پاورپوینت

پاورپوینت پی و جزئیات آن

پاورپوینت پی و جزئیات آن

دانلود پاورپوینت پی و جزئیات آن مقدمه پی وظیفه انتقال بارهای وارده از ساختمان را بر روی زمین بعهده دارد پیها انواع مختلف دارند. ۱.نقطه ای ۲.مرکب۳.یکارچه(رادیه)۴.پی های شمعی و…. . در پی های نقطه ای باید حداقل از ۳طرف بوسیله شناژها به هم وصل باشند.(در پی های کنج از ۲ طرف).تعداد و قطر میلگردهای شناژ بوسیله محاسبه بدست می آید.ولی حداقل باید به ۴میلگرد سراسری نمره ۱۴ مجهز باشد. و این آهنهای طولی باید بوسیله آهنهای عرضی(خاموت) به هم متصل شوند(...

ادامه مطلب

پاورپوینت آنالیز یک مجتمع مسکونی

پاورپوینت آنالیز یک مجتمع مسکونی

دانلود پاورپوینت آنالیز یک مجتمع مسکونی مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهراصفهان کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن مشاور: دفتر معماری امیر یزدان ومعماران همکاران: امیر سالیانه.احسان یزد جردی.سارا آهنی مساحت زمین  ۶۹۰۰ متر مربع تعداد طبقات ۳ بلوک در ۴و۵و۶ طبقه مساحت بنا: ۲۰۰۰۰متر مربع مساحت تقریبی واحدها: ۱۱۵-۹۰-۷۵-۶۰-۵۰ متر مربع این مجتمع درارگ شاهین شهراصفهان قراردارد. منطقه اصفهان یک منطقه ای است که آب وهوای گرم وخشکی دارد دراین منطقه استفاده ازمصال...

ادامه مطلب