حقوق و علوم سیاسی

کارتحقیقی استيفاء در قانون مدني

کارتحقیقی استيفاء در قانون مدني

دانلود کارتحقیقی استيفاء در قانون مدني فهرست مطالب مقدمه 1 چكيده كار تحقيقي 7 پيشينه تاريخي 10 نتيجه 17 فصل اول : استيفاء از عمل شخص 22 بخش نخست – كليات 23 گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 23 گفتار دوم – ماهيت استيفاء 29 گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 35 نتيجه 46 بخش دوم : شرايط و آثار 55 گفتار اول – روابط معرفين 55 گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 61 فصل دوم : استيفاء از سال غير 77 بخش نخست – كليات 78 گفتار اول – تعاريف 78 گفتار دو...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی حفاري غير مجاز

دانلود کارتحقیقی حفاري غير مجاز

فهرست مطالب مقدمه فصل اول : كليات 1-1 طرح مساله 1-2 هدف و انگيزه ي پژوهش 1-3 اهميت موضوع 1-4 سوالات پژوهش 1-5- فرضيات پژوهش 1-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش 1-7- روش پژوهش 1-8-ساماندهي پروهش فصل دوم : موقعيت جغرافيايي و تاريخي جيرفت و سابقه تاريخي بحث 2-1-موقعيت جغرافيايي 2-2 موقعيت تاريخي 2-3-سابقه تاريخي بحث 2-3-1-سابقه تاريخي حفاري غير مجاز 2-3-2-سابقه تاريخي قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي فصل سوم : مفاهيم 3-1- اموال فرهنگي فصل چهارم : ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

دانلود پروژه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

فهرست مطالب پيشگفتار چكيده ث مقدمه .1 تعريف جرم .2 فصل اول : كليات تحقيق 3 اشتباه در قتل 6. فصل دوم : مجازات شروع به قتل عمدي 15  مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه 18 فصل سوم : قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي .22 هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد 22 مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل 28 فصل چهارم : قتل از روي ترحم (اتانازي( 31 فصل پنجم :  قتل غیرعمدی 33 فصل ششم : قتل در فراش 38 فصل هفت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

دانلود پروژه مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

فهرست مطالب چكيده مقدمه  فصل اول –  بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بخش اول     كليات     بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران 1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است. 2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفوي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

دانلود پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

فهرست مطالب : فصل اول کلیات 2 1- 1 طرح مسأله 2 1- 2 سابقۀ پژوهش 4 1- 3 تعریف واژگان 5 1- 4 مفروض های این پژوهش 11 1- 5 روش تحقیق 13 1- 6 سازمان دهی تحقیق 14 فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 15 2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی 16 2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی 2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی 2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 21 2- 3 وضعیت حقوقی ...

ادامه مطلب

پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای ت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

فهرست مطالب : 1 – مقدمه 3 الف – بيان مساله و اهميت آن 3 ب – ضرورت طرح مسئله 6 ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي 8 فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل 9 گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه 9 الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها 12 ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها 13...

ادامه مطلب