گردشگری و توریسم

مقاله ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب توريست

مقاله ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب توريست

ميراث فرهنگي و نقش آن در جذب توريست (پيمان صنعت گردشگري) چكيده تحقيق: در اين تحقيق سعي شده كه به يكي از راههاي افزايش درآمد كشور كه پيمان صنعت گردشگري مي باشد پرداخته شود اين مسأله مورد تحقي و بررسي قرار گيرد. همچنين سعي شده به گونه اي راههايي مناسب در جهت جذب گردشگر و مشكلات و موانعي كه بر سر راه آن وجود دارد مورد بررسي قرار گيرد و با ارائه راهكارهاي مناسب قدمي در جهت رفع موانع موجود برداريم. اما اين را نيز بايد بدانيم كه اينگونه مشكلات با ...

ادامه مطلب

مقاله خدمات حمل و نقل دريايي

مقاله خدمات حمل و نقل دريايي

خدمات حمل و نقل دريايي فهرست مطالب مقدمه روند تاريخي شيوه مسافرت راه آهن راه آبي مسافرت از راههاي آبي چالش هايي روياروي سيستم حمل و نقل جهانگردي و محيط فيزيكي انتظارات مسافران دريايي غفلت از سفر دريايي پاگرفتن كشتي هاي مسافربري پيشينة كشتيراني و حمل و نقل دريايي در ايران حمل و نقل مسافري دريايي در ايران فناوري ساخت كشتي خدمات اطلاع رساني ترجمة اينترنتي مقدمه سيستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردي قرار دارد. سيستم حمل و نقل خانه يا وطن جهانگر...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

دانلود تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست فهرست مطالب چکیده تحقیق: ۱ فصل اول ۲ کلیات تحقیق ۲ موضوع تحقیق: ۲ تعریف موضوع: ۲ فرضیه های تحقیق: ۳ ضرورت تحقیق: ۳ هدف تحقیق: ۴ خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی: ۹ سرزمین ایران و مناظر جالب آن ۱۱ سنتهای ایرانیان ۱۲ فصل سوم: ۱۶ روش تحقیق ۱۶ فرضیات: ۱۶ تعریف نمونه گیری: ۱۸ تحقیق تاریخی ۱۹ فصل چهارم ۲۳ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۳ فصل پنجم ۲۵ نتیجه گیری ۲۵ نتیجه گیری از این تحقیق: ۲۵ پیشنهادات و ارائ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش توريست تركيه

دانلود پژوهش توريست تركيه

توريست تركيه فهرست مطالب تاريخچه ملاحظات تاريخي جغرافياي طبيعي جغرافياي انساني دين زبان جمعيت تركيب جمعيتي ملاحظات جغرافيايي ملاحظات سياسي ملاحظات اقتصادي ملاحظات علمي جغرافياي اقتصادي جغرافياي سياسي اطلاعات عمومي در مورد تركيه رسانه هاي خبري و بحث در مورد تركيه منابع پيشينه تاريخي تركيه كشوري است با فرهنگي غني، مردمي اصيل و طبيعتي زيبا و متنوع. اين سرزمين زيبا همچنين به‌عنوان مهد بسياري از تمدن‌ها در طول تاريخ شناخته شده است. در نتيجۀ ...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم

مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم فهرست مطالب فصل اول- مقدمات و آمار و اطلاعات کلی و مورد نیاز مقدمه توریسم و توسعه سابقه جهانگردی در ایران ایجاد تشکیلات توریستی در ایران اشتغال و جهانگردی سازمان جهانی جهانگردی مهمترین فعالیتهای سازمان جهانی جهانگردی برنامه های عمومی کار سازمان جهانی جهانگردی انواع عضویت در سازمان جهانی جهانگردی کمکهای سازمان جهانی جهانگردی سیمای جهانی جهانگردی فصل دوم- اهاف و ماموریتها ایران و معضلی به نام توریسم کمی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت هتل

دانلود مقاله مدیریت هتل

مدیریت هتل فهرست موقعيت چهار هتل بزرگ 1 هيلتون: دولوكس 6 رقبا 10 نسل جديد 14 وضعيت جديد 15 برزگراه ها 17 كمپاني هاليدكس Holidex 18 ايجاد تنوع 18 قطعات محدود 20 توسعه 22 بازرگانان و مسافران 23 ايده آل ها 23 پيشرفت و تحول 25 قرار دادهاي مديريت 25 هدف هاي مديريت 29 روابط عمومي‌مديريت 31 ارتباطات مديريت 32 لابي 33 عمليات ارتباط جمعي 34 روابط عمومي‌ 36 بررسي سياست خارجي بخش روابط عمومي‌ 36 در زير به چند نمونه از انواع تبليغات اشاره مي‌شود 45 آيا گ...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق صنعت توريستي ايران

دانلود تحقیق صنعت توريستي ايران

صنعت توريستي ايران فهرست مطالب آشنايي با صنعت توريست برخي ويژگيهاي توريسم اهميت توريسم نظريه هاي جامعه شناختي توريسم اهميت توريسم در سياست گذاري فرهنگي سهم ايران از صنعت گردشگري جهاني مكان هاي توريستي ايران سرمايه گذاري در صنعت توريستي ايران حضور ايران در  BIT ميلان حضور ايران در سه نمايشگاه بزرگ توريستي منابع:  آشنايي با صنعت توريست امروز صنعت توریست پس از صنایع نفت و اتومبیل سازی به سومین صنعت درآمدزا تبدیل شده است. اهمیت این صنعت به دلیل آن است...

ادامه مطلب