گزارش کاربینی

گزارش کاربینی برنامه نویسی کامپیوتر

گزارش کاربینی برنامه نویسی کامپیوتر

گزارش کاربینی برنامه نویسی کامپیوتر گزارش کاربینی برنامه نویسی کامپیوتر  با توجه به مطالعات پیشین در زمینه روند توسعه ابزارهای برنامه نویسی، می توان این ابزارها را به چند نسل مختلف تقسیم بندی کرد؛در سالهای دهه ۱۹۵۰ برنامه نویسی کامپیوترهای اولیه توسط تغییر سیم ها و تنظیم هزاران کلید و سوییچ انجام میشد. در برخی موارد این تنظیمات بر روی کاغذهای طومار گونه و یا کارت های سوراخشده نوشته می شدند که به کامپیوتر می گفتند چه کاری را (What)، به ...

ادامه مطلب

كارآموزي در كارخانه زمزم شرق تهران

كارآموزي در كارخانه زمزم شرق تهران

گزارش كارآموزي در كارخانه زمزم شرق تهران فهرست مطالب فصل اول 1- مقدمه: 1 تاريخچه نوشابه ­سازي در جهان: 2 تاريخچه نوشابه ­سازي در ايران: 4 تاريخچه كارخانه زمزم: 5 مشخصات كلي كارخانه زمزم شرق تهران: 6 اهميت مصرف نوشابه: 7 2- خط توليد : 10 1-2- دستگاه تخليه­كننده بطري از جعبه (Un Caser) 10 2-2- بطري­شور “Bottle Washer” 10 3-2- آئينه­بان.. 15 4-2- فلوميكس (Flow-Mix) 15 5-2- هواگير آب (Deaerator) 16 6-2- كربوكولر. 17 7-2- كمپرسورها 19 8-2- كندانسورها...

ادامه مطلب

دانلود کاربینی شرکت طرفه نگار

دانلود کاربینی شرکت طرفه نگار

گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار فهرست مطالب شناخت كلي نرم افزار حقوق و دستمزدورود اطلاعات پايهمعرفي محل خدمتمعرفي نوع استخدام معرفي پرسنلعكس پرسنليتعيين ميزان حقوق و ساعات كاريمعرفي مزايا و كسوراتمعرفي مزاياتعديل مزايامعرفي كسوراتامكانات پنجره ورود مقادير جديد مزايا و كسوراتتنظيمات پايهمعرفي بانك هاي كشورمعرفي عناوين مزايا و كسوراتتنظيم جدول درآمد ماهيانه ي پرسنلمعرفي حساب بانكيبازيابي اسامي از اطلاعات قبليتهيه كپي پشتيبانبازگرداندن ك...

ادامه مطلب