زمین شناسی و معدن

دانلود پژوهش کاربرد مواد معدنی در صنایع

دانلود پژوهش کاربرد مواد معدنی در صنایع

کاربرد مواد معدنی در صنایع فهرست مطالب مقدمه ۴ ۱-۱-موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ۵ ۱-۲- تاریخچه مطالعات ۵ ۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس ۶ ۱-۳-۱- گسل نایبند ۶ ۱-۳-۲-ناحیة زغالی مزینو ۶ ۱-۳-۳- ناحیة‌زغالی نایبند ۶ ۱-۳-۴- ناحیة زغالی پروده ۷ ۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی ۷ ۱-۳-۶- وسعت منطقه ۷ ۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی ۸ ۱-۳-۸- ذخیره ۸ ۱-۴- عملیات اکتشافی ۸ ۱-۴-۲- عملیات حفاری ۹ هدف از مطالعات ژئوفیزیکی ۹ روش الکتریکی ۱۰ ۱-۴-۳-مشخصات لای...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش رزین های معدنی

دانلود پژوهش رزین های معدنی

رزین های معدنی (یونی) فهرست مطالب ۱- تاریخچه رزین های تعویض یونی ۵ ۲- شیمی رزین ها ۸ ۳-تعادل یون ها در حضور رزین ها ۱۱ ۴- ظرفیت رزین ۱۸ ۵- انواع رزین های تعویض یونی ۲۰ ۵-۱- رزین های کاتیونی قوی ۲۱ ۵-۲ رزین های آنیونی قوی ۲۲ ۵-۳ رزین های کاتیونی ضعیف ۲۳ ۵-۴ رزین های آنیونی ضعیف ۲۴ ۶ – اقتصاد رزین ۲۶ ۶-۱- مقایسه رزین های ضعیف و قوی ۲۶ ۷- نشتی ناخالصی ها از رزین ها ۲۷ ۸ – طرز کاردستگاه های تعویض یونی ۳۳ ۹- بستر رزین ۳۴ ۱۰- احیا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اصول طراحی در معادن

دانلود پژوهش اصول طراحی در معادن

اصول طراحی در معادن فهرست مطالب عنوان چگونگي رسم مقاطع و محاسبة تناژ ماده معدني فرمولهاي مربوطه به محاسبه به قرار زير است فرمولهاي مربوط به محاسبه حجم براي ماده معدني محاسبه تناژ ماده معدني محاسبه تناژ باطنه مقدار نبت باطله برداري محاسبه نسبت باطله برداري اقتصادي تعيين مخروط بهينه عيار حد مشخص كردن بيت معدن دلا يل استفاده از روشهاي روباز 1- روش مسطحي 2-  روش كنتوري 3-روش كداري 4- روش openpit دلايل استفاده از اين روش  تعيين جاده هاي معدني...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش زمین شناسی

دانلود پژوهش زمین شناسی

پروژه زمین شناسی فهرست مطالب مقدمه و هدف پيشينه مطالعاتي متدولوژي و روش كار خلاصه و چكيده گزارش موقعيت و شرايط جغرافيايي زمين شناسي عمومي فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي چينه شناسي و سنگ شناسي آميزه رنگين CM نهشته هاي كواترنري Q   بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي) بررسي حساسيت به فرسايش ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش زمین شناسی

دانلود پژوهش زمین شناسی

زمین شناسی فهرست مطالب مقدمه و هدف پيشينه مطالعاتي متدولوژي و روش كار خلاصه و چكيده گزارش موقعيت و شرايط جغرافيايي زمين شناسي عمومي فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي چينه شناسي و سنگ شناسي آميزه رنگين CM نهشته هاي كواترنري Q بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي) بررسي حساسيت به فرسايش واح...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق لایه بندی آب

دانلود تحقیق لایه بندی آب

لایه بندی آب فهرست مطالب 1ـ مقدمه 2ـ لايه‌بندي آب 1-2- اثرات لايه‌بندي آب 3- فرايندهاي اصلي عمل كننده در درياچه 1-3- فرايندهاي فيزيكي 2-3- فرايندهاي شيميايي 3-3- فرايندهاي بيولوژيكي 4- مدل‌هاي رخساره‌اي 1-4- درياچه‌هاي از نظر هيدرولوژيكي باز 1-1-4- رسوبگذاري مواد آواري 2-1-4- رسوبگذاري شيميايي و بيوشيميايي 2-4- درياچه‌هاي از نظر هيدرولوژيكي بسته 1-2-4- رسوبگذاري مواد آواري 2-2-4- رسوبگذاري شيميايي و بيوشيميايي 5- بحث و نتيجه‌گيري 6- Reference 2ـ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش کانیها

دانلود پژوهش کانیها

کانیها فهرست مطالب چگونه كانيها را بشناسيم 1 تشخيص كانيها با استفاده از خصوصيات فيزيكي 1 تشخيص كانيها به كمك فوتك 1 آزمايش رنگ شعله 1 آزمايش با زغال چوب 2 طرز عمل در آزمايش فوتك 4 تشخيص كانيها به كمك ميكروسكوپ 5 مطالعه بدون آناليز 6 مطالعه با آناليزور در نور موازي 6 مطالعه با آناليزور در نور متقارب 7 تشخيص كانيها به كمك دستگاه هاي جديد 7 دستگاه طيف سنج نشري 7 دستگاه نورسنج شعله اي 7 دستگاه جذب اتمي 8 دستگاه فلورسانس اشعه ايكس 8 دستگاه پراش ا...

ادامه مطلب