جغرافیا

بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج

بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج

بررسی آماری 50 ساله اقلیم کرج فهرست مطالب آشنايي با گياهان دارويي کرج 4 ويژگيهاي اقليمي کرج 7 توسعه فضاي شهري 10 بازنگري در روشهاي ساخت انبوه ، نياز مبرم شهر کرج 11 چکيده : 11 تيمور برهان ليمودهي 14 چکيده : 15 کرج امروز و ضرورت حفظ محيط زيست 21 فرش دستباف شهرستان کرج : 24 توسعه و عمران بخش اشتهارد 26 زرتشتيان شهرستان کرج 27 اتشکده هاي شهرستان کرج : 28 اتشدان سنگي 28 تخت رستم ، تخت جمشيد ثاني 29 خلاصه اي از تاريخچه شهرستان کرج 30 ديرينه ...

ادامه مطلب

تحليل ژئوپلتيكي از نقش اقتصادي و سياسي ايران در خاور ميانه

تحليل ژئوپلتيكي از نقش اقتصادي و سياسي ايران در خاور ميانه

تحليل ژئوپلتيكي از نقش اقتصادي و سياسي ايران در خاور ميانه فهرست مطالب چكيده 2 مقدمه 4 ديدگاه‌هاي مهم ژئوپلتيك 8 جايگاه ژئوپلتيك ايران در نظريات مذكور 13 علايق ژئوپلتيك قدرتهاي جهاني نسبت به ايران در قرن بيستم 14  ويژگي‌ها و امتيازات ژئوپلتيك ايران در قرن بيستم 15 اسلامي تا پايان جنگ سرد 19 پيامدهاي فروپاشي شوروي  و تأثيرآن بر ژئوپلتيك ايران 24 جهت گيريهاي سياست خارجي ايران نسبت به قدرتهاي جهاني 26 اهميت ايران در نظام بين الملل 26 اي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي وضعيت اقليمي بندر انزلي

دانلود پروژه بررسي وضعيت اقليمي بندر انزلي

بررسي وضعيت اقليمي بندر انزلي فهرست عنوان                                     صفحه مقدمه – پيشگفتار – فصل اول: – موقعيت     1 – حدود موقعيت             3 – پيدايش و سوابق تاريخي بندر انزلي   4 – وجه تسميه، نام شهر – تاريخچة شهرستان بندر انزلي          5 – مراكز تاريخي و باستاني                6 – محلات     7 – طوايف     9 – زبان و لهجه               13 – جاذبه‌هاي طبيع...

ادامه مطلب

پروژه بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات

پروژه بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات فهرست مطالب مقدمه 4 بخش اول طرح مسئله 7 اهميت موضوع 8 بخش دوم:تصادفات فصل اول:عامل انساني 30 فصل دوم:عامل راه 40 تقاطع‌هاي چراغ‌دار 63 انحراف از راه 101 فصل سوم :عامل وسيله نقليه و محيط 115 فصل چهارم:مقايسه عوامل تصادف 122 بخش سوم:مسير ايمن فصل اول:شناسايي مكان‌هاي حادثه‌خيز 136 فصل دوم:پارامترهي موثر در ترافيك 144 فصل سوم:الگوريتم‌هاي مسير‌يابي 151 نتايج و پيشنهادات 166 منابع و مؤاخذ 168 مقدمه: د...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران

دانلود پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران

فهرست مطالب چكيده  1 مقدمه  2 فصل اول : كليات تحقيق  9-3 1-1 طرح مساله و بيان ضرورت آن  3 1-2 سوالات اصلي تحقيق  5 1-3 اهداف تحقيق  5 1-4 فرضيه  6 1-5 روش تحقيق  6 1-6 پيشينه و سابقه انجام  7 1-7 مسائل و مشكلات تحقيق  9 فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين  31-10 2-1 مقدمه  10 2-2 مفاهيم تحقيق  10 2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين  10 2-2-2 مفهوم زمين  11 2-2-3 ناحيه  11 2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري  11 2-2-5 برنامه‌ريزي  11 2-2-6...

ادامه مطلب