جغرافیا

دانلود پژوهش بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران

دانلود پژوهش بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران

بررسی پیشینه تاریخی استان کرمانشاه در ایران فهرست مطالب بررسی  شهر ستانهای استان کرمانشاه 14 شهرستان اسلام آباد غرب 15 شهرستان سر پل ذهاب 16 بررسی فرهنگ, نژاد وگویش استان کرمانشاه 17 جمعیت : 17 نژاد : 18 گویش کردی سوراانی : 19 مذهب : 20 محوطه تاريخي طاق بستان 21 تکیه معاون الملک تاریخی بنای 22 موقعيت طبيعي و جغرافيايي 24 بادهای مهم استان کرمانشاه عبارتند از : 26 كوههاي دالاهو   27 شاهو 28 ارتفاعات اطراف قصرشيرين 29 رودخانه قره سو 30 ر...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی استان فارس

دانلود پژوهش بررسی استان فارس

استان فارس فهرست مطالب استان فارس 1 نام فارس 1 سابقه تاريخي 2 ايل قشقايي 2 وجه تسميه قشقايي 3 نقش زنان و مردان در ايل قشقايي 4 صنايع دستي در ايل قشقايي 5 صنايع پوست در ايل قشقايي 7 موقعيت جغرافيايي ايل قشقايي 8 لباس و شرايط جغرافيايي 11 لباس زنان ايل قشقايي 12 چارقد 13 دستمال سر 16 كلاهچه 18 پيراهن زنانه 19 ارخالق زنانه 23 زيرجامه يا دامن ( تنبان) 25 پاپوش زنان ايل 29 لباس مردان ايل 34 كلاه دو گوشي 35 ارخالق مردان 39 شال 41 پيراهن مر...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسي وضعيت اقليمي شهرستان قوچان ايستگاه سينوپتيك

دانلود پژوهش بررسي وضعيت اقليمي شهرستان قوچان ايستگاه سينوپتيك

بررسي وضعيت اقليمي شهرستان قوچان ايستگاه سينوپتيك فهرست مطالب فصل اول : كليات 1 موقعيت جغرافيايي 2 بررسي نقش و جايگاه شهر در استان و حوضة نفوذ 2 فصل دوم : زمين‌شناسي منطقه 7 ناهمواريها و توپوگرافي شهرستان 8 زمين‌شناسي 10 وضعيت خاك 14 پوشش گياهي 16 تكتونيك 23 تاريخچة زلزله 24 دوره بازگشت زلزله 25 خطر زمين لرزه در منطقه خراسان 28 نقشه پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در منطقه خراسان 29 فصل سوم : ژئومورفولوژي 30 ژئومورفولوژي 31 شرايط سنگ‌شناسي 33 خاك شناسي 35...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش دلايل گرم شدن زمين و پيامدهاي زيست محيطي آن

دانلود پژوهش دلايل گرم شدن زمين و پيامدهاي زيست محيطي آن

دلايل گرم شدن زمين و پيامدهاي زيست محيطي آن فهرست مطالب مقدمه 2 بي‌نظمي در گرم‌شدن جو 3 مقدار انرژي خورشيدي 3 تركيب سطح زمين 4 آيا گرم شدن زمين در حال اتفاق افتادن است؟ 5 عوامل موثر در گرم شدن كره زمين 6 اثر گلخانه‌اي 8 گازهاي گلخانه‌اي و توليد و انتشار آن به جو زمين 12 تاثير افزايش دي‌اكسيدكربن در كشاورزي 15 تاثير بر روي فتوسنتز 15 اثر ضدتعرقي CO2 (بهبود كارايي مصرف آب) 17 متان (CH4) 18 كلروفلوئوروكربن‌ها (CFCS) 19 اكسيد نيتروژن (...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تخريب اراضي دولتي در ايران

دانلود مقاله تخريب اراضي دولتي در ايران

تخريب اراضي دولتي در ايران فهرست مطالب : مقدمه 1 فصل اول: كليات مبحث اول: تعريف اراضي موات 12 گفتار اول – تعريف لغوي 12 گفتار دوم – تعريف اصطلاحي 14 الف – تعريفي فقهي 14 ب – تعريف حقوقي 27 مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات 29 گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي 29 گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي مبحث سوم: عناصر اراضي موات 31 گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد. .31 گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد. 35 گفتار سوم: بالفعل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مباني و رفتار پيشگيري از آلودگي

دانلود مقاله مباني و رفتار پيشگيري از آلودگي

مباني و رفتار پيشگيري از آلودگي  فهرست مطالب معرفي پيشگيري از آلودگي 5 جلوگيري از آلودگي 11 جدول 1-1 11 برگزيده اي از برنامه هاي جلوگيري از آلودگي صنعتي و اهداف آن 11 (منبع : U.S.EPA ,  1991 ) 12 اقتصادي موثر . 13 شكل 1-1 15 برخي مواد به سختي دور ريخته ميشوند 16 علم در گذر تاريخ 19 فرايند هاي صنعتي شدن تبديل يك جامعه فرهنگي به جامعة صنعتي را توضيح ميدهد 19 انقلاب صنعتي 21 جلوگيري از آلودگي چيست ؟ 29 تعريف زباله 31 تعريف جلوگيري از آلودگ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی اثرات آلودگي هوا و آلاينده هاي شيميايي روي گياه

دانلود مقاله بررسی اثرات آلودگي هوا و آلاينده هاي شيميايي روي گياه

بررسی اثرات آلودگي هوا و آلاينده هاي شيميايي روي گياه فهرست مقدمه 1 ترکيبات جو 1 ارتفاع و ساختار جو 2 تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو 5 آلاينده هاي گازي شکل 5 آئروسلها 8 آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد؟ 9 آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت 9 آلودگي هوا 11 هواي غير آلوده 11 منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا 14 هواي آلوده 14 آلودگي هوا 15 کربن منوکسيد 16 اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان 18 شيمي تشکيل co 19 غلظت و توزيع co 21 اثرات...

ادامه مطلب