لیست

مقاله نام تجاری با اندازه گیری نام تجاری واقعی

مقاله نام تجاری با اندازه گیری نام تجاری واقعی

Measure Brand Resonance With The TRUE Brand Compass ترجمه مقاله نام تجاری با اندازه گیری نام تجاری واقعی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید کلید مسیر: علامت های تجاری همیشه منجر به پیروزی مصرف کننده بر اساس معیار های سنتی مانند قصد خریدن و رضایت را فراهم میی کند که برای مصرف کننده ، مناسب خواهد بود . بازاریابان باید بدانند که چگونه از نام تجاری خود با مصرف کنندهگان صحبت نموده و از صحبت آن را ابلاغ نموده و بتوانند قیمت گذاری م...

ادامه مطلب

مقاله تجارب قبلی نشان تجاری با باز تعریف مدریت نشان تجاری

مقاله تجارب قبلی نشان تجاری با باز تعریف مدریت نشان تجاری

Brand Experience Redefines Brand Management ترجمه مقاله تجارب قبلی نشان تجاری با باز تعریف مدریت نشان تجاری دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید نگاه کلیدی: گزارش اغراق آمیز برای ازبین رفتن نام تجاری . برند ، بیش از هر زمان در جهان امروز افزایش یافته و منجر به حواس پرتی شده است . برند های ساده برای مصرف کنندگان ،‌بدون اطلاعات زیاد و قابل دسترس است . علامت های تجاری به بازاریابان در ایجاد یک رابطه پایدارکه فرا تر  از ویژگی...

ادامه مطلب

تست بازسازی شهری با استفاده از فرهنگ و هنر در شهر سنبا : مرکز تاریخی شهر اوزاکا با تمرکز بر بازسازی فضای شهری

تست بازسازی شهری با استفاده از فرهنگ و هنر در شهر سنبا : مرکز تاریخی شهر اوزاکا با تمرکز بر بازسازی فضای شهری

عنوان اصلی مقاله:   An experiment in urban regeneration using culture and art in Senba, Osaka’s historic urban center, with a focus on the regeneration of urban space دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ترجمه فارسی عنوان:  تست بازسازی شهری با استفاده از فرهنگ و هنر در شهر سنبا : مرکز تاریخی شهر اوزاکا با تمرکز بر بازسازی فضای شهری . چکیده : بازسازی شهری از طریق فرهنگ و هنر توجه بسیاری از شهر ها را در سراسر جهان به خود جلب ...

ادامه مطلب

مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با استفاده ازتایر مغناطیسی سیال ، شامل ذرات مغنا طیسی میکروونانو

مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با استفاده ازتایر مغناطیسی سیال ، شامل ذرات مغنا طیسی میکروونانو

ترجمه مقاله نیروی مقاومت یک کمک فنر با استفاده ازتایر مغناطیسی سیال ، شامل ذرات مغنا طیسی میکروونانو رشته : مکانیک Resistance Force of a Shock Absorber Using Magnetic Functional Fluids Containing both Micrometer-sized and Nanometer-sized Magnetic Particles دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: در این مقاله خواص نیرو مقاومت یک کمک فنر با استفاده از عملکرد مغناطیسی سیال با ذرات مغناطیسی با ایجاد میکروو نانوگزارش سده است .نیروی مقاومت را...

ادامه مطلب

مقاله بازبینی زمینه گرایی تاریخی

مقاله بازبینی زمینه گرایی تاریخی

Historical Contextualism Revisited ترجمه مقاله بازبینی زمینه گرایی تاریخی دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید برای مقابله با مشکلات روش شناختی در زمینه گرایی از تشخیص های مفید بین متن و چکیده ها و تاریخچه و قسمت های تاریخی آن استفاده می کنیم. متن شامل نتیجه یا قسمت پژوهش است. حتی یک چشم انداز را از پس زمینه داده هایی که ما به آن اضافه می کنیم به دست می دهد. متن تاریخچه در زمینه گرایی به عنوان اصل معتبر در نظر گرفته می شود  ...

ادامه مطلب

مروری بر سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری

مروری بر سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری

عنوان انگلیسی مقاله: Review On Electromagnetic Suspension Systems For Passenger Vehicle عنوان فارسی مقاله: مروری بر سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری چکیده ترجمه : دراین مقاله بحث درمورد تحقیقات انجام شده درطراحی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی است که جایگزین سیستم تعلیق معمولی شده که بااستفاده از سیستم تعلیق غیرفعال می باشد.به طور کلی ، موتور خطی در طراحی سیستم تعلیق استفاده می شود.این به خاطر رفتار موتور است که می توان نیرو...

ادامه مطلب

مقاله استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر

مقاله استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر

عنوان اصلی مقاله:   Application of magnetorheological fluid in industrial shock absorbers ترجمه فارسی عنوان:  استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر چکیده: این مقاله نتایج حاصل از بررسی یک کمک فنرصنعتی نیمه فعال با سیال رئو لوِژیکی مغناطیسی لست که قادر به کنترل روند توقف اشیاء در حرکت، به عنوان مثال در خطوط حمل و نقل می باشد .راه حل پیشنهادی آن ممکن می سازد که تنظیم نیروی ترمز با انرژی جنبشی شیء در حال حرکت انجام شود.مقاله...

ادامه مطلب