روش تحقیق

روش تحقیق بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

روش تحقیق بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب فصل اول – کلیات مقدمه بيان مسئله ضرورت و اهميت تحقيق اهداف تحقيق سؤالات تحقيق تعاريف عملياتي واژه ها خلاصه فصل  فصل دوم – پيشينه تحقيق مقدمه كودك، كتاب، مطالعه تدارك محيط مناسب براي مطالعه اصول مطالعه و تحقيق و فراگيري بهتر آن اصول قبل از شروع مطالعه و تحقيق روشهاي مطالعه فنون خواندن اجمالي روش سريع خواندن روش خواندن تجسمي روش خواندن انتقادي روش خواندن عبارت تكراري روش دقيق خواندن خواندن به عنوان يادگيري فع...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی علل تنبلی دانش آموزن دختر در نوشتن تکلیف در دبستان های دولتی و کلاسهای اول دبستان

روش تحقیق بررسی علل تنبلی دانش آموزن دختر در نوشتن تکلیف در دبستان های دولتی و کلاسهای اول دبستان

فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش هدف کلی اهداف جزئی فرضیه تعریف نظری : تعریف عملیاتی : پیشینه نظری پیشینه تحقیق ( نظری ) پیشینه علمی جامعه آماری روش نمونه گیری حجم نمونه ابزار نمونه گیری پرسشنامه : منابع و مآخذ مقدمه آموزش و پرورش کلید فتح آینده است و تنها مرکبی است که در هیات آینده ای روشن وپر امید است . هر گاه می خواهید فرداها را ببینید کافی است به طور عمیق به مدرسه بنگرید . مردان و زنان فردا آنجا هستند و آنها...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی

دانلود روش تحقیق شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی

شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی فهرست مطالب فصل اول: مطالعات پایه و زمینه ۱-۱) بخش اول (پایه ): برخورد روانشناسانه با موضوع ۱-۱-۱) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ۱-۱-۲) مراحل رشد کودک ۱-۱-۲-۱)خصوصیات کودک ۳ ساله ۱-۱—۲-۲) خصوصیات کودک ۵-۴ ساله ۱-۱-۲-۳) خصوصیات کودک ۶ ساله ۱-۱-۳) کاردانی کودک ۱-۱-۴) کودک و بازی ۱-۱-۴-۱) تاریخچه بازی ۱-۱-۴-۲) تعریف بازی ۱-۱-۴-۳) اهمیت بازی ۱-۱-۴-۴) بازی از نظر فروبل ۱-۱-۴-۵) اموزش از طریق بازی ۱-۱-۴-۶) ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

دانلود روش تحقیق ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد فهرست مطالب فصل اول : مبادي تحقيق 1.موضوع تحقيق 2.تعريف مسئله مورد پژوهش 3.فرضيات 4.هدف تحقيق 5.ضرورت تحقيق 6.محدوديتها و مشكلات تحقيق 7.واژه ها و اصطلاحات تحقيق فصل دوم : ادبيات تحقيق تاريخچه نماز اهميت نماز عبادت و خودسازي نماز اكسير غم زدا نماز توانبخش روح و روان نماز اميد بخش ترين عمل نماز چگونه ايجاد امنيت رواني مي كند نماز مائده اي آسماني براي روح بشر تاثير نماز و نيايش در تلطيف روح و روان...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

دانلود روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

مقدمه پژوهش یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند . خانواده عبارت است از کوچکترین مسیله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر

دانلود روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر

فهرست مطالب عنوان صفحه * چكيده پژوهش فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بيان مسئله ضرورت پژوهش سئوالهاي پژوهش فرضيه هاي پژوهش تعريف مفاهيم و اصطلاحات فصل دوم: پيشينة پژوهش مقدمه عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي و تكرار پايه تحقيقات جهاني انجام شده وضعيت مطالعات در ايران فصل سوم: روش پژوهش مقدمه روش پژوهش جامعة آماري و گروه نمونه روش نمونه گيري ابزار پژوهش اعتبار و روايي ابزار سنجش روش گردآوري داده ها روش تحليل آماري كيفيت تحليل فصل چهارم: تحليل داده ها مقدمه...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق ازدواج

دانلود روش تحقیق ازدواج

فهرست مطالب فهرست تعریف واژه ها …………………………………………………………………….6 چکیده ……………………………………………………………………………..6 مقدمه ……………...

ادامه مطلب