متالوژی

كلياتي درباب ريخته گري فلزات تاريخچه ريخته گري

كلياتي درباب ريخته گري  فلزات  تاريخچه ريخته گري

كلياتي درباب ريخته گري  فلزات  تاريخچه ريخته گري   فهرست مطالب فصل اول     6 كلياتي درباب ريخته گري  فلزات  تاريخچه ريخته گري               6 تاريخچه ريخته گري        7 مزاياي روش ريخته گري در مقايسه با ساير روش هاي توليد        12 روش مكانيكي               13 روش اتصال فلزات         13 روش ماشينكاري            13 روش متالوژي پودر        13 الف – مزاياي تكنيكي       14 ب – مزاياي اقتصادي      15 روش ها و تكنيك ها در ريخته گري      18 مراحل تهيه قطعه به روش ريخته گري...

ادامه مطلب

دانلود پروژه جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي

دانلود پروژه جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي

جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي فهرست مطالب * چکيده 5 * فصل اول – کامپوزيت هاي زمينه فلزي *  مقدمه * تعریف کامپوزیت * تقسیم بندی مواد کامپوزیت * نقاط قوت کامپوزیتها * مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت * مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور * کامپوزیت های زمینه فلزی * دسته بندي مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي * 2-1-تركيب مواد براي دستيابي به مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي سبك * 1-2-1-تقويت و استحكام بخشي * جدول1-1- ويژگي هاي تقويت كننده هاي غير پ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي روند ساخت لوله در لوله سازي اهواز

دانلود پروژه بررسي روند ساخت لوله در لوله سازي اهواز

بررسي روند ساخت لوله در لوله سازي اهواز فهرست مطالب * چكيده * مقدمه * فصل اول: * تاريخچه2 * نمودار سازماني كارخانه 5 * ليست لوله هاي موجود 6 * فصل دوم: معرفي كارخانه هاي موجود در لوله سازي اهواز * 1-2 كارخانه توليد لوله قطر بزرگ 8 * 2-2 كارخانه هاي توليد لوله قطر كوچك 15 * 3-2 كارخانه هاي پوشش 18 * فصل سوم: مشخصات مواد مصرفي و دستگاه هاي مورد استفاده * 1-3 مشخصات مواد مصرفي 25 * 2-3 دستگاه هاي مورد استفاده در كارخانه 26 * فصل چهارم: نحوه ك...

ادامه مطلب

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia  فهرست مطالب * چكيده * پيشگفتار 1 * مقدمه 2 *  فصل اول (طراحي قطعات)5 * فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها 5 * فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها در اطراف سوراخ 8 * لبه هاي خم شده9 * تلرانس ها در قالب‌ها10 * سوراخهاي راست 10 * سوراخهاي بيرون زده11 * رابطه سوراخها با خم‌ها13 * شکاف‌ها (فاق‌ها) 14 * خم ها16 *  فصل دوم (انواع قالب)23 * قالب‌هاي برش 23 * قالب‌هاي تمام برش (قيچي)23 * قالب‌هاي مرکب 25...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدلسازي و آناليز خواص مكانيكي نانولوله هاي كربني

دانلود پروژه مدلسازي و آناليز خواص مكانيكي نانولوله هاي كربني

مدلسازي و آناليز خواص مكانيكي نانولوله هاي كربني فهرست مطالب چکیده1 فصل اول مقدمه نانو3 1-1 مقدمه4 1-1-1 فناوری نانو4 1-2 معرفي نانولوله‌هاي كربني5 1-2-1 ساختار نانو لوله‌هاي كربني5 1-2-2 كشف نانولوله7 1-3 تاريخچه10 فصل دوم خواص و کاربردهای نانو لوله های کربنی14 2-1 مقدمه15 2-2 انواع نانولوله‌هاي كربني16 2-2-1 نانولوله‌ي كربني تك ديواره(SWCNT)16 2-2-2 نانولوله‌ي كربني چند ديواره (MWNT)19 2-3 مشخصات ساختاري نانو لوله هاي کربني21 2-3-...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

دانلود پروژه بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها فهرست مطالب چکيده فصل اول :مقدمه 1- مقدمه 1 1-1- فولادهاي كم آلياژي 1 1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده 1 1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ 2 1-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم 2 1-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم 5 1-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم 6 1-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم 7 1-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده وانادي...

ادامه مطلب