علوم پزشکی

دانلود مقاله ساختار ميتوكندري در انسان و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري

دانلود مقاله ساختار ميتوكندري در انسان   و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري

فهرست مطالب مقدمه ساختار ميتوكندري ژنوم ميتوكندري انسان ميتوكندريها نيمه خود مختار هستند ميتوكندريها وراثت مادري دارند هتروپلاسمي و تفكيك رپليكاتيو نوتركيبي mtDNA كامل شدن mtDNA ميزان بالاي موتاسيون در mtDNA تنوع پلي مورفيك mtDNA در جمعيت‌هاي انساني ژنتيك ميتوكندري (همانندسازي، رونويسي و ترجمه mtDNA) فرايندهاي ميتوكندريايي ميتوكندري و پاسخ به استرس بيان آستانه‌اي بيماريهاي ميتوكندريايي ناشي از جهش‌هاي سيستميك LHON (نوروپاتي چشمي ارثي لبر) مكانيسم‌ها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت

دانلود پروژه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت

فهرست مطالب چكيده مقدمه (بيان مسئله) تاريخچه بازنگري منابع موجود اهداف متغيرهاي تحقيق جامعه مورد بررسي تجربي روش كار انواع تحقيق يافته ها (جداول- نمودارها) بحث نتيجه گيري محدوديت ها و پيشنهادات خلاصه انگليسي مراجع چكيده دستگاههاي فانكشنال و ثابت در مطالعات بسياري جهت بررسي چگونگي نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاريهاي كلاسII مورد مقايسه قرار گرفته اند. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات دستگاه Bionator  بر روي رشد منديبل در 3 گروه متفاوت رشد ...

ادامه مطلب