طرح توجیهی

طرح تجاری تولید جوراب نانو

طرح تجاری تولید جوراب نانو

دانلود طرح تجاری تولید جوراب نانو گزارش حاضر طرح توجیهی تولید جوراب نانو می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی جوراب نانو معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو بازار ن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز طرح نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای ط...

ادامه مطلب

طرح توجیهی تولید زئولیت

طرح توجیهی تولید زئولیت

دانلود طرح توجیهی تولید زئولیت فهرست مطالب فصل اول: معرفی محصول    9 نام و کد محصول{2}    10 ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی    10 جدول (1): رده بندی Breck در مورد زئولیت ها    10 2-1 شماره تعرفه گمرکی {5}    13 3-1 شرایط واردات {2}    13 4-1 بررسی وارائه استاندارد {3}    14 استانداردها    14 بازیافت    14 عمل‌كننده:    14 گندزدا:    14 مصالح سبك:    15 غربال مولكولی:    15 غذای حیوانات خانگی:    15 5-1 بررسی اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید ...

ادامه مطلب