روش تحقیق

دانلود روش تحقیق مقایسه خواب و مرگ

دانلود روش تحقیق مقایسه خواب و مرگ

فهرست مطالب چکیده فصل اول : طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت تحقیق اهداف تحقیق تعاریف واژه‌ها فصل دوم : گستره‌ی نظری و پیشینه پژوهش خواب چیست مکانیسم خواب از نظر فروید نظریات برخی روانشناسان درباره‌ی خواب و رؤیا رؤیا و انواع آن رؤیاهای ذکر شده در قرآن خواب و رؤیا از منظر آیات قرآن وجه تمایز خواب و بیداری خوابهای الهام دهنده خواب از دیدگاه دین اسلام جدایی روح از بدن در هنگام خواب تفاوت نفس از نظر قرآن و فلاسفه تفاوت خواب و مرگ وجوه ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين باورهای غیر منطقی و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين باورهای غیر منطقی و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر

فهرست مطالب فصل اول:  مقدمه 2 بيان مسئله 5 سوال تحقيق 7 ضرورت تحقيق 7 اهداف پژوهش 8 فرضيه 8 تعريف عملياتي واژه ها 8 واژه ها  فصل دوم زمينه مسئله 11 تعريف روان درماني 15 اهداف روان درماني 17 درجات رواني درماني 18 روش هاي روان درماني 20 بيماري رواني از نظر فرويد 21 فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي 22 تعريف روانكاوي 23 هدف روانكاوي و روان درماني تحليل 24 هدف روان درماني تحليل گر1 24 انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي 25 فرضيه هاي رفتارگرا...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسۀ اثرتصویرسازی توجه درونی و بیرونی براجراویادگیری یک تکلیف ردیابی

دانلود روش تحقیق مقایسۀ اثرتصویرسازی توجه درونی و بیرونی براجراویادگیری یک تکلیف ردیابی

فهرست مطالب طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق محدودیت های تحقیق واژه ها و اصطلاحات مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف توجه تاریخچۀ توجه نظریه های توجه کانون توجه شیوه های توجه ویژگی های توجه هوشیاری و توجه توجه انتخابی توجه و سطح مهارت رابطۀ توجه و اجرا دستورالعمل های آموزشی و توجه تصویرسازی ذهنی چیست چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی انواع تصویرسازی ذهنی موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن نظریه های تصویرس...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران

دانلود روش تحقیق مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : مقدمه 2 بيان مسئله 4 پرسشهاي تحقيق 7 اهميت و ضرورت تحقيق 7 اهداف تحقيق 8 فرضيه‌هاي تحقيق 9 محدوديتهاي تحقيق 9 تعاريف عملياتي 10 فصل دوم : نظريه و تئوريها 14 پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج كشور 64 فصل سوم : مقدمه 91 روش تحقيق 91 جامعه آماري 91 نمونه آماري 92 روش نمونه گيري 92 ابزار اندازه گيري 92 نحوه جمع آوري اطلاعات 93 چگونگي گردآوري اطلاعات 93 روشهاي آماري 94 فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 96 ج...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382

فهرست مطالب چکيده    1 فصل اول :مقدمه تحقيق    3 1-1    بيان مساله    6 1-2    ضرورت و اهميت تحقيق    9 1-3    اهداف تحقيق    12 1-4    فرضيه هاُي تحقيق    13 1-5    تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق    13 فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين    15 2-1 خود    17 2-2 خودپنداره    22 2-3 عزت نفس    26 2-4 عزت نفس و جنسيت    30 2-5 اثر بخشي     32 2-6 نقش مدير در اثر بخشي مدارس    34 2-7 معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران    35 2-8 ويژگي هاُي مديران اثر بخش     43...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

دانلود روش تحقیق تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

فهرست مطالب خلاصه : پيشگفتار : «فصل اول» طرح تحقيق (كليات) مقدمه: بيان مسئله: پيشينه تحقيق: استفاده تشخيص آزمون ترسيم خانواده توضيح در خصوص تست ترسيم خانواده تأكيد بر ترسيم نقاشي از خانواده(نه خانوادة خودش) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق: اهداف ويژه: چهارچوب نظري تحقيق: تعاريف واژه ها و تعريف عملياتي: متغيرهاي مربوط به آزمون ترسيم خانواده: ارتباط سازنده ارتباط غير سازنده منابع اين بحث شامل: متغيرهاي مربوط به ترسيم آزمون خانواده: ارزنده سازي: ناارزنده ساز...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

دانلود روش تحقیق تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

فهرست مطالب چكيده مقدمه 2 فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي 1ـ بيان مسئله 7 2ـ اهميت و ضرورت پژوهش 11 3ـ اهداف 14 4ـ فرضيه‌هاي پژوهش 15 5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها 16 6ـ خلاصه 18 فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر 1ـ مباني نظري 20 الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن) روان تحليل‌گري 22 رفتاري‌نگر 25 شناختي 30 زيست‌شناختي 32 انواع 35 ميزان شيوع 36 ب ـ پيشرفت تحصيلي 37 2ـ يافته‌هاي پژوهشي ...

ادامه مطلب