روش تحقیق

دانلود روش تحقیق تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران و عزت نفس دخترانشان

دانلود روش تحقیق تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران و عزت نفس دخترانشان

فهرست مطالب چکيده فصل اول مقدمه 2 بيان مساله بيان فرضيه  اهداف تحقيق الف- هدف اصلي ب- هدف فرعي تعريف عملياتي واژه ها فصل دوم متغيرهاي تحقيق 2-1) تعريف رضايت مندي ازدواج 2-1-1- تعريف ازدواج 2-1-2-تاريخچه ازدواج همسر گزيني در گذشته 2-1-3-ازدواج در غرب 2-1-4-ازدواج در ايران 2-1-5- انواع ازدواج 1 ازدواج خارجي 2 ازدواج داخلي 3 ازدواج تک همسري 4 ازدواج از طريق خريد همسر 5 ازدواج موقت (صيغه و صيغه گونه) صيغه گون 6 تعدد زوجات 7 ازدواج ميراثي 8 ازدو...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق كنترل و كاهش پديده كودك آزاري

دانلود روش تحقیق كنترل و كاهش پديده كودك آزاري

فهرست مطالب مقدمه فرضيه اهداف تعاريف انواع كودك آزاري سبب شناسي(ايتو لوژي) اقدامات اجرايي قانون حكايت از كودكان و نوجوانان بررسي و تحليل آماري وضعيت موجود كلام آخر فهرست منابع مقدمه انسان در طول دوران كودكي يكي از آسيب پذيرترين دوره هاي عمر خود را مي گذراند و به نظر مي رسد با وجود پيشرفتهاي همه جانبه در علوم و تكنولوژي اين روند همچنان ادامه دارد همه روزه كودكان بسياري در جهان بر اثر بيماري هاي قابل پيشگيري جان خود ار از دست مي دهند ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

فهرست مطالب فصل اول: كليات تحقيق 1-1-مقدمه 13 1-2-بيان مسئله 18 1-3- اهميت ضرورت تحقيق 21 1-4- اهداف تحقيق 23 1-5- فرضيات تحقيق 23 1-6- تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 23 فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش 2-1 مفاهيم نظري 33 2-1-1- تعريف خود 33 2-1-2- “خود” در ديدگاههاي مختلف روان شناختي 36 2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن 39 2-1-4- تصوير ذهني 43 2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر 46 2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و ...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسي تفاوت ميان استرس و فرسودگي شغلي بين كارمندان اداري و كارگران كارخانه

روش تحقیق بررسي تفاوت ميان استرس و فرسودگي شغلي بين كارمندان اداري و كارگران كارخانه

دانلود روش تحقیق بررسي تفاوت ميان استرس و فرسودگي شغلي بين كارمندان اداري و كارگران كارخانه فهرست مطالب فصل اول  كليات پژوهش مقدمه طرح مسئله و چهارچوب نظري آن اهميت يا ضرورت پژوهش هدف پژوهش فرضيه هاي پژوهش تعاريف نظري و عملياتي متغيرها فصل دوم  ادبيات و پيشينه پژوهش بخش اول  استرس شغلي شغل چيست حرفه وظيفه گروه شغلي تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني تاريخچه‌ي روان شناسي كار در ايران فشار رواني يا استرس چيست؟ به طور كلي دو نوع استرس...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير شيوه هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير شيوه هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

  فهرست مطالب چكيده فصل اول   كليات پژوهش مقدمه طرح مسئله ضرورت و اهميت پژوهش اهداف پژوهش پرسش‌هاي پژوهش فرضيه هاي پژوهش متغيرهاي پژوهش تعاريف پژوهش فصل دوم مقدمه الف ) رشد اجتماعي رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني رشد اجتماعي در دبستان رشد اجتماعي در نوجواني اهداف رشد اجتماعي نظريه يادگيري اجتماعي بندورا مطالعات عروسك بلوبد تاريخچه‌ي فرزند پروري شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند شيوه مقتدرانه ش...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

فهرست مطالب فصل اول مسأله مورد بررسي 4 1-1- مقدمه 5 1-2- بيان مسأله 8 1-3- ضرورت و اهميت پژوهش 15 1-4- اهداف پژوهش 19 1-4-2- اهداف جزئي : هدف هاي جزئي اين پژوهش عبارتند از : 19 1-5- فرضيه هاي پژوهش 20 1-6- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها 21 1-6-1- سلامت روانشناختي 21 1-6-3- شيوه هاي حل  تعا رض بين فردي 22 1-6-3- مهارت جرأت ورزي 23 فصل دوم پيشينه تحقيق و پايه هاي 24 نظري 24 2-1- مفهوم سلامت 26 2-2- ابعاد سلامت 26 – سلامت روان شناختي 2...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

فهرست مطالب فصل اول 5 مقدمه: 5 بيان مسئله: 6 تعاريف عملياتي : 9 فصل دوم 12 پيشينه تحقيق 12 سابقه پژوهش 12 نظريه اسناد استنباط تطابقي جونز وديويس 15 نظريه تغيير همگام (هارولدکي) 16 نظريه هاي ترکيبي اسناد شيور 17 طبقه بندي سه بعدي واينر 18 سوگيري مربوط به جنس 23 سبک هاي انتسابي 26 انتساب هاي درماندگي انسان 29 اسنادهاي مربوط به بازده 31 اسنادها بعد ازموفقيت وشکست 33 اسنادهاي رفتار 35 تاريخچه عقب ماندگي ذهني : 39 طبقه بندي کودکان عقب مانده ذ...

ادامه مطلب