روش تحقیق

دانلود پژوهش همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي

دانلود پژوهش همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي

روش تحقیق همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فهرست مطالب مقدمه پيشينه هاي تحقيق خلاصه تحقيق « فصل اول» بيان مسئله هدف از تحقيق فرضيه هاي تحقيق «فصل دوم » جامعة آماري نمونه آماري ابزار و وسائل تحقيق «فصل سوم » روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري «فصل چهارم » بحث و نتيجه گيري محدوديت و مشكلات اجرايي تحقيق نمونه پرسشنامه مقدمه در گذشته طرز فكري ازسوي برخي از دانشمندان و محققين عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضي از افراد ذاتاً...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

دانلود پژوهش اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان فهرست مطالب فصل اول مقدمه بيان مسئله ضرورت و اهميت پژوهش متغيرهاي پژوهش تعريف عملياتي متغيرها فرضيه هاي تحقيق فصل دوم مقدمه قوانين يادگيري از نظر روانشناسان تاثير تكليف در يادگيري آيا تكليف شب يك ضرورت تربيتي است؟ ملاك هاي تعيين تكليف شب تناسب نوع تكليف با نوع درس جايگاه تكليف تصحيح تكليف تشريح اهداف تكليف فوايد و مضرات تكليف اهداف تكليف انواع  تكليف حجم تكليف رابطه تكليف با ميزان هوش و استعداد دانش آمو...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

دانلود پژوهش بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام فهرست مطالب فصل اول مقدمه تعریف موضوع تحقیق سؤالهای ویژه تحقیق روش تحقیق اهمیت و ارزش تحقیق معنی لغوی تربیت                                     تربیت از نظر اصطلاحی                                 معنی تعلیم                                          معنی لغوی الگو                                     معنی اصطلاحی                                    فصل دوم                                                ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

دانلود پژوهش بررسی  رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

بررسی  رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه : طرح مساله اهداف تحقیق ضرورت تحقیق بیان فرضی فصل دوم تاریخچه مطالعات رضایت شغلی تحقیقات مربوطه به رضایت شغلی و متغیر های آن فصل سوم تعاریف و مفاهیم پیشینه مطالعاتی آراء و نظرات دیدگاه های نظریه پردازان نظریه های رضایت شغلی منابع و مآخذ چکیده امروزه نقش مراکز و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای  در تحقق اهداف جامعه و یکی از شاخصهای عمده پیشرفت و تمایز جوامع مختلف ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه روش تحقیق حجاب

دانلود پروژه روش تحقیق حجاب

روش تحقیق حجاب فهرست مطالب فصل اول کلیات 1 مقدمه 2 بیان مسأله  3 اهمیت مسأله  3 اهداف تحقیق 4 تعریف مفاهیم 5 فصل دوم پیشینه تحقیق 6 فصل سوم چهارچوب نظری 13 فصل چهارم بررسی اسنادی تعریف حجاب 23 فصل پنجم روش تحقیق 49 روش تحقیق 50 جامعه آماری 50 حجم نمونه 50 روش نمونه گیری 50 روش جمع آوری اطلاعات 50 شاخص سازی 51 اعتبار سنجی 52 فصل ششم تحلیل یک متغیری 54 فصل هفتم تحلیل دو متغیری 74 نتیجه گیری 84 منابع 87 ضمائم مقدمه: يكي از عمده ترين ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مقايسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

دانلود پروژه مقايسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

مقايسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم فهرست مطالب فصل اول كليات پژوهش مقدمه بيان موضوع پژوهش و ضرورت اهميت آن اهميت موضوع در پژوهش اين است كه هدف پژوهش فرضيه پژوهش متغيرهاي پژوهش فصل دوم گستره نظري پژوهش تاريخچه معلوليت انواع معلوليت ناشنوايي انواع فلج مغزي                                                                          مناسب سازي شهري براي معلولين                                              ازدواج و كاركردهاي ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله زلزله و شهر تهران

دانلود مقاله زلزله و شهر تهران

زلزله و شهر تهران فهرست مطالب مقدمه تعريف زلزله توزيع جغرافيايي زلزله ها علل وقوع زلزله شدت مطلق يا بزرگي زلزله شدت زمين لرزه منطقه تأثير زلزله مدت زمان لرزش جدول مدت زمان لرزش در محيطهاي خاك و سنگ آثار زلزله: دوره بازگشت پيش بيني زلزله مناطق زلزله خيز محل تراكم انسان فعاليت هايش پيشگيري از خطرات زلزله نقشه هاي خطر (پهنه بندي خطر) ساختمان هاي مقاوم در مقابل زلزله آموزش مداوم زلزله در ايران زلزله خطري براي تهران واكنش مردم آمادگي زلزل...

ادامه مطلب