فیزیک ،مکانیک و تاسیسات

طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی

طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی

طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی مقدمه در شروع بهتر است توضیح دهیم که گیربکس چیست و چرا ما به گیربکس نیاز داریم: تعریف گیربکس:گیربکس ماشینی است که برای انتقال توان مکانیکی از یک منبع تولید توان به یک مصرف کننده وهچنین برآورده ساختن گشتاور و سرعت دورانی  مورد نیاز مصرف کننده به کار می رود. گیربکس در واقع یک واسطه بین منبع توان و مصرف کننده توان می باشد که بین منبع توان و مصرف کننده توان یک ا...

ادامه مطلب

طراحي تاسيسات مكانيكي برج تجاري به وسيله نرم افزارهاي ductsaze و corrier بهمراه محاسبات دستي

طراحي تاسيسات مكانيكي برج تجاري به وسيله نرم افزارهاي ductsaze و corrier بهمراه محاسبات دستي

طراحي تاسيسات مكانيكي برج تجاري به وسيله نرم افزارهاي ductsaze و corrier بهمراه محاسبات دستي فهرست مطالب مقدمه فصل اول- شرايط كلى و جزئى طرح فصل دوم- تأسيسات بهداشتى فصل سوم- گازرسانى فصل چهارم- سيستم آتش نشانى فصل پنجم- فاضلاب و آب باران فصل ششم- تهويه مطبوع فصل هفتم- انتخاب تجهيزات ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحي پمپ هاي سانتريفوژ

دانلود پروژه طراحي پمپ هاي سانتريفوژ

  دانلود پروژه طراحي پمپ هاي سانتريفوژ فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول : انواع پمپ ها و آشنایی مختصر با آنها 3 مقدمه 4 1 . 1 ) تقسیم بندی پمپ ها 4 1 . 1 . 1 ) پمپ های جابجایی مثبت 5 1 . 1 . 2 ) پمپ های دینامیکی 7 1 . 2 ) مقایسه ای بین پمپ های جابجایی مثبت و پمپ های دینامیکی 9 فصل دوم : معرفی پمپ های سانتریفوژ اصول کار و محاسبات پایه آنها 11 2 . 1 ) پمپ های سانتریفوژ (گریز از مرکز) 12 2 . 2 . 1 ) اصول کلی و تئوری حاکم بر پمپ های سانتریفوژ 13 2 ....

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي دكل هاي حفاري در صنايع نفت

دانلود پروژه بررسي دكل هاي حفاري در صنايع نفت

بررسي دكل هاي حفاري در صنايع نفت فهرست مطالب مقدمه بخش اول: دكل هاي حفاري دريايي بخش دوم: دكل هاي حفاري خشكي بخش سوم: اجزاي دكل هاي حفاري بخش چهارم تاپ درايو بخش پنجم پمپ گل بخش ششم: گل حفاري وتجهيزات تصفيه آن بخش هفتم لوله حفاري بخش هشتم مته هاي حفاري بخش نهم: نظر اجمالي برمراحل طراحي مقدمه از آنجا كه نفت و گاز، به طور عادي در سطوح زيرين زمين پيدا مي‌شوند، وسايل و تجهيزات خاصي براي يافتن و استخراج آنها به سطح زمين بايد مورد استفاده ق...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن

دانلود پروژه آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن

آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن فهرست مطالب چکيده 9 فصل اول : کليات 10 1 – 1 هدف 11 فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات 13 1 – 2 تاريخچه 14 2 – 2 معرفي 24 3 – 2 تعاريف و اصطلاحات 25 4 – 2 عناصر اصلي 27 5 – 2 دو نوع آموزش از راه دور 28 6 – 2 فرضيات اصلي آموزش از راه دور 30 فصل سوم : مديريت و برنامه ريزي 31 1 – 3 برنامه ريزي آموزشي 32 2 – 3 مديريت آموزشي 34 فصل چهارم : طراحي آموزش...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

دانلود پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري (همراه پاورپوینت) فهرست مطالب 1- مقدمه 2- عملکرد و کارايي عمليات حفاري 3- عملکرد ماشين رودهدر 3-1 مقدمه 3-2 پارامترهاي موثر ماشين رودهدر در عملکرد 3-2-1 تاثير نوع و توان ماشين رودهدر بر عملکرد حفاري 3-2-2 تاثير نوع سر مته ماشين رودهدر بر هملکرد حفاري 3-2-2-1 انواع مته 3-2-2-2 تاثير فاصله داري برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر 3-3 تاثير پارامترهاي ژئوتکنيکي در عملکرد ماشين رودهدر 3-3-1 تا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحي صندلي تحرير مخصوص دانشگاه آزاد

دانلود پروژه طراحي صندلي تحرير مخصوص دانشگاه آزاد

طراحي صندلي تحرير مخصوص دانشگاه آزاد پروژه روند طراحي محصول فهرست مطالب مرحله اول   انتخاب موضوع 2-1- تفسیر مشکل 4 -1- اثبات امکان تحقیق وتحقق هر یک از موضوعات 5 -1- تدوین جدول زمان بندی مرحله دوم   تجزیه و تحلیل مشکل 1-2- آنالیز نیاز 1-1-2- گرد آوری اطلاعات 1-1-1-2- سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی 2-1-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود 3-1-2- تدوین دستورالعمل طراحی 2-2- آنالیز رابطه اجتماعی 1-2-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود 1-1-2-2- پروسه استفاده 2-1-2-2...

ادامه مطلب