سایر موضوعات

بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران فهرست مطالب مقدمه 3 بخش اول: درآمدي بر آلودگي آب 5 1. آلاينده هاي آب و تأثيرات آنها بر حيات انسان 5 2. آلودگي آب، فراتر از يك مسئله‌ي ساده 10 3. آلاينده هاي صنعتي آب 16 4. تاثير فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ بر كيفيت‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ 16 بخش دوم:  دامنه‌ها و پيامدهاي بحران 23 1.تهران، شهر بي دفاع 23 2.كارون، يادگار ايراني 43 3.آلودگي نفتي روستاي اسماعيل‌آباد شهر ري، يك قدم تا پا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله روابط عمومی در ایران و جهان

دانلود مقاله روابط عمومی در ایران و جهان

فهرست مطالب تعریف روابط عمومی.. ۱ فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی.. ۲ فصل دوم – انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان. ۶ هدف… ۷ اهداف انجمن های روابط عمومی.. ۸ اهداف انجمن های روابط عمومی.. ۸ انواع روابط عمومی.. ۱۰ عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی.. ۱۲ انجمن های روابط عمومی در جهان. ۱۳ انجمن های بین المللی روابط عمومی.. ۱۴ تاریخ روابط عمومی در ایران. ۱۴ جمع بندی.. ۱۵ فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزر...

ادامه مطلب

مقاله شیوه طراحی درب های پلاستیکی بطری نوشیدنی ها وداروها – قالبسازی

مقاله شیوه طراحی درب های پلاستیکی بطری نوشیدنی ها وداروها – قالبسازی

دانلود مقاله شیوه طراحی درب های پلاستیکی بطری نوشیدنی ها وداروها – قالبسازی فهرست مطالب مقدمه                   1 روش اساسی طراحی قالب                 2 نقشه درب                 14 بوش دور سنبه                  16 طراحی سنبه                  19 پین داخل سنبه                   33 عملیات بیرون اندازی قطعه از قالب               37 نیمه پایین قالب                 40 نحوه مونتاژ نیمه بالای قالب            45 منابع             54 روش اساسی طراحی ق...

ادامه مطلب