شیمی و زیست شناسی

دانلود مقاله مباني راكتورهاي اتمي

دانلود مقاله مباني راكتورهاي اتمي

مباني راكتورهاي اتمي فهرست مطالب  مقدمه 1 فصل اول: مباني راكتورهاي هسته اي بخش اول: فيزيك اتمي و هسته اي اتم و هسته ايزوتوپ ها 5 واكنشهاي هسته اي 6 واكنش زنجيره اي 8 دسته بندي انواع راكتورها 9 چرخة نوترون در راكتورهاي حرارتي 10 بخش دوم: اصول فيزيكي ساختمان راكتورهاي هسته اي توليد برق 13 راكتورهاي برق هسته اي 16 راكتورهاي آب سبك 17 راكتورهاي آب تحت فشار 21 راكتورهاي آب جوشان 24 راكتورهاي آب سنگين 25 راكتور كاندور 25 راكتور آب سنگين مول...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

دانلود مقاله شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

شبیه سازی رآکتور سنتز متانول فهرست فصل اول :متانول ،خواص و روشهای توليد 3 1-1-تاريخچه [1] 3 1- 2- خصوصيات فيزيكي Physical properties [1] 5 1-3-  واكنشهاي شيميايي [1] 7 1-4- توليد صنعتي و فرآيند آن [1] 7 1-5-ماده خام [1] 12 1-5-1-گاز طبيعي [1] 12 1-5-3-نفتا [1] 17 1-5-4-ذغال سنگ [1] 18 1-6-كاتاليست [1] 18 1-7-توليد در مقياس تجاري [1] 18 1-8-واكنشهاي جانبي [1] 19 1-9-خالص سازي [1] 20 1-10-1-2-كاربرد اسيد استيك در صنايع: 23 1-10-2-توليد وينيل ا...

ادامه مطلب

رنگ و حالت الكتروني مولكولها

رنگ و حالت الكتروني مولكولها

رنگ و حالت الكتروني مولكولها فهرست مقدمه : 3 سولفوريك اسيد + آنيلين 3 فصل 1 5 رنگ و حالت الكتروني مولكولها 5 1 – رنگ 6 فصل 2 8 شيمي رنگ 8 فصل 3 13 انواع رنگدانه ها 13 1- تيتانيوم دي اكسيد ( Tio2  ) 14 حداقل درصد 17 شناسايي دي اكسيد تيتانيوم : 18 مشخصات فني فسفوسيليكات سرب ( تري بازيك ) 29 رنگدانه هاي كرومات سرب: 30 – طرز تهيه كروماتهاي سرب و ساير نمكهاي سرب: 31 سيليكو كرومات سرب بازي: 33 رنگدانه موليبدات  (MOLYBDATE): 35 رنگدانه هاي بر ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

دانلود مقاله تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری

تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری فهرست مطالب چكيده مقدمه فصل اول : مقدمه             2 1-1 توليد           6 1-1-1 فرايندهاي جذب در مايع و اكسيداسيون       6 1-1-2 فرايندهاي اكسيداسيون مستقيم        14 1-1-3 توليد گوگرد در جهان         20 1-1-4 توليد گوگرد در ايران         21 1-2 صادرات گوگرد در جهان         23 1-2-1 وضعيت صادرات گوگرد ايران        24 1-3 وضعيت مصرف گوگرد در جهان        26 1-3-1 مصرف گوگرد...

ادامه مطلب

مقاله چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

مقاله چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی فهرست مطالب مقدمه 6 خوردگي چدنهاي خاكستري غير آلياژي 7 چگونه چدنها خورده مي‌شوند؟ 8 تشكيل پوسته محافظ 8 خوردگي در هوا 9 خوردگي در معرض گازهاي سوخت 10 خوردگي در آب 10 خوردگي خاك 11 خوردگي در اسيدها 11 خوردگي در قلياها 11 خوردگي در اسيدهاي آلي و تركيبات آن: 12 خوردگي در محلول‌هاي نمك 12 اثر ساختار 12 انواع چدنهاي مقاوم به خوردگي 13 چدنهاي پركرم 13 چدنها پرنيكل 14 كلياتي در مورد توليد آلياژ مورد نظر (چدن‌هاي پرسيليسم ) 15 مواد اول...

ادامه مطلب

اصول پایه درطراحی محصولات پلاستیک

اصول پایه درطراحی محصولات پلاستیک

اصول پایه درطراحی محصولات پلاستیک فهرست اصول پایه در طراحی محصولات پلاستیکی۱ ملاحظات مربوط به مواد۱ ملاحظات مربوط به اقتصاد۳ ملاحظات مربوط به طراحی۴ ملاحظات مربوط به تولید ۴ قالب گیری تزریقی۵ مختصری بر طراحی قالب ۷ مراحل طراحی قالب تزریق۱۰ کلیات۱۰ تعیین موقعیت اولیه اینرسی۱۲Aمرحله سیستم پران۱۵Bمرحله شبکه پران۱۷Cمرحله تکمیل نیمه بالایی نقشه۲۱Dمرحله تکمیل نمای پلان۲۴Eمرحله تکمیل نمای برش مقطع۲۶Fمرحله تکمیل نقشه۳۰Gمرحله روش طراحی قالب۳۳ محاسبه تعداد حفره قالب۴۰ آ...

ادامه مطلب

آلاينده هاي نيروگاهي و روشهای کاهش و کنترل آنها

آلاينده هاي نيروگاهي و  روشهای کاهش و کنترل آنها

آلاينده هاي نيروگاهي و  روشهای کاهش و کنترل آنها فهرست • تعريف آلودگي هوا • چگونگي پيدايش آلاينده ها 1- فرآيند هاي توليد انيدريد سولفورو 2- فرآيند توليد اكسيد هاي ازت 3- فرآيند توليد منواكسيد كربن 4- فرآيند توليد انيدريد كربنيك • اثرات زيست محيطي آلاينده هاي هوا 1- اثرات زيست محيطي انيدريد سولفورو 2- اثرات زيست محيطي ازت 3- تأثير منواكسيد كربن در آلودگي هوا 4- اثرات زيست محيطي دي اكسيد كربن • ميزان مجاز آلاينده هاي هوا • منابع آلاينده ها و...

ادامه مطلب