حقوق و علوم سیاسی

مقاله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

مقاله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

دانلود مقاله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران مقدمه انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ایدئولوژی خاورمیانه

دانلود مقاله ایدئولوژی خاورمیانه

ایدئولوژی خاورمیانه فهرست مطالب سخن نخست فصل اول استعمار خاورمیانه استعمار فرانو و خاور میانه شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا فصل دوم صهیونیسم و خاورمیانه صهیونیسم، بستر تروریسم اسرائیل و جنگ عراق فصل سوم آمریکا در خاورمیانه نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم فصل چهارم خاورمیانه آرام دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر جلوگیری از گسترش تو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي

دانلود پروژه بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي

بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي فهرست مطالب مقدمه تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها تحولات نگرش دولت ها به درياها وضعيت حقوقي كشتيهاي خصوصي در آبهاي داخلي   صلاحيت قضايي دولت ساحلي 1- صلاحيت مدني 2- صلاحيت كيفري وضعيت حقوقي كشتيهاي دولتي 1- كشتيهاي جنگي مصونيت قضايي شامل دو قسمت است  مدني (حقوقي) و كيفري الف  مصونيت مدني (حقوقي) ب  مصونيت كيفري ج – پناهندگي در كشتي جنگي 2- ساير كشتي هاي دولتي مناطق پن...

ادامه مطلب

بررسي و مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

بررسي و مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

  بررسي و مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات چكيده مقدمه فصل اول –  بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بخش اول     كليات     بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران 1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است. 2. انجام معامله از سوي مدير...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي نقش قدرت و توسل به زور در روابط بين الملل

دانلود پروژه بررسي نقش قدرت و توسل به زور در روابط بين الملل

بررسي نقش قدرت و توسل به زور در روابط بين الملل فهرست مطالب فصل‌ اول‌ 1- مقدمه‌ 2- پديده‌ قدرت‌ 3- انگيزه‌ كسب‌ قدرت‌ 4- تفكيك‌ مفاهيم‌ «قدرت‌» و «نيرو» فصل‌ دوم‌ 1- قدرت‌ در علوم‌ سياسي‌ 2- قدرت‌ در فلسفه‌ سياسي‌ 3- سياست‌  علم‌ قدرت‌ يا علم‌ دولت‌؟ 4- بافت‌ قدرت‌ سياسي‌ در جامعه‌ فصل‌ سوم‌ 1- قدرت‌ نظامي‌ و سياست‌ دفاعي‌ 2- دكترين‌ نظامي‌ و استراتژي‌ 3- قدرت‌ و سياست‌ كسب‌ برتري‌ الف‌ – قدرت‌ دريائي‌ (نقد نظريه‌ ماهان‌)  ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی

دانلود پروژه بررسی حقوق سرقفلی

بررسی حقوق سرقفلی فهرست مطالب * فصل اول كليات         1 * گفتاراول تعريف سرقفلي         1 * گفتار دوم تعريف حق كسب وپيشه وتجارت      4 * گفتار سوم تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت       6 * فصل دوم بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي 7 * گفتاراول سوابق تاريخي * بند اول قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317      8 * بند دوم قانون سال 1339    9 * بند سوم قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 9 * بندچهارم قاون روابط مؤجرومستأجر سال13629 * بندپنج...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

دانلود پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

حقوق انتقال برق در بازار برق فهرست مطالب فصل اول – مقدمه         1  فصل دوم – ساختار بازار        5 2-1- اهداف در عملكرد به شيوة بازار      6 2-2- مدل هاي بازار برق       6 2-3- ساختار بازار        7 2-4- انواع بازار برق        11 فصل سوم – معاني PTR , FTR        13 3-1- دلايل اسفاده از حقوق انتقال      14 3-2- حقوق انتقال فيزيكي       15 3-3- حقوق انتقال مالي       16 فصل چهارم  – طراحي بازار انتقال       18 4-1-...

ادامه مطلب