حقوق و علوم سیاسی

دانلود پروژه بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي

دانلود پروژه بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي

دانلود پروژه بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي فهرست مطالب چكيده مقدمه فصل اول كليات 1-1    هدف 1-2   پيشينه تحقيق 1-3   روش كار و تحقيق فصل دوم  معاني و تعاريف  2-1 تعريف لغوي اجاره 2-2- تعريف اصطلاحي 2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم 2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره 2-5- کليتي از ماهيت اجاره  فصل سوم  – عقود / معاني و اقسام...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود پروژه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

چکيده پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گس...

ادامه مطلب

مقاله بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا

مقاله بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا

دانلود مقاله بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا فهرست مطالب چكيده 1 مقدمه 3 طرح مساله ، روش تحقيق 4 فرضيه تحقيق ، سوالات تحقيق 4 فصل اول (تعاريف و دلايل و پيامد هاي امنيتي قاچاق ) معني قاچاق 6 تعريف و انواع قاچاق 6 تعرفه قاچاق7 دلایل قاچاق11 پیامدهای امنیتی قاچاق13 راه حل های مشخص17 راه های دیگر23 فصل دوم ( بررسي ماهيت حقوقي قاچاق ) ماهيت هاي حقوقي قاچاق 25 فصل سوم (آمار پرونده هاي قاچاق كالا درسال 84- 1383 ) آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي دوا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

دانلود پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

فهرست مطالب مقدمه بخش اول : کلیات مباني و تحول تاريخي جعل 1 فصل اول : معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2 گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل 3 الف) معناي لغوي بزه جعل 3 ب) معناي اصطلاحي بزه جعل 3 گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5 الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5 ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران 6 1- دوران قديم 6 2- دوران قبل انقلاب 7 3- دوران بعد از انقلاب 8 گفتار سوم : تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره صفويه

دانلود پروژه تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره  صفويه

فهرست مطالب چكيده                                                                                                                          1 مقدمه                                                                                                                            2 كليات                                                                                                                          3 1-   بيان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش                                                               3 2-   اهميت پژوهش           ...

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي  در آيين دادرسي مدني

فهرست مطالب ايراد و آثار آن بر دادرسي فصل اول – كليات 4 بخش اول – مقدمه 4 بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6 بند اول – ايراد چيست 6 بند دوم – انواع ايراد 8 بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11 بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12 بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13 بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16 بند سوم – آثار طرح ايراد 19 بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد 21 فصل دوم – انواع ايرادات و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

دانلود مقاله بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

فهرست مطالب مقدمه 1  فصل اول (كليات) 1. طرح و تبيين موضوع 2 2. ادبيات موضوع 3 3. علل انتخاب موضوع3 4. سؤال اصلي و سؤالات فرعي3 5. فرضيه هاي تحقيق 4 6. تعريف مفاهيم 4 7. متغييرها 5 8. روش‌تحقيق 5 9. موانع و محدوديتهاي تحقيق 5 10. سازماندهي تحقيق 6 يادداشتهاي فصل اول فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه) بخش اول مباني نظري سياست خارجي 8 1. روشهاي مطالعه سياست خارجي 8 2. سطح تحليل 12 3. عوامل مؤثر درتعيين سياست خارجي14 بخش دوم ...

ادامه مطلب