تجربیات شغلی

دانلود پژوهش بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء در دانش آموزان پایه دوم

دانلود پژوهش بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء در دانش آموزان پایه دوم

بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء در دانش آموزان پایه دوم فهرست مطالب معرفی پژوهش الف شعرب تشکر و قدردانی1 مقدمه 3 توصیف ، وضعیت موجود5  روشهای گردآوری اطلاعات(شواهد یک )  7      تجزیه و تحلیل داده ها23 پــــــــیشنهادراه حل موقتی و انتخاب راه حل26      اجرای را حل و نظارت27 گردآوری اطلاعات ( شواهد 2).29 نتیجه گیری ( ارزشیابی) 30 من یک معلمم ، لحظه ای به دنیا آمدم که نخستین سوال بر زبان یک کودک جاری شد . من یک جنگجو هستم و هر ر...

ادامه مطلب

بررسی نقش شخصیت و رفتارهای اخلاقی دبیران معارف اسلامی در الگوپذیری دانش آموزان متوسطه

بررسی نقش شخصیت و رفتارهای اخلاقی دبیران معارف اسلامی در الگوپذیری دانش آموزان متوسطه

بررسی نقش شخصیت و رفتارهای اخلاقی دبیران معارف اسلامی در الگوپذیری دانش آموزان متوسطه  فهرست مطالب  مقدمه مفهوم علم معنای عالم هنر معلمی لزوم دلسوزی معلم معلم در سخنان مقام معظم رهبری طرح درس واجزای آن معلم،مدیریت کلاس،موانع وراهبردها عناصر موثر برمدیریت کلاس رهبردهایی جهت مدیریت موثر در کلاس اطلاعاتی پیرامون ارتقای مهارت های تدریس ارتقای شیوه ی تدریس معرفی برخی از کتاب های سودمند در زمینه ی روش تدریس تاثیرات نحوه ی برخورد معلم با دانش آ...

ادامه مطلب