گردشگری و توریسم

دانلود مقاله صنعت گردشگری

دانلود مقاله صنعت گردشگری

صنعت گردشگری فهرست مطالب 2-1- محصولات صنعت گردشگری تورگردان ها جایگاه تورگردانها در بازار توریسم انواع تورگردانان 1) تورگردانان بازار انبوه 2) تورگردانان تخصصی 3) تورگردانان داخلی 3) تورگردانان تورهای ورودی فصلی بودن فعالیت های تورگردانی برنامه ریزی، بازاریابی و اجرای تور برنامه ریزی یک بسته سفر صنعت هتلداری و خدمات اقامتی عوامل مهم در صنعت هتلداری/ میهمانخانه ها موقعیت محل فصلی بودن تقاضا هزینه ثابت بالا نرخ اشغال اتاق ها برخوداربودن ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله توريست تركيه

دانلود مقاله توريست تركيه

توريست تركيه فهرست مطالب تاريخچه ملاحظات تاريخي جغرافياي طبيعي جغرافياي انساني دين زبان جمعيت تركيب جمعيتي ملاحظات جغرافيايي ملاحظات سياسي ملاحظات اقتصادي ملاحظات علمي جغرافياي اقتصادي جغرافياي سياسي اطلاعات عمومي در مورد تركيه رسانه هاي خبري و بحث در مورد تركيه منابع پيشينه تاريخي تركيه كشوري است با فرهنگي غني، مردمي اصيل و طبيعتي زيبا و متنوع. اين سرزمين زيبا همچنين به‌عنوان مهد بسياري از تمدن‌ها در طول تاريخ شناخته شده است. در نتيجۀ ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش جغرافياي و صنعت توريسم كشور ژاپن

دانلود پژوهش جغرافياي و صنعت توريسم كشور ژاپن

جغرافياي و صنعت توريسم كشور ژاپن فهرست مطالب معرفي مختصر از كشور ژاپن 3 ملاحظات تاريخي 3 ملاحظات جغرافيايي 10 ملاحظات سياسي 10 ملاحظات اقتصادي 11 ملاحظات علمي 13 ارتباطات 16 جمعيت 17 زبان و مذهب 17 اشتغال 18 نقاط ديدني – توريسم 18 هزينه خوردگي در ژاپن: تاريخچه 23 واکسیناسیون در ژاپن 25 واکسن های اجباری-رایگان 26 هزينه تبليغات در ژاپن افزايش يافت 28 راهبردهاي جديد براي علم و تكنولوژي در ژاپن 29 واردات نفت ژاپن از ايران افزايش يافت 33 ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

دانلود پژوهش تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان فهرست مطالب عهد باستان : 6 رنسانس : 8 سفر وجهانگردي در دوران اسكندر : 11 جدول 1-2: آمار ورودي جهانگردان خارجي 15 3-1-2-  بررسي ديدگاهها : 17 الف – ديدگاه جهانگردان پيشين : 17 ب – ديدگاه جهانگردان كنوني : 22 ج- ديدگاه كارشناسان جهانگردي در ايران : 24 د – ديدگاه اسلام در زمينه سفر و جهانگردي : 28 2-2- مفاهيم جهانگردي : 30 جهانگرد : 30 نمودار 1-2 طبقه بندي ديداركنندگان . 32 نمودار 1-2: طبقه بندي گردشگران 33 نمودا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش توانهای پذیرش توریسم شهر کرمانشاه

دانلود پژوهش توانهای پذیرش توریسم شهر کرمانشاه

توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) فهرست مطالب عنوان    صفحه چکیده    1 پیشگفتار    3 فصل 1: طرح پژوهش 1- بیان مسئله     5 2- بیان عنوان پایان نامه    5 3-  نیازها و ارزشهای پژوهش    5 4- پرسش های پژوهش    6 5- فرضیه های پژوهش    6 6- روش های پژوهش    7 7- تنگناهای پژوهش    7 8- محدوده مورد بررسی پژوهش    8 فصل 2: چهارچوب نظری پژوهش 1- بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری    9 2- سیمای جهانگردی    11 3- پیشینه تاریخی توریسم (ی...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

دانلود پژوهش تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان

تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان فهرست مطالب عهد باستان : 6 رنسانس : 8 سفر وجهانگردي در دوران اسكندر : 11 جدول 1-2: آمار ورودي جهانگردان خارجي 15 3-1-2-  بررسي ديدگاهها : 17 الف – ديدگاه جهانگردان پيشين : 17 ب – ديدگاه جهانگردان كنوني : 22 ج- ديدگاه كارشناسان جهانگردي در ايران : 24 د – ديدگاه اسلام در زمينه سفر و جهانگردي : 28 2-2- مفاهيم جهانگردي : 30 جهانگرد : 30 نمودار 1-2 طبقه بندي ديداركنندگان . 32 نمودار 1-2: طبقه بندي گردشگران 33 نمودا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله صنعت جهانگردی

دانلود مقاله صنعت جهانگردی

صنعت جهانگردی فهرست مطالب عهد باستان رنسانس سفر وجهانگردي در دوران اسكندر جدول 1-2: آمار ورودي جهانگردان خارجي 3-1-2-  بررسي ديدگاهها الف – ديدگاه جهانگردان پيشين ب – ديدگاه جهانگردان كنوني ج- ديدگاه كارشناسان جهانگردي در ايران د – ديدگاه اسلام در زمينه سفر و جهانگردي 2-2- مفاهيم جهانگردي جهانگرد نمودار 1-2 طبقه بندي ديداركنندگان نمودار 1-2: طبقه بندي گردشگران نمودار 2-2: محور تفريح و فراغت 1-3-2- اثرات اقتصادي جهانگردي بين الملل...

ادامه مطلب