فلسفه و تاریخ

دانلود پژوهش امپراتوری روم

دانلود پژوهش امپراتوری روم

امپراتوری روم فهرست مطالب حكومت اوگوستوس:(14م-27 ق.م) 5 هنر و ادبيات در عصر آگوست: 12 سلسله ژوليوس و كلوديوس( 68- 14م) 16 – تيبريوس: ( 37-14 م) 17 – كاليگولا: ( 41-37 م) 18 – كلوديوس:( 54-51-م) 19 – نرون( 54-68م) 21 سلسله فيلاويوس: ( 96-69.م) 25 – وسپاسيانوس: ( 79-69.م) 25 – تيتوس: ( 81-79.م) 27 – دوميتيانوس:( 96-81.م) 28 حكومت آنتونين‌ها:( 180- 96.م) 30 – تراژان: ( 117-98.م) 31 – هادرين...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش امام خمینی و مساله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس

دانلود پژوهش امام خمینی و مساله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس

امام خمینی و مساله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس فهرست مطالب 1ـ مقدمه 3 2ـ سال‌هاي اغازين جنگ 5 3ـ جنگ يا صلح مساله پس از فتح خرمشهر 7 4ـ پيشروي درخاک عراق 11 5-ـ موضع امام در قبال ادامه جنگ 12 . 6ـ جنگ تبليغاتي 16 ». 7ـ ردپاي امريکا و مسير ادامه جنگ 18 1ـ7) حمايت‌هاي امريکا از عراق 19 2ـ7) جنگ نفت‌کش‌ها اولين حضور نظامي امريکا 20 1ـ2ـ7) تاثير جنگ نفتکش‌ها بر ايران 20 8ـ امام خميني و انديشه اتحاد اسلامي 21 9ـ شرايط و وقايع سال‌هاي 62 ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اثرات حمله اعراب به ایران

دانلود پژوهش اثرات حمله اعراب به ایران

اثرات حمله اعراب به ایران فهرست مطالب اثرات حمله اعراب به ایران 1 تغییرات عمدۀ فرهنگی پس از حملۀ اعراب و فتح ایران در سطوح و طبقات مختلف جامعه. ( تغییرایران) 1 ایران در عصر امویان 13 ایران در عصر عباسیان 30 منابع: 80 تغییرات عمدۀ فرهنگی پس از حملۀ اعراب و فتح ایران در سطوح و طبقات مختلف جامعه. ( تغییرایران) 1- تغییرات عمدۀ اقتصادی و برقراری شرایط جدید در شیوه اخذ مالیات توسط اعراب که از ایرانیان آموختند. (تغییر اعراب) شکست امپراتوری ساسانی ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تقسیم ‌بندی‌ جامعه‌ ایران

دانلود پژوهش تقسیم ‌بندی‌ جامعه‌ ایران

تقسیم ‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران فهرست مطالب تقسيم‌ بندي جامعه‌ي‌ ايران‌ 5 طبقه‌ روحانيون‌ 5 طبقه‌ جنگيان‌ 5 چگونگي‌ ترتيب‌ مناصب‌: 8 صفات‌ مختصه‌ دولت‌ ساساني‌ 9 امتيازات‌ دولت‌ ساساني‌ 10 جمعيت‌ شهرها و سازمان‌ يافتن‌ كار پيشه‌وران‌ 10 وضعيت‌ شهرها: 11 برده‌داري‌ و فئوداليسم‌ 15 مناصب‌ و مشاغل‌ موروثي‌: 18 مناصب‌ لشگري‌ و كشوري‌ 18 شاه‌ 19 نايب‌ السلطنه‌ 21 بزرگ‌ فرماندار: 21 مقامات‌ عاليه‌ 21 ورزگان‌: 22 وزير بزرگ‌ 23 آزازان‌: 25 شهرداران‌ 25 اسپوهران‌: 26 مراتب‌...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی ريشه‌ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت وکشور اسرائيل

دانلود پژوهش بررسی ريشه‌ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت وکشور اسرائيل

بررسی ريشه‌ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت وکشور اسرائيل فهرست مطالب چکيده مقدمه  1 جنگي خاموش و شگفت  7 آتش افروز جنگها  10 دوگانگي در اخلاق  11 دورويي يك سكه  13 سرزمين بدون مرز  17 افسانه امنيت اسرائيل  20 نيم نگاهي به روابط آمريكا و اسرائيل  22 امام خميني ومساله‌ي فلسطين  24 خصلتهاي قومي يهود  30 اوضاع يهوديان در اروپا معظلي بنام يهود درغرب  33 ايفاي نقش مزدوري  36 يهود در نگاه اروپائيان  40 اسپانيا  49 انگلستان  54 فرانسه ...

ادامه مطلب