فیزیک ،مکانیک و تاسیسات

دانلود مقاله Desicant cooling system

دانلود مقاله Desicant cooling system

Desicant cooling system مقدمه: سيستم هاي ديسكنت كه يكي از تركيبات سيستم هاي HVAC محسوب مي‌شوند به جهت مزيت هاي ويژه اي كه دارند در صنعت و تجارت امروز از همنوعان ديگر خود بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. مهمترين تفاوت هايي كه باعث تمايز بين سيستم ديسكنت و ديگر خنك كننده هاي قراردادي وجود دارد عبارتند از: بحث وجود مقدار زياد هوا كه بايد از ساختمان تخليه شود بحث برگرداندن هواي تهويه شده اي كه از ساختمان خارج شده براي تهويه مجدد ساختما...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي

دانلود مقاله اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي

اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي فصل اول اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي 1-1 انرژي سيال 1-1-1- انرژي هيدروليك براي كاربردهايي مناسب است كه در آنها نيروهاي زياد، دقت حركتي بالا و حركت يكنواخت مورد نياز باشد. سيستمهاي هيدروليكي نوعاً با فشارهاي  500-5000 psi (35-350bar) كار مي كنند و قادرند هزاران پوند نيرو( چندين تن) ايجاد نمايند دو مزيت عمده انتقال انرژي از طريق سيال، قابليت افزايش نيرو و قابليت تغيير جهت ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فیزیک تابش

دانلود مقاله فیزیک تابش

فیزیک تابش فهرست مطالب پيشگفتار. 1 مقدمه: 4 1-1 «مروري بر فيزيک تابش». 9 1-1-1 روابط پايه. 9 1-1-2: چند تعريف… 9 چگالي جريان تابشي.. 9 تابشي از جسم تيره. 10 قابليت جذب ماده. 10 1-1-3 «قوانين تابش»: 11 قانون کريشهف… 12 قانون استفان – بولتزمن.. 13 قانون پلانک… 13 قانون جانشيني وين.. 14 2-1:«دريافت انرژي خورشيد در سطح زمين؛ تاثيرات کمي)». 15 1-2-1 ثابت خورشيدي.. 16 2-2-1 زاويه برخورد (قانون کسينوسي لمبرت) 18 3-2-1) فاکت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1

دانلود مقاله تابع متغير مختلط 1

تابع متغير مختلط 1 فهرست مطالب فصل 6. 5 ويژگيهاي تحليلي نگاشت.. 5 ۶.۱ -جبر مختلط.. 7 هميوغ مختلط.. 9 تابعهاي متغيير مختلط.. 13 خلاصه. 16 ۶-۲- شرايط  کوشي _ريمان.. 17 توابع تحليلي.. 22 خلاصه. 22 ۶-۳-قضيه ي انتگرال کوشي.. 23 انتگرال هاي پربندي.. 23 اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس… 25 نواحي همبند چند گانه. 27 فرمول انتگرال کوشي.. 29 مشتقها 31 قضيه ي موره آ 32 خلاصه. 34 ۶-۵-بسط لوران.. 34 بسط تايلور. 34 اصل انعکاس شوارت...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش ميدان مغناطيسي زمين

دانلود پژوهش ميدان مغناطيسي زمين

ميدان مغناطيسي زمين  فهرست مطالب مقدمه 1 منشا میدان مغناطیسی زمین 1 قطب‌های میدان مغناطیسی زمین 3 چرا ميدان مغناطيسي تغيير مي كند؟ 3 وارونگی میدان مغناطیسی 4 جابجایی قطب ها 5 علت وارونه شدن میدان 6 مولفه هاي ميدان مغناطيسي 7 نصف النهار مغناطیسی 7 انحراف مغناطیسی: 7 شیب مغناطیسی: 8 اندازه گیری القای مغناطیسی میدان مغناطیسی زمین: 8 سه کمیت مولفه های میدان مغناطیسی عبارتند از: 9 میل مغناطیسی: 9 زاویه انحراف مغناطیسی: 9 مولفه افقی میدان ...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق فولادها

دانلود تحقیق فولادها

فولادها فهرست مطالب فولادها 1 2- فولاد چیست؟ 2 3- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: 3 4- فولادهای آلیاژی و کربنی 4 سیستم کدگذاری 4 5- سیستم AISI – SAE 4 6- سیستم شماره کدگذاری واحد 7 7- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد 9 فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد 9 9- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد 10 10- فولادهای آلیاژی 11 11- ترکیبات فولادهای آلیاژی استاندارد 11 12- ترکیبات فولادهای بوردار استاندارد 14 13- سختی پذیری 14 14- نق...

ادامه مطلب

دانلود تحقیق دینامیک

دانلود تحقیق دینامیک

دینامیک فهرست مطالب پيشگفتار : 1 مقدمه : 2 نيروها : 3 قانون هاي حركت : 6 كاربردهاي قوانين نيوتن : 7 ديناميك 9 مقدمه اي بر ديناميك 9 نيرو و برهم کنش 10 قانون اول نيوتون 13 قانون دوم نيوتون 18 نيرو و جرم 20 قانون دوم نيوتون 22 قانون سوم نيوتون 25 استفاده از قوانين نيوتون 28 استراتژي حل مسئله 30 قوانين نيوتون 30 کاربردهای قوانین نیوتون 32 کاربرد قانون اول نیوتون ذرات در حال تعادل 32 استراتژی حل مسئله 32 تعادل ذره: 32 کاربرد قانون دوم نیوتون 35...

ادامه مطلب