جغرافیا

دانلود مقاله مه

دانلود مقاله مه

مه فهرست مطالب مقدمه تعريف مه اقليم شناسي مه انواع مه ساختار فيزيكي مه مفاهيم كلي تعديل مه روش‌هاي رفع فيزيكي مه روش هاي تبخير روش هاي پيشگيري استفاده از علم سنجش از دور و كمك گرفتن از عكسهاي ماهواره‌اي مفاهيم اصولي در سنجش از دور دورسنجي نياز مبرم به آمار و اطلاعات از منابع زميني انرژي يا تشعشع الكترومغناطيسي الف: طيف انرژي الكترومغناطيسي ب: بازتاب طيفي ماهواره ها و سيستم هاي سنجش از دور در هواشناسي و علوم جو كاربرد تغيير تصاوير و داد...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جغرافیا و صنعت توریسم کشور ژاپن

دانلود مقاله جغرافیا و صنعت توریسم کشور ژاپن

جغرافیا و صنعت توریسم کشور ژاپن فهرست مطالب معرفی مختصر از کشور ژاپن ۳ ملاحظات تاریخی ۳ ملاحظات جغرافیایی ۱۰ ملاحظات سیاسی ۱۰ ملاحظات اقتصادی ۱۱ ملاحظات علمی ۱۳ ارتباطات ۱۶ جمعیت ۱۷ زبان و مذهب ۱۷ اشتغال ۱۸ نقاط دیدنی – توریسم ۱۸ هزینه خوردگی در ژاپن: تاریخچه ۲۳ واکسیناسیون در ژاپن ۲۵ واکسن های اجباری-رایگان ۲۶ هزینه تبلیغات در ژاپن افزایش یافت ۲۸ راهبردهای جدید برای علم و تکنولوژی در ژاپن ۲۹ واردات نفت ژاپن از ایران افزایش یافت ۳۳ در ژ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش منظومه شمسی

دانلود پژوهش منظومه شمسی

منظومه شمسی فهرست مطالب منظومه شمسي 1 ستاره صبحگاهي ـ ستاره شامگاهي : 8 مطالعه زهره : 9 اقيانوسي از ابر : 10 زهره خواهر زمين است ؟ 10 دماي زهره گرمتر از ان که تحمل‌ پذير باشد: 11 مکاني زيبا براي ديدن، ولي … 12 دو قلوي زمين يا خطايي در تعيين هويت : 13 سياره معکوس : 14 نقشه زهره : 15 واقعيت‌ها : زهره 16 نوارهاي گاز : 19 افتاب شبانگاهي : 19 شب روز هنگام 20 راههاي جديد براي ديدن خورشيد : 21 خورشيد از فضا: 22 کاوش اسرار خورشيد : 23 جو : 26...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش جغرافیا و صنعت توریسم کشور لهستان

دانلود پژوهش جغرافیا و صنعت توریسم کشور لهستان

جغرافیا و صنعت توریسم کشور لهستان فهرست مطالب ملاحظات تاریخی ۷ ملاحظات تاریخی ۸ اقوام و نژادها ۹ ملاحظات جغرافیایی ۱۱ موقعیت جغرافیایی ۱۱ آب وهوا ۱۳ ملاحظات سیاسی ۱۴ قانون اساسی ۲۰ ویژگیهای قوای سه گانه ۲۱ شورای وزراء ۲۲ قوه قانونگذاری ۲۲ قوه قضا ئیه ۲۳ ملاحظات اقتصادی ۲۴ سیستم اقتصادی [۴۰] ۲۴ امورمالی ۲۷ بخشهای اقتصادی ۲۸ معادن ۲۹ صنایع ۳۰ ملاحظات علمی ۳۱ نرخ افراد با سواد ۳۳ جمعیت ۳۶ رشدجمعیت ۳۷ مهاجرت ۳۷ زبان وخط ۴۰ ارتباطات ۴۱ مطبوع...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی وضعیت شهر ساوه

دانلود پژوهش بررسی وضعیت شهر ساوه

بررسی وضعیت شهر ساوه فهرست مطالب مقدمه 5 بررسی اجمالی شهر ساوه 7 جغرافیای طبیعی و سیاسی 7 جغرافیای تاریخی. 8 معرفی بازار 10 1) مسجد بازار 12 2) دالان حاج ملک: 12 3) تیمچه ی نبوی زاده : 12 4) مسجد فخریه : 13 5) حمام بازار : 13 نام برد 14 تاریخچه و سیر تحول بازار 14 تعیین محدوده ی مطالعاتی 18 بررسی شبکه های دسترسی (سواره و پیاده ) 19 کربری ونوع واحدها ی تجاری 21 گونه شناسی کالبدی بازار 26 تغییرات سقفها 28 سقفهای گذرهای متصل به بازار 28 2)بدنه ها 28 ضخامت 3...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران

دانلود پژوهش بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران

بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران فهرست مطالب بررسی  شهر ستانهای استان کرمانشاه 14 شهرستان اسلام آباد غرب 15 شهرستان سر پل ذهاب 16 بررسی فرهنگ, نژاد وگویش استان کرمانشاه 17 جمعیت : 17 نژاد : 18 گویش کردی سوراانی : 19 مذهب : 20 محوطه تاريخي طاق بستان 21 تکیه معاون الملک تاریخی بنای 22 موقعيت طبيعي و جغرافيايي 24 بادهای مهم استان کرمانشاه عبارتند از : 26 كوههاي دالاهو   27 شاهو 28 ارتفاعات اطراف قصرشيرين 29 رودخانه قره سو 30 ر...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی استان فارس

دانلود پژوهش بررسی استان فارس

استان فارس فهرست مطالب استان فارس 1 نام فارس 1 سابقه تاريخي 2 ايل قشقايي 2 وجه تسميه قشقايي 3 نقش زنان و مردان در ايل قشقايي 4 صنايع دستي در ايل قشقايي 5 صنايع پوست در ايل قشقايي 7 موقعيت جغرافيايي ايل قشقايي 8 لباس و شرايط جغرافيايي 11 لباس زنان ايل قشقايي 12 چارقد 13 دستمال سر 16 كلاهچه 18 پيراهن زنانه 19 ارخالق زنانه 23 زيرجامه يا دامن ( تنبان) 25 پاپوش زنان ايل 29 لباس مردان ايل 34 كلاه دو گوشي 35 ارخالق مردان 39 شال 41 پيراهن مر...

ادامه مطلب