مقالات لاتین با ترجمه

ترجمه مقاله ما نیاز به جایی داریم که در آن سیگار می کشیم

ترجمه مقاله ما نیاز به جایی داریم که در آن سیگار می کشیم

We need somewhere to smoke crack”: An ethnographic study of anunsanctioned safer smoking room in Vancouver, Canada ترجمه مقاله ما نیاز به جایی داریم که در آن سیگار می کشیم: مطالعات قوم نگاری مجوز اتاق های امن سیگار کشیدن در ون کوروکانادا دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: بسیاری از شهرستان ها  در سراسر جهان افزایش قابل  توجهی در استفاده از  کاروکائین را تجربه کردند. برنامه بهداشت عمومی جهت ترک سیگار آغار شده است. در درجه ی اول  ...

ادامه مطلب

مقاله ایجاد یک نشان تجاری تجربی مشتری محور

مقاله ایجاد یک نشان تجاری تجربی مشتری محور

Create A Customer-Centric Brand Experience ترجمه مقاله ایجاد یک نشان تجاری تجربی مشتری محور دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چرا این  گزارش را می خوانیم. : در عصر مشتری مداری ، مدیران ارشد بازاریابی (CMOS) یک صعود ساخت را در ساختعلائم تجاری با فن آوری قوی مصرف کنندگان را دارد. این منجر به تجدید نظر قوانین بازاریابان در ساخت یک نام تجاری می شود . در این عصر جدید ، CMOS باید یک روی کرد مدیریتی شرکت محور با تغییر نام تجاری ب...

ادامه مطلب

مقاله نام تجاری با اندازه گیری نام تجاری واقعی

مقاله نام تجاری با اندازه گیری نام تجاری واقعی

Measure Brand Resonance With The TRUE Brand Compass ترجمه مقاله نام تجاری با اندازه گیری نام تجاری واقعی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید کلید مسیر: علامت های تجاری همیشه منجر به پیروزی مصرف کننده بر اساس معیار های سنتی مانند قصد خریدن و رضایت را فراهم میی کند که برای مصرف کننده ، مناسب خواهد بود . بازاریابان باید بدانند که چگونه از نام تجاری خود با مصرف کنندهگان صحبت نموده و از صحبت آن را ابلاغ نموده و بتوانند قیمت گذاری م...

ادامه مطلب

مقاله تجارب قبلی نشان تجاری با باز تعریف مدریت نشان تجاری

مقاله تجارب قبلی نشان تجاری با باز تعریف مدریت نشان تجاری

Brand Experience Redefines Brand Management ترجمه مقاله تجارب قبلی نشان تجاری با باز تعریف مدریت نشان تجاری دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید نگاه کلیدی: گزارش اغراق آمیز برای ازبین رفتن نام تجاری . برند ، بیش از هر زمان در جهان امروز افزایش یافته و منجر به حواس پرتی شده است . برند های ساده برای مصرف کنندگان ،‌بدون اطلاعات زیاد و قابل دسترس است . علامت های تجاری به بازاریابان در ایجاد یک رابطه پایدارکه فرا تر  از ویژگی...

ادامه مطلب

تست بازسازی شهری با استفاده از فرهنگ و هنر در شهر سنبا : مرکز تاریخی شهر اوزاکا با تمرکز بر بازسازی فضای شهری

تست بازسازی شهری با استفاده از فرهنگ و هنر در شهر سنبا : مرکز تاریخی شهر اوزاکا با تمرکز بر بازسازی فضای شهری

عنوان اصلی مقاله:   An experiment in urban regeneration using culture and art in Senba, Osaka’s historic urban center, with a focus on the regeneration of urban space دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه فارسی عنوان:  تست بازسازی شهری با استفاده از فرهنگ و هنر در شهر سنبا : مرکز تاریخی شهر اوزاکا با تمرکز بر بازسازی فضای شهری . چکیده : بازسازی شهری از طریق فرهنگ و هنر توجه بسیاری از شهر ها را در سراسر جهان به خود جلب ...

ادامه مطلب

مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با استفاده ازتایر مغناطیسی سیال ، شامل ذرات مغنا طیسی میکروونانو

مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با استفاده ازتایر مغناطیسی سیال ، شامل ذرات مغنا طیسی میکروونانو

ترجمه مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با استفاده ازتایر مغناطیسی سیال ، شامل ذرات مغنا طیسی میکروونانو رشته : مکانیک Resistance Force of a Shock Absorber Using Magnetic Functional Fluids Containing both Micrometer-sized and Nanometer-sized Magnetic Particles دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: در این مقاله خواص نیرو مقاومت یک کمک فنر با استفاده از عملکرد مغناطیسی سیال با ذرات مغناطیسی با ایجاد میکروو نانوگزارش سده است .نیروی مقاومت را...

ادامه مطلب

مقاله بازبینی زمینه گرایی تاریخی

مقاله بازبینی زمینه گرایی تاریخی

Historical Contextualism Revisited ترجمه مقاله بازبینی زمینه گرایی تاریخی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید برای مقابله با مشکلات روش شناختی در زمینه گرایی از تشخیص های مفید بین متن و چکیده ها و تاریخچه و قسمت های تاریخی آن استفاده می کنیم. متن شامل نتیجه یا قسمت پژوهش است. حتی یک چشم انداز را از پس زمینه داده هایی که ما به آن اضافه می کنیم به دست می دهد. متن تاریخچه در زمینه گرایی به عنوان اصل معتبر در نظر گرفته می شود  ...

ادامه مطلب