روش تحقیق

روش تحقیق بررسي تاثير بد رفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان

روش تحقیق بررسي تاثير بد رفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير بد رفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان ايلام فهرست مطالب چكيده فصل اول:كليات مقدمه بيان مسئله اهميت و ضرورت مسئله اهداف تحقيق سؤالات و فرضيات تحقيق روش انجام تحقيق تعريف واژه‎ها و اصطلاحات فصل دوم: ادبيات تحقيق مقدمه الف: پيشينه نظري تحقيق عزت نفس بالا ، عزت نفس پايين ب:‌تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايران فصل سوم: روش تحقيق روش تحقيق جامعه و نمونه روش نمونه‎گيري ابزار اندازه‎گيري چگو...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

دانلود روش تحقیق مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب فصل اول : كليات 1ـ1 مقدمه 1ـ2 بيان مسئله 1ـ3 اهميت و ضرورت پژوهش 1ـ4 اهداف پژوهش 1ـ5 فرضيه‌هاي پژوهش 1ـ6 تعاريف عملياتي متغيرها 1ـ6 ـ1 نوع متغيرهاي تحقيق 1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گيري متغيرها 1ـ6 ـ 3 تعريف متغيرها فصل دوم : ادبيات پژوهش 2ـ1 خلاقيت چيست ؟ 2ـ2 تعريف خلاقيت 2ـ3 روند شكل گيري خلاقيت 2ـ4 خصوصيات افراد خلاق 2ـ5 راه‌هاي پرورش خلاقيت 2ـ6 موانع خلاقيت 2ـ7 انگيزه عاملي جهت تحقق خلاقيت نوشتاري 2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

دانلود روش تحقیق بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

فهرست مطالب چكيده تحقيق  فصل اول : كليات تحقيق مقدمه   4 بيان مسئله   8   اهميت تحقيق   10 اهداف تحقيق   10  فرضيه‌هاي تحقيق   11 تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها   11     فصل دوم : (ادبيات و پيشينه تحقيق) تعريف خلاقيت   14  ماهيت استعداد خلاق   16    رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي   18   مردان و زنان خلاق    19    روشهاي پرورش خلاقيت   20 عوامل موثر بر خلاقيت‌   22    تمركز به عنوان كليد خلاقيت    25 براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين...

ادامه مطلب

روش تحقیق مقایسه تحول شناختی بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی 7 تا 11 ساله

روش تحقیق مقایسه تحول شناختی بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی 7 تا 11 ساله

فهرست مطالب فصل اول 3 چکیده 3 مقدمه 4 بیان مسئله 7 تعریف تحول شناختی و شناخت 12 فصل دوم 14 مقدمه 14 تاریخچه 15 تعاریف متداول عقب ماندگی 20 اصول کلی رشد و تحول روانشناختی 22 نظریه زیستی – جی استانلی هال 28 دوره اول : حسی – حرکتی 31 علل عقب ماندگی ذهنی 35 گروه بندی روانشناسان 38 گروه مرزی (ساده لوح یا کم استعداد ) 40 فصل سوم 49 طرح تحقیق 49 جامع آماری 49 روش نمونه گیری 50 ابزار تحقیق 50 روش اجرا 52 روش نمره گذاری 53 آزمون نقاشی آدمک گودا...

ادامه مطلب

روش تحقیق مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

روش تحقیق مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق فصل دوم ادبیات پژوهش یادگیری چیست ؟ الف ) یادگیری رفتار گرایان ب) یادگیری از دیدگاه شناخت گرایان ۳) یادگیری از دیدگاه فراشناخت سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۲۰ از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۷ از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ برنامه ریزی و آموزش علوم در قرن بیست و یکم برنامه درسی خصوصیات یک برنامه مطلوب سواد علمی – فناورانه ویژگی‌های سواد علمی فناورانه شرط‌ های لازم برای ت...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق زنان و اشتغال

دانلود روش تحقیق زنان و اشتغال

فهرست مطالب بیان مسئله پژوهش اهمیت و ضرورت موضوع اهداف پژوهش فرضیه ها معرفی انواع متغیرهای پژوهش مقدمه کار و شغل تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران تاریخچه قا نونگذا ری درباره کا رگران زن در ا یران تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی دوره های صنعتی و زنان نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید زنان و توسعه روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن زن و خدمت ا جتما عی زن و مسائل ا جتما عی معا صر زنان و توسعه ا قتصادی (نقش ا قتصادی زنان) ا ستقلال ا قتصادی...

ادامه مطلب