روش تحقیق

دانلود روش تحقیق افسردگی

دانلود روش تحقیق افسردگی

دانلود روش تحقیق افسردگی فهرست مطالب عنوان تشكر و قدرداني : چكيده : فصل اول : مقدمه 1ـ1ـ بيان مسئله 1ـ2ـ اهميت مسئله 1ـ3ـ اهداف تحقيق بيان فرضيه 1ـ4ـ فرضيه تحقيق 1ـ5ـ اصطلاحات مهم و تعاريف عملياتي متغيرها 1ـ افسردگي 2ـ شيوع 3ـ دانشجوي بومي و غير بومي فصل دوم : مرور بر ادبيات تحقيق 2ـ1ـ افسردگي 2ـ2ـ نشانه هاي افسردگي 2ـ3ـ طبقه بندي 2ـ4ـ نظريه هاي افسردگي 2ـ5ـ درمان اختلالات خلقي 2ـ6ـ تحقيقات انجام شده درمورد افسردگي دانشجويان فصل سوم: طرح تح...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقيق همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي

دانلود روش تحقيق همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي

دانلود روش تحقيق همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي «فهرست مطالب» مقدمه پيشينه هاي تحقيق خلاصه تحقيق « فصل اول» بيان مسئله هدف از تحقيق فرضيه هاي تحقيق «فصل دوم » جامعة آماري نمونه آماري ابزار و وسائل تحقيق «فصل سوم » روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري «فصل چهارم » بحث و نتيجه گيري محدوديت و مشكلات اجرايي تحقيق نمونه پرسشنامه مقدمه : در گذشته طرز فكري ازسوي برخي از دانشمندان و محققين عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضي از اف...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

دانلود روش تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

روش تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصص ترک اعتیاد آتیه تو کرج و از 16 تا 45 سال مذکر. فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مسأله فایده و اهمیت تحصیل. فرضیه های پژوهش. تعریف اصطلاحات. فصل دوم : وابستگی به مواد: تعریف: کلاسهای تشخیص برای وابستگی به مواد بر اساس DSMIV: ملاکسهای تشخیص برای ترک مواد بر اساس DSMIV: وابستگی فیزیولوژیایی (Physiologidal): وابستگی روان شناختی: چگونگی ایجاد وابستگی دا...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب

  بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب فهرست مطالب فصل اول : كليات تحقيق مقدمه بيان مسأله سئوال مسأله اهميت و ضرورت تحقيق اهداف تحقيق فرضيه تحقيق متغيرهاي تحقيق تعاريف نظري و عملياتي واژها و مفاهيم فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق تأثير پذيري روان بر شيوة دلبستگي نقش سبك هاي دلبستگي در روابط عاطفي شيوه هاي دلبستگي رابطة احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي نگرش هاي مضطربانه دلبستگي توأم با اضطراب “اضطراب دلبستگي” چيست؟ كردا...

ادامه مطلب

روش تحقیق تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دخترانشان

روش تحقیق تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دخترانشان

روش تحقیق تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دخترانشان روش تحقیق تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دخترانشان  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماری شامل ۶۰ نفر، که ۳۰ نفر مادران و ۳۰ نفر دختران شان را شامل ‌می‌باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده. تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زنا شویی Enric...

ادامه مطلب

روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری  انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را می گذراند و به نظر می رسد با وجود پیشرفتهای همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود ار از دست می دهند و تعداد بیشماری نیز با مخاطراتی روبرو می شوند که مانع حفظ سلامت و رشد آنان می گردد. فقر بیسوادی سو تغذیه جن...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند.ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل ۲ قطعه عکس که توسط ۵۰ نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده ش...

ادامه مطلب