شیمی و زیست شناسی

دانلود پژوهش نانو

دانلود پژوهش نانو

نانو فهرست مطالب مقدمه 1 حركت جهاني به سمت فناوري نانو 2 نتيجه گيري 3 زمينه هاي اصلي توسعه نانوتكنولوژي  در روسيه: 4 دور نماي استفاده از نانو تكنولوژي 6 در الكترونيك و اوپتوالكترونيك: 7 در انفورماتيك: 7 مساله اول: 7 مساله دوم: 8 مساله سوم: 8 مساله چهارم: 8 مساله پنجم: 8 مساله ششم: 8 فعاليتهاي توسعه نانوتكنولوژي  مي توانند به صورت زير هماهنگ شوند: 9 روش هاي تهيه نانوپودرهاي سراميكي 11 روش هاي توليد مواد نانوساختاري 11 2- سنتز به روش شيمي تر...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش چسب

دانلود پژوهش چسب

مقاله چسب فهرست مطالب تاريخچه چسب:.. 1 طبقه بندي بر اساس نام جزء اصلي در فرمول چسب:.. 2 دسته بندي چسب ها بر اساس نوع مصرف آنها:.. 3 تقسيم بندي بر اساس نوع مواد اتصال يابنده:.. 3 طبقه بندي بر مبناي ميزان مصرف چوب.. 3 مواد تشكيل دهنده فرمول يك چسب:.. 4 مزايا و معايب استفاده از چسبها:.. 5 موارد استفاده از چسبها:.. 6 خواص پايه اي:.. 8 تئوري چسبندگي:.. 9 فرايند هاي لازم در تشكيل اتصلال چسبي:.. 12 پليمر شدن.. 12 چسبهايي كه با از دست دادن آ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تصفیه فاضلاب

دانلود پژوهش تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فهرست مطالب هزينه خريد و راه اندازي.. 7 راهبري و تعميرات نگهداري.. 9 دفع مواد زايد. 10 ملاحظات راهبري.. 11 دفع آب تصفيه. 11 دفع مواد زايد حاصل از تصفيه فاضلاب… 12 مزايا وکمبودها 13 تجزيه و تحليل منافع اقتصادي.. 14 منابع.. 15 مقدمه در اکثر موارد براي طرح يک سيستم صحيح تصفيه فاضلاب متناسب با شرايط موجود، مجبور به انتخاب يک سيستم از ميان چندين گزينه متفاوت هستيم . لذا بايد ابتدا هر کدام از اين گزينه‌ها را ارزيابي کرده و سپس...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش علم ژنتیک

دانلود پژوهش علم ژنتیک

علم ژنتیک فهرست مطالب  فصل اول : علم ژنتيك معرفي اوليه تجزيه و تحليل ژنتيك1 ژنتيك و موجود زنده1 ژنتيك و امور انساني2 ژنتيك و زيست شناسي3 ژن ها و محيط4 نقش ژنتيك4 روش هاي تجزيه و تحليل ژنتيكي5 خلاصه مطلب7 فصل دوم : زيست شناسي عمومي مقدمه اي بر زيست شناسي9 انسان و زيست شناسي9 تعريف زندگي10 ويژگي هاي جانداران10 ارتباط ميان تغذيه ، رشد و نمو و توليد مثل13 كاربردهاي زيست شناسي14 كروموزوم ها16 تقسيم سلولي17 زيست گياهي18 فوتوسنتز19 ديگر فراورده هاي فوتوسنتز20 ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش شناخت و بررسي انواع شيشه هاي اپتيكي

دانلود پژوهش شناخت و بررسي انواع شيشه هاي اپتيكي

شناخت و بررسي انواع شيشه هاي اپتيكي فهرست مطالب مقدمه تركيبات شيشه روش ساخت شيشه خواص شيشه ها دسته بندي شيشه ها بر اساس مصارف اقتصادي نقش كانيها در تهيه ي شيشه  دسته بندي شيشه ها بر اساس تركيبات شيميايي شيشه هاي ويژه  شيشه ها ي اپتيكي روش ساخت شيشه هاي اپتيكي تاثير تنش در در خواص شيشه هاي اپتيكي انواع عدسي هاي ديدگاني – عدسي عينك عدسي هايي با ضريب شكست زياد عدسيهاي فتوكروميك انواع عدسي هاي فتوكروميك انواع فتوبراون ها مقدمه ميدانيم كه ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله هيدروژناسيون روغن نباتي

دانلود مقاله هيدروژناسيون روغن نباتي

هيدروژناسيون روغن نباتي فهرست مطالب مقدمه 1 پيشگفتار تاريخچه روغن نباتي در ايران فصل اول 1-1 -تاريخچه كارخانه كشت و صنعت شمال 1-2-توليدات اصلي جانبي كارخانه كشت و صنعت 1-3-شرح توليدات اصلي و جانبي 1-4 -محصولات جانبي كارخانه هاي روغن كشي 1-5 -تركيبات شيميائي چربيها در روغنها 1-6-مراحل تهيه رغن هاي نباتي 1-7-علت هيدروژناسيون 1-8 -مراحل واكنش هيدروژناسيون 1-9 -جزئيات مراحل و دستگاهها 1-10 -نقش گاز 1-11-تعريف كاتاليست 1-12-فاكتورهاي مه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تصفیه آب

دانلود مقاله تصفیه آب

تصفیه آب فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و تاریخچه  1 مقدمه. 2 تاريخچه تصفيه آب به روش صنعتي.. 3 فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی.. 7 آب و پساب در صنعت… 8 پساب صنعتي  (Industrial Wastewater). 8 مقدار مجاز براي آب مزروعي ( عناصر محلول ) 11 پارامترهاي مهم.. 11 1- اندازه گيري جريان فاضلاب… 11 2- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS… 11 3- اندازه مواد قابل ته نشيني.. 11 4- تعيين قليائيت : 12 5- اندازه گيري مواد آلي.. 12 6-عوام...

ادامه مطلب