابله با مشکل کمبود رفتارهای ورودی شناختی دانش‌آموزان دیرآموز *راهبردهای آموزشی برای معلمان دانش‌آموز دیرآموز : در است...

ادامه مطلب

مقاله نقش آموزش قرآن در اسلام

مقاله نقش آموزش قرآن در اسلام

نقش آموزش قرآن در اسلام فهرست مطالب مقدمه                                                                                          1 قرائت و تجويد                                                                                       2 اقسام قرائت                                                                                3 آشنايي با مخارج حروف                                                               5 ادغام                             ...

ادامه مطلب

مقاله تولید سیمان پرتلند

مقاله تولید سیمان پرتلند

تولید سیمان پرتلند فهرست مطالب مقدمه                                                                                                   2                      تاریخچه                                                                                              2 تولید سیمان پرتلند                                                                               4 ترکیبات شیمیایی سیمان پرتلند                                                         10       هیدراتاسیون سیمان و گرمای هیدراتاسیون              ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش معماری مساجد

دانلود پژوهش  معماری مساجد

معماری مساجد فهرست مندرجات بخش اول فصل اول معماري مساجد ايراني در دروه آل بويه320-447 هجري 1-1. طرح مسجد در ايران در دوران اوليه اسلام 1-2. مسجد جامع نيريز: 1-3. معماري مساجد آل بويه در اصفهان و يزد: 1-3-1. مسجد جامع اصفهان: 1-3-2. مسجد جورجير اصفهان: 1-3-3. مسجد جامع نايين: فصل دوم 2- معماري مساجد ايراني در دوره سلجوقيان (447- 553 هجري) 2-2. مسجد جامع قزوين: 2-1. مسجد جامع اصفهان: فصل سوم 3- معماري مساجد ايراني در دوره ايلخانان (615-...

ادامه مطلب