پروژه

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم افزار پيشرفته Catia  فهرست مطالب * چكيده * پيشگفتار 1 * مقدمه 2 *  فصل اول (طراحي قطعات)5 * فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها 5 * فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها در اطراف سوراخ 8 * لبه هاي خم شده9 * تلرانس ها در قالب‌ها10 * سوراخهاي راست 10 * سوراخهاي بيرون زده11 * رابطه سوراخها با خم‌ها13 * شکاف‌ها (فاق‌ها) 14 * خم ها16 *  فصل دوم (انواع قالب)23 * قالب‌هاي برش 23 * قالب‌هاي تمام برش (قيچي)23 * قالب‌هاي مرکب 25...

ادامه مطلب

دانلود پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

دانلود پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی    فهرست مطالب * چكيده 1 * مقدمه : آماده سازي فلز 15 * فصل اول : سابقه تاريخي * فسفاتكاري قبل از جنگ جهاني 15 * فسفاتكاري درطي جنگ جهاني 19 * توسعه در زمان جنگ 25 * توسعه بعد از جنگ 27 * فصل دوم : انديشه‌هاي نظري * مكانيسم‌هاي واكنش30 * زينك اورتوفسفاتها32 * فسفات منگنز 32 * فسفات آهن 33 * تشكيل پوشش 33 * شتابدهنده‌ها 43 * شتابدهنده‌هاي نيكل و مس 46 * شتابدهنده‌هاي اكسيد كننده 47 * شتابدهندگي نيترات 48 *...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدلسازي و آناليز خواص مكانيكي نانولوله هاي كربني

دانلود پروژه مدلسازي و آناليز خواص مكانيكي نانولوله هاي كربني

مدلسازي و آناليز خواص مكانيكي نانولوله هاي كربني فهرست مطالب چکیده1 فصل اول مقدمه نانو3 1-1 مقدمه4 1-1-1 فناوری نانو4 1-2 معرفي نانولوله‌هاي كربني5 1-2-1 ساختار نانو لوله‌هاي كربني5 1-2-2 كشف نانولوله7 1-3 تاريخچه10 فصل دوم خواص و کاربردهای نانو لوله های کربنی14 2-1 مقدمه15 2-2 انواع نانولوله‌هاي كربني16 2-2-1 نانولوله‌ي كربني تك ديواره(SWCNT)16 2-2-2 نانولوله‌ي كربني چند ديواره (MWNT)19 2-3 مشخصات ساختاري نانو لوله هاي کربني21 2-3-...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب

تصفيه فاضلاب    فهرست مطالب -1- كليات 2-1- انواع فاضلاب و خصوصيات آنها 3-1- سرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلق 4-1- جمعيت معادل آلودگي نوع آب ميليگرم در ليتر BOD5 5-1- تصفيه خودبخود آب‏هاي دريافت كننده آلودگي 2-1 مشخصه‏هاي فيزيكي، شيميايي و زيست شناختي فاضلاب 1-1-2 اجزاي فاضلاب 2-2-2 آلايندهاي مهم در تصفية فاضلاب 3-1-2 روشهاي تجزيه 4-1-2 يكاهاي اندازه‏گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي 2-2 مشخصه‏هاي فيزيكي   تعريف و كاربرد 2-2-1 كل مواد جامد 2-2-...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

دانلود پروژه بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها

بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها فهرست مطالب چکيده فصل اول :مقدمه 1- مقدمه 1 1-1- فولادهاي كم آلياژي 1 1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده 1 1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ 2 1-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم 2 1-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم 5 1-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم 6 1-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم 7 1-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده وانادي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره

فهرست مطالب چكيده 5 مقدمه 6 1- سيمان چيست؟ 6 3- عنوان پروژه: 6 فصل اول 8 طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا 9 شكل (1-1)- فلودياگرام خط توليد سيمان 10 فصل دوم 17 اجزاء سيستم پخت 18 1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان 18 1-1-2- غلطك‌ها 19 3-1-2- سيستم چرخاننده كوره 20 4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره 20 2-2- نسوزكاري كوره 21 3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن 22 4-2- مسير فرعي(By Pass) 24 5-2- سيستم تكليس(Calciner) 25 6-2- مشخصه‌هايي از خنك...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج

دانلود پروژه مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج

فهرست مطالب فصل اول – مقدمه 1-1- تئوري قفل و كليد 1-2- تاريخچه مولكول نگاري 1-3- روش های مختلف مولکول نگاری  فصل دوم- اهميت مولکولهاي پذيرنده درعلم و تکنولوژی پيشرفته 2-1-مقدمه 2-2- پذيرنده هاي طبيعي 2-4- پذيرنده ها براي کاربردهای عملي 2-5- چرا روش مولکول نگاری اینقدر امید بخش است؟ مراجع  فصل سوم – اساس مولكول نگاري 3-1- مقدمه 3-2-ماكرومولکول ها (1) 3-2-1-ماكرومولکول های سنتزي I-واكنشهاي پليمريزاسيون A– پليمريزاسيون راد...

ادامه مطلب