محیط زیست و بهداشت

دانلود مقاله مديريت زباله وپسماندهاي شهري

دانلود مقاله مديريت زباله وپسماندهاي شهري

مديريت زباله وپسماندهاي شهري فهرست مطالب پيش گفتار ـ مقدمه ( اول پيش گفتار بعد مقدمه ) نوشتن خودش نتيجه گيري فهرست مطالب پيش گفتار مقدمه هدف تحقيق اهميت وضرورت تحقيق تعريف متغيرها اصطلاحات نظريات درباره زباله ووضعيت آن يافته ها وآناليز تحقيق زباله هاي بيمارستاني شهر ابهر تفكيك در محل عوامل موثر در امر باز يافت حمل ونقل جمع آوري اثقال سيستم هاي جمع آوري ارزيابي ، تجزيه وتحليل سيستم هاي جمع آوري زباله مزايا ومعايب زيست محيطي وبهداشتي سيستم جمع آور...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی الودگی هوا

دانلود پژوهش بررسی الودگی هوا

بررسی الودگی هوا فهرست مطالب مقدمه1 ترکيبات جو1 ارتفاع و ساختار جو2 تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو5 آلاينده هاي گازي شکل5 آئروسلها8 آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد9 آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت9 آلودگي هوا11 هواي غير آلوده11 منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا14 هواي آلوده14 آلودگي هوا15 کربن منوکسيد16 اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان18 شيمي تشکيل co19 غلظت و توزيع co21 اثرات co روي انسان22 اکسيد هاي نيتروژن23 منابع اکسيد ه...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

دانلود پژوهش طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد فهرست مطالب چکیده:   ۱ – اهداف طرح :   ۴ ضرورت اجرای طرح :   ۴ روش مطالعه:   ۵ بخش دوم : مطالعات بایر   ۸ ۱- مطالعات فیزیوگرافی :   ۸ – موقیت جغرافیایی محدوده:   ۸ – ویژگی های فیزیوگرافی :   ۹ – مساحت و محیط محدوده :   ۹ – شکل حوزه :   ۹ – هیپسومتری:   ۱۰ جمع بندی و تجزیه و تحلیل:   ۱۱ ۲- مطالعات هوا و اقلیم شناسی:   ۱۱ – بارندگی :   ۱۱ – دما :   ۱۲ ...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بلایای طبیعی

دانلود پژوهش بلایای طبیعی

بلایای طبیعی فهرست مطالب تاريخچه1 بلايا3 مهم ترين آثار بلايا بر محيط3 انواع بلاها4 بلاهاي طبيعي4 بلاهاي ساخت بشر6 بلاياي فني6 تعيين اهميت هر بلا6 معرفي آمادگي بخش بهداشت و درمان در برابر بلايا وشرايط اضطراري7 فرايند آمادگي7 اقدامات پيش از وقوع بلا8 اقدامات هنگام وقوع بلا9 اقدامات پس از قوع بلا10 راهنماي برنامه خانوادگي مقابله با حوادث11 مركز اعلام خطر و اهداف آن13 آموزش عمومي16 آموزش بهداشت در مراحل مختلف بروز بلاياي طبيعي17 راهكار...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

دانلود پژوهش اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده فهرست مطالب مقدمه ای بر توفان توفان اثر توفان بر اقیانوس پاسخ اقیانوس به یک توفان یا هاریکان در حال حرکت علامت های توفانی گودباد تشکیل گردباد مشخصات گرد باد ایجاد آگاهی و امنیت در مقابل گرد باد Hurricane مهم ترین علل ایجاد کننده توفان باد منشأ باد الگوی وزشی باد اثر چرخش زمین گرایان فشار و باد عواملی که بر جهت و سرعت باد اثر می گذارند جریانات اقیانوسی گرم شدن زمین انواع توفان توفان های رعد و برق ساختار...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش سدها و اثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان

دانلود پژوهش سدها و اثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان

سدها واثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان  فهرست مطالب چكيده: مقدمه: ناهنجاري هاي زيست محيطي سد ها در جهان: پيامدهاي كمي وكيفي زيست محيطي  سدها وآب بندها 1- پيامدهاي زيست محيطي رود نيل و سد آسوان 2- مشكلات زيست محيطي‌قاره سياه 3- توسعه منابع آبي بر روي رودخانه آماوزن 4- نيروگاه برقابي استراليا ، درياچه پدر Lake pedder)) 5-بررسي هاي زيست محيطي سد ناگي ماروس درمجارستان 6-ناهنجاري هاي زيست محيطي سدها در سري لانكا 7-رود سينا ماري و...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آلودگي هوا

دانلود مقاله آلودگي هوا

آلودگي هوا فهرست مطالب مقدمه1 ترکيبات جو1 ارتفاع و ساختار جو2 تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو5 آلاينده هاي گازي شکل5 آئروسلها8 آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد9 آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت9 آلودگي هوا11 هواي غير آلوده11 منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا14 هواي آلوده14 آلودگي هوا15 کربن منوکسيد16 اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان18 شيمي تشکيل co19 غلظت و توزيع co21 اثرات co روي انسان22 اکسيد هاي نيتروژن23 منابع اکسيد هاي نيتروژ...

ادامه مطلب