عمران

مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

درزهای‌ ساختمانی‌ فهرست مطالب درزهای ساختماني‌ 1 فهرست 2 درزهاي‌ ساختماني‌ 6 الف‌) درزهاي‌ ساخت‌ (درزهاي‌ اجرايي‌) 6 ب‌) درزهاي‌ حرکتي‌ 6 کاربرد 7 کاربرد درزهاي‌ ساخت‌ (درزهاي‌ اجرايي‌) 7 کاربرددرزهاي‌ حرکتي‌ 8 درزهاي‌ انقباضي‌ 8 درزهاي‌ انبساط‌ 10 درزهاي‌ کنترل 10 درزهاي‌ نشست‌ 11 درزهاي‌ لغزشي‌ 12 ساير درزها 12 مصالح‌ پر کننده‌ درز (فيلر) 12 مصالح‌ پوشش 13 اجراي‌ درزهاي‌ ساختماني‌ 14 اجراي‌ درزهاي‌ ساخت‌ 14 اجراي‌ درزهاي‌ حرکتي‌ 16 درزهاي‌...

ادامه مطلب

چشم انداز توسعه و عمران شهر شاندیز

چشم انداز توسعه و عمران شهر شاندیز

چشم انداز توسعه و عمران شهر شاندیز فهرست مطالب پیش نویس چشم انداز شهر(با تاکید بر جایگاه شهر در نظام سلسله مراتبی و دیدگاه بیرونی به شهر) چشم انداز توسعه و عمران شهر شاندیز 4-1 معرفی شهر 4-1-1 موقعیت و جایگاه فعلی شهر در نظام سیاسی و خدمات رسانی 4-1-2 تاریخچه و علل پیدایش شهر(به منظور شناخت ویژگی های اساسی) 4-1-2-1 وجه تسمیه و تاریخچه شهر 4-1-2-1-1حوادث و وقایع مهم تاریخی 4-1-2-2 علل پیدایش شهر 4-1-2-2-1علل پیدایش محلات شاندیز 4-1-2-2...

ادامه مطلب

دانلود مقاله چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني

دانلود مقاله چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني

چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني فهرست مطالب  مقدمه   1 تأثير پوزولانها بر دوام بتن 4 بررسيعملكرد سازه هاي پيش ساخته بتني 7 بررسي شمع و جك 8 علل خرابي ساختمانهاي پيش ساخته 12 سيستم ساختماني ترمومور 13 سيستم ساختماني (LCH) 13 سيستم ساختمانهاي مولادي 14 گزارشي از كارگاه كرج 15 فونداسيون 16 ستونها 16 تيرها 18 راه پله 18 بادبندها و دستك ها 18 ديوار 19  سقف 19 اتصالات 19 معماري 20 موقعيت محلي 20 نكات 21 واكنش قليايي سنگدانها 22 جدول 1-1 اثرات انبساط ن...

ادامه مطلب

مقاله تعیین ضخامت سنگ فرش

مقاله تعیین ضخامت سنگ فرش

دانلود تعیین ضخامت سنگ فرش برای تعیین ضخامت مؤثر سنگفرش پیاده روی موجود بر حسب ضخامت HMA، یک یا چند ضریب تبدیل باید یافت شود. اگر پیاده روی موجود عمق کامل باشد، روش ۱، بر اساس شاخص سرویس دهی موجود (PSI) روی موجود، می تواند برای تعیین ضریب تبدیل بکار برود در غیر اینصورت، روش ۲ بر اساس شرایط فردی هر لایه، باید بکار برود تا ضریب تبدیل هر لایه مشخص گردد. فهرست مطالب مقدمه ۱ محاسبه ضخامت over lay 4 خمیدگی RDD;random 6 عمر باقیمانده ۱۱ آسفال...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خصوصيات چيني و سراميك

دانلود مقاله خصوصيات چيني و سراميك

 خصوصيات چيني  و سراميك فهرست مطالب عنوان صفحه پيشگفتار 1 فرآورده هاي ويژه و سراميكي تكنيكي 8 ديرگدازه ها 8 فرآورده هاي زمخت 11 فرآورده هاي ظريف 11 ظروف خانگي 12 كاشي ها 37 سراميك هاي بهداشتي 42 عايق ها ومقره هاي الكتريكي 45 تكامل صنعت سراميك 54 تكامل صنعت سراميك در جهان 54 تكامل صنعت سراميك در ايران 68 پيشگفتاراستاندارد چيني 85 ظروف چيني غذا خوري – ويژگيها و روشهاي آزمون 87 فرآورده هاي سراميكي 89 چيني 91 انو اع چيني غذا خوري 91 نمون...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رفتار اجزاء در سازه هاي آجري

دانلود مقاله رفتار اجزاء در سازه هاي آجري

رفتار اجزاء در سازه هاي آجري فهرست مطالب تاريخچه آجر از آغاز تا امروز شوش و تيسفون مراکز معماری جهان باستان مسجد ايا صوفيه در استانبول بخارا و بناهای آجری مقبره امير منصور سامانی در بخار معماری مذهبی در قرون وسطی نقش آجر در معماری نوين قلعۀ زهاك ‌۳۰ قرن ‌مسكونی بود تالار آجری و ملحقات آن بنای آجری چلیپایی شكل و ملحقات آن مجموعه بناهای خشتی و سنگی برج دیده‌بانی مدور با سنگ لاشه و ملات گچ گنبد سلطانیه رفتار اجزاء در سازه هاي آجري مقاومت آجر ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قوس ها در راهسازی

دانلود مقاله قوس ها در راهسازی

قوس ها در راهسازی فهرست مطالب مقدمه ارکان اساسي راه انواع قوس ها قوس های قائم قوس های افقی معيارهاي كلي طراحي شعاع پيچ طول پيچ و زاويه مركزي انواع قوس های افقی قوس های دايره ای قوس های مرکب قوس های معکوس قوس  های گردنه  (سرپانتين ) قوس های سهمی قوس های کلوتوئيد دور قوس ها منابع مقدمه : از قديمي ترين مسيرهايي كه به عنوان راه و جاده استفاده گرديد ، ميتوان راه شاهي و راه ابريشم رانام برد.جاده ابريشم بيش از 10 هزار كيلومتر طول داشته كه ازچين آ...

ادامه مطلب