شیمی و زیست شناسی

دانلود پروژه ارزيابي ژئوشيميايي مخازن گازي حوضه رسوبی کپه داغ

دانلود پروژه ارزيابي ژئوشيميايي مخازن گازي حوضه رسوبی کپه داغ

  فهرست مطالب فصل اول: مقدمه  1 فصل دوم: زمين شناسي منطقه کپه داغ  2 2-1-مقدمه  2 2-2-محل و موقعيت  2 2-3- ريخت شناسي منطقه  3 2-4- چينه شناسي منطقه  4 2-4-1- پركامبرين  4 2-4-1-1- شيستهاي گرگان  4 2-4-2- كامبرين- اردويسين  5 2-4-2-1- سازندلالون  5 2-4-2-2- سازند ميلا  5 2-4-2-3- سازند قلي  5 2-4-3- سيلورين  5 2-4-3-1- سازند نيور  5 2-4-4- دونين  5 2-4-4-1- سازند پادها  5 2-4-4-2- سازند خوش ييلاق  6 2-4-5- كربنيفر  6 2-4-5-1- سازند ...

ادامه مطلب

بررسي تاثير تيتانيم و كربن بر ريزساختار و خواص سايشي كامپوزيت Fe – TiC پروژه كارشناسي علم مواد و متال

بررسي تاثير تيتانيم و كربن بر ريزساختار و خواص سايشي كامپوزيت Fe – TiC پروژه كارشناسي علم مواد و متال

فهرست مطالب  فصل اول :  مقدمه مقدمه            1 فصل دوم : مروري بر منابع 1-2- عوامل مؤثر بر خواص كامپوزيتها     6 2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها             7 3-2- تريبولوژي و تريبوسيستم          9 1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن                 10 2-3-2- انواع مكانيزم هاي سايش     10 1-2-3-2- سايش چسبان 10 2-2-3-2- سايش خراشان11 3-2-3-2- سايش خستگي12 4-2-3-2- سايش ورقه اي12 5 -2-3-2- سايش اكسايش      12 3-3-2- پارامتر سايش     13...

ادامه مطلب

بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی فرآیند موجود

بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی فرآیند موجود

فهرست مطالب مقدمه 1ـ اهميت و ضرورت موضوع تحقيق: 2ـ چارچوب نظري تحقيق 1ـ2ـ توليد مواد زائد جامد: 2ـ2ـ ذخيره و جابجايي مواد زائد در محل توليد: 3ـ2ـ جمع‌آوري مواد زايد جامد: 1ـ3ـ2ـ روش جمع‌آوري خانه به خانه: 2ـ3ـ2ـ روش انبار موقت: 3ـ3ـ2ـ استفاده از روشهاي سنتي: 4ـ3ـ2ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خيابانها: ضرورت وجود برنامه ذخيره موقت و ايستگاههاي انتقال: 4ـ2ـ بازيافت مواد زائد جامد: 1ـ4ـ2ـ كمپوست مواد زائد جامد: 1-1-4-2- روش سن...

ادامه مطلب

بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی

بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی

دانلود بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن  فهرست مطالب 1-  مقدمه1 2-  خصوصیات روغن های زائد روش های دفع آنها در جهان 4 3-  روش های تصفیه و استفاده مجدد از روغن های زائد12 4-  فرآیند تصفیه و بازیابی روغن در کارخانه بهاران شیمی. 19 5-  بررسی کمی و کیفی لجن اسیدی تولیدی در کارخانه بهاران شیمی  24 6-  بررسی روشهای مناسب جهت کاهش پتانسیل آلودگی و دفع مناسب لجن اسیدی   27 7-  مشخص...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

فهرست مطالب مقدمه    3 چكيده    4 فصل اول شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها تعريف عمومي گازها    6 انواع گاز طبيعي    6 ناخالصي هاي موجود در گازها    7 پالايش گازها    7 روش آمين    9 انتخاب نوع فرآيند    10 تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين ها    11 فرآيند تصفية گاز ترش با دي اتانول آمين (DEA)    12 اثر گازهاي اسيدي جذب شده روي خواص فيزيكي آلكانول آمين    16 واكنش هاي شيميايي فرآيند شرين كردن گاز طبيعي    17 حلالهاي جاذب  ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نحوه تشكيل آسفالت در مخزن و چگونگي برطرف كردن آن

دانلود پروژه نحوه تشكيل آسفالت در مخزن و چگونگي برطرف كردن آن

فهرست مطالب مقدمه فصل اول: وضعيت گاز طبيعي در ايران و جهان I-I- مقدمه I-II- گاز طبيعي در جهان I-III- ذخاير و منابع I-IV- چرا از گاز طبيعي استفاده مي‌كنيم؟ I-V- تكنولوژي‌هاي استاندارد گاز طبيعي I-VI- سيماي صنعت گاز  ايران I-VII- پالايشگاه گاز طبيعي در ايران I-VII- سيستم انتقال گاز طبيعي فصل دوم: روشهاي توليد گاز سنتز II-I- مقدمه II-II- عمده مصارف گاز سنتز II-III- روشهاي توليد گاز سنتز فصل سوم:  روش توليد گاز سنتز بطريق SMR III-I- شرح كلي...

ادامه مطلب